*MH-luonnekuvaus / Mentalbeskrivning Hund*

Tulokset / Results :

1 2 3 4 5
1a. KONTAKTI Tervehtiminen Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra Välttää kontaktia, väistää Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen Varpu, Siru, Isla, Golan Mielistelevä kontaktinotossa, hyppii, vinkuu, haukkuu, jne.
1b. KONTAKTI Yhteistyö Ei lähden vieraan ihmisen mukaan / Ei kokeilla Lähtee mukaan haluttomasti Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta Varpu, Siru, Isla, Golan Lähtee mukaan halukkaasti, kiinnostuu TO:sta Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut TO:sta
1c. KONTAKTI Käsittely Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra Väistää tai hakee tukea ohjaajasta Hyväksyy käsittelyn Varpu, Siru, Isla, Golan Hyväksyy ja ottaa kontaktia Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla
2a. LEIKKI 1 Leikkihalu Ei leiki - ei osoita kiinnostusta Ei leiki - osoittaa kiinnostusta Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/ vähenee Varpu Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen Siru, Isla, Golan Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
2b. LEIKKI 1 Tarttuminen Ei tartu esineeseen Ei tartu, nuuskii esinettä Varpu Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla Tarttuu heti koko suulla Siru, Golan Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista Isla
2c. LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu Ei tartu esineeseen Varpu Tarttuu viiveellä - irrottaa/pitää, ei vedä vastaan Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/ Korjailee otetta Siru, Golan Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes TO irrottaa Isla Tarttuu heti koko suulla, vetää tempoo, ravistaa - kunnes TO irrottaa
3a. TAKAA-AJO Ei aloita Varpu2, Isla1+2, Golan2 Aloittaa, mutta keskeyttää Varpu1, Siru1 Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista Golan1 Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille Siru2 Aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille
3b. TARTTUMINEN Ei kiinnostu saaliista/ Ei juokse perään Varpu1+2, Siru1, Isla1+2, Golan2 Ei tartu, nuuskii saalista Siru2 Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä Golan1 Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään 3 sekuntia
4. AKTIVITEETTITASO Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja Golan Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen Varpu, Siru, Isla Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana/ Rauhaton koko ajan
5a. ETÄLEIKKI Kiinnostus Ei kiinnostu avustajasta Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja Siru Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja Varpu, Isla, Golan Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä
5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio Ei osoita uhkauseleitä Varpu, Siru, Isla, Golan Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. osassa Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. tai toisessa osassa Osoittaa useampia uhkaus- eleitä osion ensim. osassa Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa.
5c. ETÄLEIKKI Uteliaisuus Ei saavu avustajan luo Isla Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo Siru Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo Varpu Saapuu avustajan luo epäröiden tai viiveellä Golan Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua
5d. ETÄLEIKKI Leikkihalu Ei osoita kiinnostusta Isla Ei leiki - osoittaa kiinnostusta Varpu, Siru, Golan Leikkii - voi tarttua varovasti, mutta ei vedä Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota
5e. ETÄLEIKKI Yhteistyö Ei osoita kiinnostusta Isla, Golan Kiinnostuu, mutta keskeyttää Varpu On kiinnostunut leikkivästä avustajasta Siru Kiinnostunut leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta Houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään
6a. YLLÄTYS Pelko Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti Kyykistyy ja pysähtyy Isla Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista Varpu, Siru, Golan Pakenee enintään 5 metriä Pakenee enemmän kuin 5 metriä
6b. YLLÄTYS Puolustus/aggressio Ei osoita uhkauseleitä Varpu, Siru Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä Golan Osoittaa useita uhkauseleitä Isla Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra
6c. YLLÄTYS Uteliaisuus Menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan/ Ei mene ajoissa Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa Varpu, Siru, Golan Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua Isla
6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä Varpu, Siru, Isla, Golan Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla
6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus Ei osoita kiinnostusta haalariin Varpu, Siru Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla Isla, Golan Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti Kyykistyy ja pysähtyy Väistää kääntämättä pois katsettaan Varpu, Siru, Isla, Golan Pakenee enintään 5 metriä Pakenee enemmän kuin 5 metriä
7b. ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus Ei mene katsomaan Varpu Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa Isla Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo sen vieressä Golan Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puoliväliin Menee räminälaitteen luo ilman apua Siru
7c. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko Ei minkäänlaisia liikkumis-nopeuden vaihteluita tai väistämistä Siru, Isla, Golan Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla Varpu Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohitus- kerran jälkeen Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla
7d. ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan Varpu, Siru, Isla, Golan Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohitus- kerralla Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. Kahdella ohituskerralla
8a. AAVEET Puolustus/aggressio Ei osoita uhkauseleitä Varpu, Siru Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä Golan Osoittaa useita uhkauseleitä Isla Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä Osoittaa uhkauseleitä ja useampia hyökkäyksiä
8b. AAVEET Tarkkaavaisuus Yksittäisiä vilkaisuja, ja sen jälkeen ei kiinnostusta/ Ei kiinnostu lainkaan Katselee aaveita silloin tällöin Siru Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista Varpu, Isla, Golan Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan
8c. AAVEET Pelko On ohjaajan edessä tai sivulla Varpu, Siru, Golan On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä Isla On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta / Pakenee
8d. AAVEET Uteliaisuus Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois / Ei mene ajoissa Varpu Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa Menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin Siru Menee katsomaan ilman apua Isla, Golan
8e. AAVEET Kontaktinotto aaveeseen Torjuu kontaktia/ Ei mene ajoissa Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin Isla Ottaa itse kontaktia avustajaan Varpu, Siru, Golan Innostunutta kontaktinottoa avustajaan, esim. hyppii tai vinkuu
9a. LEIKKI 2 Leikkihalu Ei leiki - ei osoita kiinnostusta Varpu Ei leiki - osoittaa kiinnostusta Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/ vähenee Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen Siru, Isla, Golan Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
9b. LEIKKI 2 Tarttuminen Ei tartu esineeseen Varpu Ei tartu, nuuskii esinettä Siru Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla Tarttuu heti koko suulla Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista Isla, Golan
10. AMPUMINEN Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön Varpu, Siru Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön Isla Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen Golan Keskeyttää leikin/ passiiv., lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa leikkiin/ passiivisuuteen Häiriintynyt, pelokas / Yrittää paeta / Ohjaaja luopuu ampumisesta
© Anemoneniitty.net, 3.04.2015 02:04 Validated by HTML Validator (based on Tidy)