Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
My Dear Instruments, pt. 3
Buongiorno amici il mio nome è...
  by luis fabian

My Dear Instruments, pt. 3
Buongiorno amici il mio nome è...
  by luis fabian

My Dear Instruments, pt. 3
Sono uno associare in molte ba...
  by Paolo Albanese

My Dear Instruments, pt. 3
Finanziamento di denaro Credit...
  by Paolo Albanese

My Dear Instruments, pt. 3
Buona giornata, Sei in diffic...
  by Paolo Albanese

08 Jun 07
Den sköra manligheten
Jag fick just ett exemplar av antologin “Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840–1940” i min hand. En av lektorerna här på insten har medverkat i denna flotta publikation. Som en del av en kurs läste jag igenom boken och gav synpunkter när den ännu var i manusskede. Och som tack har jag nu fått ett eget exemplar.

Den svenska historikern Jonas Liliequist (http://www.umu.se/histstud/personal/liliequist_jonas.html) har skrivit ett avsnitt om sexualitet som jag tyckte var spännande.

”Homofobin brukar framhållas som en av modernitetens tydligaste kännetecken och den moderna heteronormativens grundpelare”, skriver han.

Homofobins framväxt är en komplicerad historia: ”Allra störst framstår dock kontrasten mellan den moderna bilden av manlig beröringsskräck och känsloinkapsling och den flödande intimitet som möter den moderne betraktaren i skildringarna av 1700- och 1800-talens manliga vänskapskult”.

Han återger stycken ur ett brev som för oss framstår som en passionerat het kärleksförklaring, fast det uppenbarligen handlar om ett uttryck för manlig vänskap. Han citetar också en avhandling om kyssar från 1776, i vilken framgår att kyssarna vänner emellan blev betänkliga först när vänner inte var av samma kön. Men han visar också hur denna närmast oproblematiserade manliga vänskapliga intimitet ifrågasattes allt starkare under 1800-talet.

fortsättning följer..
written by Mattias
Comments:
Wow. Jag har haft Jonas Liliequist som lärare när jag pluggade historia.
posted by   Tobbe
Name:
Comment:
The sum of 5 and 5
Back