Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Hair pomade/wax review
We offer loan, financing and...
  by dancilatania

Ljusets dag
Brådskande lån: caravellamarie...
  by caravella

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

07 Jun 06
Om att kasta sten
Uttrycket “att kasta sten i glashus” förbryllade mig för ett par år sedan. Jag, som trodde jag hade koll på de flesta vanliga talesätt, fann mig plötslig i följande situation:

Mattias: Hon sa att jag betedde mig asocialt!
Kenneth: Ha, snacka om att kasta sten i glashus...
M: Vadå?
K: Kasta sten i glashus...
M: Vadå, vad menar du?
K: Ja, hon är ju inte precis social själv.
M: Men “kasta sten i glashus” betyder väl int.. det där.
K: Int? Det gör det väl.
M: Jag trodde det betydde att man måste... öh, vara försiktig.
[debatt utbryter i sällskapet, varvid jag kollar upp grejen på internet och inser att jag har haft fel hela tiden]

Men jag vill försvara mig. Och låt mig avsluta min plädering förrän ni avbryter mig. Jag vill direkt påstå något som de flesta håller med om, nämligen att uttryckte inte går att förstås rent analytiskt. Att satsen “kasta sten i glashus” skulle vara logiskt analog med satsen “att anklaga någon för någonting som man själv gör sig skyldig till” går inte att lista ut bara sådär. Om man söker en sådan koppling kunde “att undvika uppenbara faror” vara lämpligare:

Ursprunget

[I växthuset]
Person 1: – Fan, jag fick just lust att kasta lite sten.
Person 2, med frågande blick: – Här? Lägg av!

Analogislutet:

[På Olutravintola Turku]
Man: – Fan, jag fick just lust att låna ditt läppstift och mascara och sjunga några låtar, helt impromptu.
Kvinna: – Här? Lägg av! Kasta inte sten i glashus.

Men talesättet betyder ju faktiskt typ “att anklaga någon för någonting som man själv gör sig skyldig till” och de flesta tycks förstå det. Hur kommer det sig?

Det handlar naturligtvis om ett talesätt med en hävdvunnen betydelse, som fortplantar sig just genom att folk använder det i rätt kontext. Jag gissar på att det är fler som vet hur det används än det är som verkligen förstår det. För även om betydelsen är klar är det inte helt lätt att förstå analogin.

Lite lättare blir det om man tänker sig att det har skett en förenkling av talesättet. Det handlar alltså, som de flesta säkert vet, om att man inte skall kasta sten på någon ifall man själv sitter i ett glashus, eftersom man löper stor risk att få sitt hus förstört (av bara en enda liten sten!) ifall någon ids hämnas. Ett mera fullständigt talesätt vore då “Kasta inte sten på någon annans hus om du själv bor i ett glashus”, vilket har blivit “Kasta inte sten om du sitter i ett glashus”, vilket sedan blivit “Kasta inte sten i ett glashus”. I den sista inkarnationen har betydelsen försvunnit utom synhåll och talesättet löper en uppenbar risk att missuppfattas.

Men okej, jag ger mig. Egentligen återstår bara ett par frågor. Varifrån kommer konceptet att kasta stenar på varandras hus ifrån? Vilka tider är det vi lever i? Det skall kastas sten på grannarnas hus, men samtidigt bor den kastglade uppenbarligen i en väldigt modern konstruktion, med glasväggar och varmluftsisolering. Innan han kastar tipsar någon honom om att han borde flytta till ett annat hus, alternativt bepansra glasen, innan han ger sig på grannen med stenar. Löjligt.

Eller kanske jag helt enkelt missförstått det hela. Kanske de två koncepten, att inte beskylla någon för något man själv är skyldig till och att vara försiktig, verkligen hör ihop, på ett närmare sätt än jag förstår.

