Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Ljusets dag
Du i några ekonomiska svårighe...
  by Elena

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

14 Nov 05
“Ta det int så allvarligt“
Jag insåg det nödvändiga i att sluta bli provocerad av Mathias F:s blogg. Om man tycker det man läser är ironiskt, cyniskt överlägset och fegt, utan någon tillstymmelse av ödmjukhet, då skall man int läsa. Man blir bara svart i sinnet.
written by Mattias
Comments:
var finns den?
posted by   jan
Name:
Comment:
The sum of 8 and 2
Back