Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Hair pomade/wax review
We offer loan, financing and...
  by dancilatania

Ljusets dag
Brådskande lån: caravellamarie...
  by caravella

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

16 Oct 06
Please, Mr. Taxman
Goddag!

Jag har fått två påminnelser av er, med samma uppmaning: gör ett till besök på Skattekontoret i Göteborg. Där skall en kopia tas på en av mina ID-handlingar. Sedan skall kopian skickas till Strömstad för att jag skall kunna tilldelas ett svenskt personnummer.

Detta låter helt rimligt och jag skulle ha infunnit mig hos er omedelbart ifall jag inte visste bättre. Jag har nämligen besökt Skattekontoret i Göteborg två gånger, i precis det ärendet: för att få ett svenskt personnummer. Båda gångerna har jag blivit informerad om att det omöjligen går att tilldela mig ett sådant nummer. Att jag båda gångerna visade mitt pass gjorde ingen skillnad, eftersom det var längden på min vistelse i Sverige som avgjorde frågan. Man måste stanna minst ett år för att kunna få ett personnummer, sades det, och jag kommer bara att stanna till maj.

Därför finner jag det ytterst tråkigt att behöva besöka Skattekontoret igen, eftersom jag rimligtvis kommer att få samma svar igen. Det var dessutom väldigt lång kö senast.

Vid det senaste besöket sades det förresten att besked skulle skickas till Strömstad om att jag inte kunde få något nummer. Därmed trodde jag ärendet var avklarat. Jag gav då upp tanken på ett svenskt personnummer, eftersom ni sa att det var omöjligt. Nu skulle jag helst lämna ärendet därhän. Är det så att ni nu har ändrat er och verkligen vill ge mig ett personnnummer, trots att ni vet att jag bara stannar till maj? Eller är det bristande kommunikation mellan Göteborg och Strömstad som har ställt till det?

I den andra påminnelsen var nyckelmeningarna överstreckade med rosa markeringspenna. Jag vill härmed bespara er mödan i att i en tredje påminnelse ytterligare förstärka ert budskap.

Ifall det trots allt ännu finns något att tillägga ber jag er att kontakta mig via telefon eller e-post.

mvh

Mattias Björkas
written by Mattias
Comments:
Hur nödvändigt är ett svenskt nummer? Ring byrån och fråga om de ändrat sig!
posted by   M.
Jag klarar mig utan ett sånt. Försökte ringa i dag, men de hade "tekniska problem" som de i nuläget inte visste när de skulle kunna åtgärda. Därför skrev jag det där mailet.
posted by   Mattias
Har du ett sk. internordiskt flyttningsbevis? Med det har jag förstått att man ska få personnummer och.. ja, rubbet.
posted by   Anton
De har ändrat reglerna så att man måste stanna ett år, tror jag. Jag hade nog ett sådant, vill jag minnas.
posted by   Mattias
Kan man göra något alls utan svenskt personnummer? Extremt fixerade vid personnummer i det här landet!
posted by   Linda
Hihi, vilket roligt brev. Jag antar att du förgylde en uttråkad tjänstemans eftermiddag. Jag bodde över två år i Sverige och det gick utmärkt att leva utan svenskt personnummer. Jag fick fiktiva numror från diverse instanser, typ P0000-0. Banken, apoteket, bibban gick bra, sen fick man lirka lite med video-snubben! P.S Kan man göra något alls utan att först ta en kölapp i Sverige?
posted by   Heidi
Haha, när jag bodde i Stockholm gav den turkiska mannen i videoaffären mig tips på hur man ska förfalska svenska id-nummer för att undvika allt rabalder om man inte blir överflyttad till svenska systemet.
posted by   Ida
Name:
Comment:
The sum of 10 and 4
Back