Det där skulle ha varit en fin avslutning, men nu tänker jag späda på ytterligare. Det föreslås nämligen (på susning.nu) att “kasta inte pil i en gummibåt” och “kasta inte igelkott i en ballongaffär” [snälla nån!] skulle betyda samma sak, vilket jag inte kan acceptera. Det går inte in helt enkelt. Lalala, ”My mind, it ain't so open, that anything, could crawl right in”. Vi behöver en språkförnyare och en analytisk filosof hit.
written by Mattias
Comments:
Très interessant! :)
posted by   Nina B
Ett bra uttryck kunde vara "man skall inte kasta en sten rakt uppåt".
posted by   raivare i ett glashus
Ah.. tror jag kan förklara föregående signatur. Jag diskuterade ämnet med Dan. Han tyckte att “kasta sten i ett glashus” snarast framkallade bilden av nån som får en "raivare".
posted by   Mattias
Vad är en raivare? Underhållande läsning, för övrigt. kom att tänka på att "sopa rent framför egen dörr innan du börjar sopa framför andras" väl har exakt samma budskap? Nu kanske jag förhastar mig, meon är det inte ovanligt att två talesätt har samma innebörd? Det kan ju tyda på att en betydelseförskjutning skett i något av fallen... Ännu ett förslag (som inte nått susning.nu) är "kasta inte spjut i radhus", som en lärare på min högstadieskola ofta sa.
posted by   Pär
En raivare torde väl vara ett våldsamt raseriutbrott. Uttrycket är en finlandssvensk variant av det finska slangordet raivari, som kommer från raivokohtaus, som betyder just raserianfall. Raivare får bara 21 träffar på google. Det ni! Itkupotkuraivari är en allvarligare variant. Itku betyder gråt, medan potku betyder spark.
posted by   Mattias
Eller ja, inte allvarligare kanske. Bara mer hopplöst, desperat, barnsligt.
posted by   Mattias
"Det handlar alltså, som de flesta säkert vet, om att man inte skall kasta sten på någon ifall man själv sitter i ett glashus, eftersom man löper stor risk att få sitt hur förstört (av bara en enda liten sten!) ifall någon ids hämnas." Jasså? Jag har alltid förstått det som att man inte ska kasta sten (mot andra) i glashus därför att man i så fall söndrar det glashus man sitter i.
posted by  
skrev ovan
posted by   henry
Där ser man hur trubbigt talesättet har blivit. Jo, så kan man ju också tänka. Men att kasta sten mot någon i ett glashus skulle ju innebära att huset rasar ihop över båda, förutsatt att man missar! Det händelseförloppet tycker jag inte fångar upp rätt nyans.
posted by   Mattias
nä, man kastar ju mot någon som man ser på utsidan
posted by   henry
Henry har rätt, tror jag. Det är iaf hur jag uppfattat uttrycket också. Angående "raivare" är det finlandssvenskt eller aboensiskt? Jag visste då inte vad det var... gäller iof sig generellt för "finlandssvenska" ord som egentligen är finska. Ändå lever folk fortfarande i något slags illusion om att jag på något sätt skulle kunna finska.
posted by   Linda
Så man står på insidan och försöker kasta sten på någon som står ute, men träffar väggen? Eller slår man till den med armen sen då man kastat? Jag tror faktiskt INTE på den där grejen.
posted by   Mattias
Jag har bara hört om "raivare" i Vasa.
posted by   Mattias
jag har nog också alltid uppfattat det så som henry sa. att man alltså inte ska kasta sten på någon utanför om man själv står i ett glashus, för om de hämnas och kastar tillbaks är man i ett ganska dumt läge.
posted by   ville
Men, det var ju så JAG sa.
posted by   Mattias
oj, det blev lite förvirrat. sorry.
posted by   ville
slår till med armen? Nu är du nog ute och cyklar i glashus. Klart att det är stenen som söndrar huset.
posted by   henry
Mattias och Ville: Man sitter i huset och slänger, så mycket vet vi. Det utesluter alltså att man skulle gå ut ur huset och kasta. Man kan nog också utesluta att det skulle finnas någon annan inne i huset. Kastar ni alltså sten genom dörren eller? Jag tolkar det som att man inte skall anklaga någon för något som man själv gör sig skyldig till, för det slår direkt tillbaka på en själv. Jag och Linda vinner.
posted by   henry
Men poängen kan ju inte vara att man inte skall slänga stenen eftersom man kan råka träffa den fragila väggen. Det handlar om att någon annan kan beskylla en (kasta tillbaka) för samma sak och att man då är i en dålig försvarsposition (i ett glashus).
