Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Hair pomade/wax review
We offer loan, financing and...
  by dancilatania

Ljusets dag
Brådskande lån: caravellamarie...
  by caravella

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

10 Jun 06
På tal om ordspråk...
De flesta talesätt blir just talesätt för att de anses uttrycka visdom. Talesätten skall på sätt eller annat tillämpas i analoga sammanhang, eller åtminstone uttrycka en regel eller förklara en enskild händelse. Ett talesätt är i mångt och mycket en teori om hur människan eller samhället fungerar. Nyttan av dessa visdomar varierar såklart, graden av tillämpbarhet likaså.

Men det finns vissa talesätt som för mig framstår som högst tvivelaktiga. Ett sådant är “Ingen rök utan eld”. Bokstavligt taget är det förstås rent nonsens. Rök kan förekomma, och förekommer ofta, utan eld. Det finns alltså ingen dubbel kausalitet mellan fenomenen eld och rök (det är inte ens så att eld alltid förorsakar rök.)

Det är inte nödvändigtvis så att ett talesätt blir oanvändbart ifall dess bokstavliga logik fallerar. [Exempel?] Men i detta fall är det otvivelaktigt så att det bokstavliga felet fortplantar sig till talesättets metaforiska dimension.

“Ingen rök utan eld“ går stick i stäv med det rättsprincipiella "oskyldig tills motsatsen bevisats.”

För mig framstår “ingen rök utan eld” även som en farlig vardagsprincip. Den andas fördomar och misstänksamhet. “Det kan ryka även utan eld”, med det inversa budskapet, skulle vara en mycket sundare princip att gå efter.
written by Mattias
Comments:
Jag diggar dessa ordspråks-funderingar mycket! Skriv en bok vetja!
posted by   Nina B
Name:
Comment:
The sum of 7 and 7
Back