Kuljetusliike Ala-Korpela Oy


Yritysesittely:

 
Yritystoiminta alkoi vuonna 1958, kun Mauri Ala-Korpela aloitti soran ja paperipuun ajon. Kuljetusliike on alusta asti ollut perheyritys, sillä myös Maurin vaimo Kaija on tehnyt elä- mäntyönsä yrityksessä.
Matkan varrelle mahtuu monenmoista tapahtumaa, joista muutamana voisi mainita yritysmuotojen muutokset vuonna 1980 kommandiitti- ja vuonna 2000 osakeyhti- öksi sekä vuonna 1983 saatu kunniamaininta Kurikan vuoden yritys. 
 
  
Nykyisin 45 vuoden takainen yhden mie-
hen yritys on suuntautunut vahvasti raken-
nusteollisuuden,erityisesti elementtien kul-
jetuksiin,unohtamatta toista vahvaa osaa-
misaluetta; erikoiskuljetuksia.
Perhe on toiminnassa mukana kolman- nessa sukupolvessa ja työntekijämääräkin on noussut n.20 henkilöön.

Yhteystiedot
 
Kalusto
 
Yritysesittely
 
Kuvia matkan varrelta
 
Etusivu