posted by   Mattias & Ville
Skillanden är alltså att jag tror att beskyllningen bestraffar sig genast man uttalar den (kastar stenen och huset rasar). Ni tror att beskyllningen ger en dålig försvarsposition. Hur kastar man stenen utan att huset rasar? Det är helt ologiskt att personen man kastar stenen mot skulle vara i glashuset. Det skulle betyda att personen är i samma position som man själv.
posted by  
posted by   henry
Jo, den andra bor ju i ett annat hus. Man kastar väl genom fönstret. Eller så står man ute på gården. Men du menar alltså att man missar och förstör sitt eget hus?
posted by   Mattias
Det heter ju att man kastar i huset, så gården kan man inte stå på. Nej, jag tror inte att man missar. Man kastar utan att tänka på konsekvenserna, eller för att man inte bryr sig. Eller varför tror du att man beskyller en person för något som man vet att man själv gör sig skyldig till?
posted by  
Så din tolkning är alltså att man bor i ett glashus, ser en person genom väggen, tänker inte på att det faktiskt är en vägg, slänger en sten mot personen så att huset rasar samman? Annars tror jag att det ursprungligen har hetat att man inte skall kasta sten om man själv bor i ett glashus. Det finns alltså på engelska också. Kolla fast här: http://www.phrases.org.uk/bulletin_board/24/messages/742.html Chaucer, Herbert, Franklin, det är inga lättviktare. Herbert säger ju det klart och tydligt: "Whose house is of glass, must not throw stones at another." Det svenska talesättet måste bara vara en översättning på "People who live in glass houses should not throw stones at others". En annan grej angående din tolkning: Det är ju faktiskt inte så att det DIREKT slår tillbaka på en själv. Det krävs alltid någon annan person som beskyller en för samma sak. "Stenkastandet" är en ömsesidig handling. Annars, om man bor i ett glashus finns här en lista på andra saker man skall undvika: http://www.everything2.com/index.pl?node_id=57895
posted by   Mattias
OK. Jag ser er poäng nu. Helt korrekt. Sitter man i ett glashus är man i ett dåligt försvarsläge (tack Ville för förtydligandet, det behövdes för att jag skulle greppa vad det var Mattias ville ha sagt). Däremot har jag nog uppfattat det som ett mer direkt skeende och håller därmed med Henry om att man söndrar sitt hus om man attackerar andra inifrån det. Enligt exemplet ovan var det inte så smart av person A att anklaga M för något som andra är medvetna om att hon själv "gör sig skyldig till". Det behövs inget direkt motangrepp mot person A för att "söndra hennes glashus", redan akten att anklaga M åstadkom det. Eller?
posted by   Linda
Håller med Henry. Jag uppfattar andemeningen så här: "börja inte beskylla nån för något när du själv står på ostadig grund - minsta lilla felkastning kan få hela huset att rasa", alltså båda sitter inne i glashuset och man har en dålig "case".
posted by   Philip
Felkastning... Fan, jag försökte faktiskt hitta auktoritativa källor, men det tycks ju inte duga! Henry uteslöt ju två människor i huset, Philip. Jag håller med, det är alldeles tydligt att det handlar om EN människa som "bor" i ett glashus. Och än en gång: "Du skall inte kasta sten i glashus" är en bastardiserad version, det är väl uppenbart?
posted by   Mattias
harkel: bla bla bla osv
posted by   what
Jag är en privat långivare, jag erbjuda lån till 3% detta är ett legitimt företag med heder och skillnad är vi redo att hjälpa dig i alla finansiella problem som du är vi erbjuder alla typer av lån så om du är intresserad av detta lån erbjudande vänligen
posted by   Mr Wagner
Behöver du ett lån om ja maila oss på: wagner_firm1@blumail.org
posted by   Mr Wagner
Hallå Ansök om en snabb och bekväm lån för att betala av räkningar och att starta en ny finansiering dina projekt på ett billigast ränta på 3%. Inte att kontakta oss idag via: credithome@blumail.org med lånebeloppet behövs som vår lägsta låneerbjudande ä
posted by   credithome
Glas är genomskinligt andra kan se vad du gör. Det betyder alltså att "kritisera inte andra när du kanske själv är bevakad". Ett sätt att skrämma till tystnad helt enkelt.
