Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Hair pomade/wax review
We offer loan, financing and...
  by dancilatania

Ljusets dag
Brådskande lån: caravellamarie...
  by caravella

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

17 May 07
Lågtryck
Jag kommer att sakna Göteborg. För första gången gick jag upp till Skansen Kronan, i sällskap av Andréa. Jag har sett Göteborg från höga platser tidigare, bland annat från Masthuggskyrkan med Elin, för snart två år sedan. Jag tyckte det var vackert även då, men det var en annorlunda upplevelse nu när man kunde peka ut gator och byggnader.

Det blåste som fan, men om jag låter från Skansen Kronan representera någon sorts bestående helhetsintryck av Göteborg, så har blåsten sin givna plats. Det kunde gott ha regnat lite också.

---återkommer, skall möta mamma---
written by Mattias
Comments:
Name:
Comment:
The sum of 1 and 1
Back