Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Hair pomade/wax review
We offer loan, financing and...
  by dancilatania

Ljusets dag
Brådskande lån: caravellamarie...
  by caravella

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

11 Jul 07
Aldrig i livet
Ställd inför ett dilemma går man bakåt i tiden. Kanske är det av ren nyfikenhet man försöker dra sig till minnes ett ögonblick då man hade kunnat undvika den situation som nu uppstått. Man påbörjar sin vandring. Men redan vid det första vägskälet stannar man och fortsätter sedan aldrig.

Inte för att man inte hade kunnat göra annorlunda. Utan för att man på tillbakavägen kommit ihåg sådant man inte skulle ha velat missa, inte ens för att slippa undan dilemmat. Det är ögonblick, timmar och dagar som växt till sig och förvandlats till ett slags livets troféer, något man kan frambringa när saker har gått snett. Så kommer det antagligen att vara när man dör också, förutsatt att man får dö i lugn och ro. Ett stort, slutgiltigt konstaterande: Jag kan inte ångra någonting!
written by Mattias
Comments:
För att nå era slutgiltiga konstateranden resoner du och Descartes på ett skrämmande liknande sätt.
posted by   Sofia
Name:
Comment:
The sum of 2 and 9
Back