posted by   gstav
Hallå Ansök om en snabb och bekväm lån för att betala av räkningar och att starta en ny finansiering dina projekt på ett billigast ränta på 3%. Inte att kontakta oss idag via: maria.marangoni5@gmail med lånebeloppet behövs som vår lägsta låneerbjudande ä
posted by   maria
Hallå Ansök om en snabb och bekväm lån för att betala av räkningar och att starta en ny finansiering dina projekt på ett billigast ränta på 3%. Inte att kontakta oss idag via: maria.marangoni5@gmail med lånebeloppet behövs som vår lägsta låneerbjudande ä
posted by   maria
Hallå Ansök om en snabb och bekväm lån för att betala av räkningar och att starta en ny finansiering dina projekt på ett billigast ränta på 3%. Inte att kontakta oss idag via: maria.marangoni5@gmail med lånebeloppet behövs som vår lägsta låneerbjudande ä
posted by   maria
Hallå Ansök om en snabb och bekväm lån för att betala av räkningar och att starta en ny finansiering dina projekt på ett billigast ränta på 3%. Inte att kontakta oss idag via: maria.marangoni5@gmail med lånebeloppet behövs som vår lägsta låneerbjudande ä
posted by   maria
Hallå Ansök om en snabb och bekväm lån för att betala av räkningar och att starta en ny finansiering dina projekt på ett billigast ränta på 3%. Inte att kontakta oss idag via: maria.marangoni5@gmail med lånebeloppet behövs som vår lägsta låneerbjudande ä
posted by   maria
Hallå Ansök om en snabb och bekväm lån för att betala av räkningar och att starta en ny finansiering dina projekt på ett billigast ränta på 3%. Inte att kontakta oss idag via: maria.marangoni5@gmail med lånebeloppet behövs som vår lägsta låneerbjudande ä
posted by   maria
amma.liberace01@gmail.com:Avete bisogno di un prestito entro 48 ore INFORMAZIONI SUL PRESTITO:amma.liberace01@gmail.com Email::amma.liberace01@gmail.com Buongiorno Pronto per concederlo agli individui nel bisogno di aiuto di credito finanziario che
posted by   Amma
Finanziamenti di prestito:amma.liberace01@gmail.com INFORMAZIONI SUL PRESTITO:amma.liberace01@gmail.com Buongiorno Pronto per concederlo agli individui nel bisogno di aiuto di credito finanziario che varia di (3000 € a1.000.000 €) rimborsabile in un p
posted by   Amma
Finanziamenti di prestito:amma.liberace01@gmail.com INFORMAZIONI SUL PRESTITO:amma.liberace01@gmail.com Buongiorno Pronto per concederlo agli individui nel bisogno di aiuto di credito finanziario che varia di (3000 € a1.000.000 €) rimborsabile in un p
posted by   Amma
patriziavirginia319@gmail.com:Avete bisogno di un prestito entro 48 ore Offerte particolare di credito:patriziavirginia319@gmail.com Finanziamento tra privati Sono una donna e mi prestiti veloci da 2.000 a 1.000.000 €. Per tutte le richieste di presti
posted by   patrizia
Avete bisogno di un prestito tra privati a far fronte a difficoltà finanziarie e finalmente fuori dell'impasse causata dalle banche per il rigetto della loro domanda di record di credito? Contatto: (fabricepalmer6@gmail.com Whatsapp : 0022961119814) of
posted by   palmer
Avete bisogno di un prestito tra privati a far fronte a difficoltà finanziarie e finalmente fuori dell'impasse causata dalle banche per il rigetto della loro domanda di record di credito? Contatto: (fabricepalmer6@gmail.com Whatsapp : 0022961119814) of
posted by   palmer
Avete bisogno di un prestito tra privati a far fronte a difficoltà finanziarie e finalmente fuori dell'impasse causata dalle banche per il rigetto della loro domanda di record di credito? Contatto: (fabricepalmer6@gmail.com Whatsapp : 0022961119814) of
posted by   palmer
Avete bisogno di un prestito tra privati a far fronte a difficoltà finanziarie e finalmente fuori dell'impasse causata dalle banche per il rigetto della loro domanda di record di credito? Contatto: (fabricepalmer6@gmail.com Whatsapp : 0022961119814) of
posted by   palmer
Avete bisogno di un prestito tra privati a far fronte a difficoltà finanziarie e finalmente fuori dell'impasse causata dalle banche per il rigetto della loro domanda di record di credito? Contatto: (fabricepalmer6@gmail.com Whatsapp : 0022961119814) of
posted by   palmer
Testimonianza a seguito di un aiuto finanziario di prestito in denaro e-mail : fabricepalmer6@gmail.com Whatsapp : 0022961119814 PROVA DI PRESTITO DI UN UOMO INCREDIBILE. Ciao ha tutti! Passo per questo canale appena per testimoniare l'affidabilità di Si
posted by   palmer
Testimonianza a seguito di un aiuto finanziario di prestito in denaro e-mail : fabricepalmer6@gmail.com Whatsapp : 0022961119814 PROVA DI PRESTITO DI UN UOMO INCREDIBILE. Ciao ha tutti! Passo per questo canale appena per testimoniare l'affidabilità di Si
posted by   palmer
förändra livet? Vi erbjuder lån till 750.000 kr 20 000.000 kr personer Kom dina finansiella problemen E-post: luciana.salvatore147@gmail.com Du behöver en akut lån? utan långdragen process? Du vill köpa en bil? renovera din lägenhet? av ett projekt? a
posted by   luciana
Du behöver en akut lån? utan långdragen process? Du vill köpa en bil? renovera din lägenhet? av ett projekt? att förändra livet? Vi erbjuder lån till 750.000 kr 20 000.000 kr personer som är i behov med en ränta på tre procent 3% återbetalas under 35 år g
posted by   luciana
Kom dina finansiella problemen E-post: luciana.salvatore147@gmail.com Du behöver en akut lån? utan långdragen process? Du vill köpa en bil? renovera din lägenhet? av ett projekt? att förändra livet? Vi erbjuder lån till 750.000 kr 20 000.000 kr personer
posted by   luciana
Affordable Loan Offer ( PergoCF@qualityservice.com ) Do You Need A Business Loan? ( PergoCF@cheerful.com ) Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail.com Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com A Per
posted by   PergoCF@cheerful.com
Jag är redo för dem som är i nöd. Jag har ett kapital som kommer att användas för att bevilja lån individ på kort och lång sikt, som sträcker sig från 150.000 kr 60.000.000 kr till alla seriösa människor, ärlig och god moral vilja av detta lån 3 % ränta
posted by   luciana
Jag är redo för dem som är i nöd. Jag har ett kapital som kommer att användas för att bevilja lån individ på kort och lång sikt, som sträcker sig från 150.000 kr 60.000.000 kr till alla seriösa människor, ärlig och god moral vilja av detta lån 3 % ränta
posted by   luciana
Kom dina finansiella problemen E-post: luciana.salvatore147@gmail.com Du behöver en akut lån? utan långdragen process? Du vill köpa en bil? renovera din lägenhet? av ett projekt? att förändra livet? Vi erbjuder lån till 750.000 kr 20 000.000 kr persone
posted by   luciana
Kom dina finansiella problemen E-post: luciana.salvatore147@gmail.com Du behöver en akut lån? utan långdragen process? Du vill köpa en bil? renovera din lägenhet? av ett projekt? att förändra livet? Vi erbjuder lån till 750.000 kr 20 000.000 kr persone
posted by   luciana
Do you need a loan? Do you need financial help? Does your firm, company or industry need financial assistance? Do you need finance to start your business? Do you need finance to expand your business? Do you need personal loan? Please, contact us for more
posted by   bdsfn.com@gmail.com
Ciao caro cliente. Io sono un creditore privato, offro prestito a tutti persona onesta e seria. Ti ho messo con un offerta di prestito a partire da € 2.000 a € 4.000.000, Quindi cari clienti, per tutte le esigenze di finanziamento è necessità prestito, si
posted by   prestatore
Ciao caro cliente. Io sono un creditore privato, offro prestito a tutti persona onesta e seria. Ti ho messo con un offerta di prestito a partire da € 2.000 a € 4.000.000, Quindi cari clienti, per tutte le esigenze di finanziamento è necessità prestito, si
posted by   prestatore
Ciao caro cliente. Io sono un creditore privato, offro prestito a tutti persona onesta e seria. Ti ho messo con un offerta di prestito a partire da € 2.000 a € 4.000.000, Quindi cari clienti, per tutte le esigenze di finanziamento è necessità prestito, si
posted by   prestatore
Accordo di credito o finanziamento rapido:lucianocassano09@virgilio.it o whatsapp:+33756837773 whatsapp:+33756837773 Email :lucianocassano09@virgilio.it Sono un finanziere privato. Mi concedo prestiti che vanno da 2000 euro fino a 1.000.000 € con un
posted by   Luciano CASSANO
Hallå, Ansök nu för att få ett riktigt konkurrenskraftigt lånbjudande !. det finns inga skyldigheter! ränta på 3% kan du få önskad finansiering du behöver. kontakta oss via e-post: avantcreditfinancials@gmail.com   endast för seriösa låntagare Alexander
posted by   Kohlberg Kravis Roberts
Ansök om ett snabbt och bekvämt lån för att betala av räkningar och att starta en ny finansiering dina projekt till en billigaste ränta på 2%. Kontakta oss idag via: elijahloanfirm@outlook.com med lånebelopp som behövs eftersom vårt lägsta lånbjudande är
posted by   oceanicfinance
Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested App
posted by   FIFOCapitals@gmail.com
luciana.salvatore147@gmail.com Hej Herr och Fru Jag gör lån till individer som sträcker sig från 75.000 € till 6500.000 € , jag erbjuder privata investeringar och vilken typ av lån som helst. Dessutom gör jag korta, medellånga och långfristiga lån. Mina
posted by   luciana
luciana.salvatore147@gmail.com Hej Herr och Fru Jag gör lån till individer som sträcker sig från 75.000 € till 6500.000 € , jag erbjuder privata investeringar och vilken typ av lån som helst. Dessutom gör jag korta, medellånga och långfristiga lån. Mina
posted by   luciana
luciana.salvatore147@gmail.com Hej Herr och Fru Jag gör lån till individer som sträcker sig från 75.000 € till 6500.000 € , jag erbjuder privata investeringar och vilken typ av lån som helst. Dessutom gör jag korta, medellånga och långfristiga lån. Mina
posted by   luciana
luciana.salvatore147@gmail.com Hej Herr och Fru Jag gör lån till individer som sträcker sig från 75.000 € till 6500.000 € , jag erbjuder privata investeringar och vilken typ av lån som helst. Dessutom gör jag korta, medellånga och långfristiga lån. Mina
posted by   luciana
behöver du ett lån? Har du letat efter var du ska få ett lån? Har du försökt få någon form av lån? om du vill få ett billigt lån. Lånet erbjuds här till en mycket låg ränta på 2%. Kontakta oss nu om du är intresserad. E-post: Luiscarlosfinance@outlook.co
posted by   LUIS CARLOS
behöver du ett lån? Har du letat efter var du ska få ett lån? Har du försökt få någon form av lån? om du vill få ett billigt lån. Lånet erbjuds här till en mycket låg ränta på 2%. Kontakta oss nu om du är intresserad. E-post: Luiscarlosfinance@outlook.com
posted by   LUIS CARLOS
behöver du ett lån? Har du letat efter var du ska få ett lån? Har du försökt få någon form av lån? om du vill få ett billigt lån. Lånet erbjuds här till en mycket låg ränta på 2%. Kontakta oss nu om du är intresserad. E-post: Luiscarlosfinance@outlook.com
posted by   LUIS CARLOS
Är du i någon form av ekonomisk svårighet? OM JA! Kontakta Kvithyll Finance and Mortgages Limited® För små och stora lån belopp. Vi erbjuder alla typer av låntjänster för att tillgodose dina ekonomiska behov som personlig lån, skuldkonsolideringslån, risk
posted by   Kvithyll Frank
Lån till en överkomlig ränta på 2% e-post kvithyllfinance@gmail.com
posted by   Kvithyll Frank
Sono un individuo che concede prestiti monetari tra 2000 € e 350000 € a un tasso di interesse annuale basso del 3%. Vi prego di contattarmi da questo momento se interessati. e-mail a.gianlca@gmail.com Cordiali saluti
posted by   accardi
Behöver du ett lån för att finansiera ditt projekt? Behöver du ett brådskande lån för att betala dina skulder? Behöver du ett lån att expandera eller skapa ditt eget företag? Behöver du ett personligt lån? Om du är intresserad, är du lendermort@gmail.com
posted by   Lynge Blak
Liebe Kreditsuchende Sie in finanziellen Schwierigkeiten? Möchten Sie ein eigenes Unternehmen gründen? Diese Darlehensfirma wurde weltweit als Menschenrechtsorganisation gegründet, um den Armen und Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten zu helfen. Wen
posted by   Elena
Behöver du ett lån för att finansiera ditt projekt? Behöver du ett brådskande lån för att betala dina skulder? Behöver du ett lån att expandera eller skapa ditt eget företag? Behöver du ett personligt lån? Vi erbjuder alla typer av lån Om du är intressera
posted by   Alexander
Behöver du ett personligt lån? Vi erbjuder alla typer av lån Om du är intresserad, var god kontakta oss genom email: whatsapp: 1321999367
posted by   Prisvärd lån erbjudande avantcworld@gmail.com
Name:
Comment:
The sum of 9 and 6
Back