Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Hair pomade/wax review
We offer loan, financing and...
  by dancilatania

Ljusets dag
Brådskande lån: caravellamarie...
  by caravella

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

25 Sep 07
Min spelteori
Jag funderade på om man kan jämföra sjukhusköer med det klassiska exemplet inom spelteori, "Fångens dilemma". Skall jag, som bara har rudimentära kunskaper i ämnet, försöka förklara "Fångens dilemma" eller skall jag be er leta på Wikipedia? Nå, jag drar det snabbt, men utan att tala om fångar (jag har alltid tyckt att det är ett onödigt krångligt exempel).

Två personer, A och B, spelar ett enkelt spel om pengar. De har två kort att spela: "samarbeta" eller "avböj samarbete". Men de kan inte kommunicera med varandra, dvs de vet inte vilket kort den andra spelar. Spelet kan sluta på fyra olika sätt: 1. Båda spelar "samarbeta". Då ger banken 30 € åt vardera. 2. A avböjer och B spelar "samarbeta". A får då 50 € och B blir utan. 3. A spelar "samarbeta", B avböjer. Pengarna fördelas då tvärtom. 4. Båda avböjer. Då får de nöja sig med 10 € på var.

Detta är intressant dels för att ifall båda skulle välja att spela "samarbeta" så skulle den absoluta vinsten vara störst. Banken skulle tvingas betala ut 60 € sammanlagt. Förstås, vinsten för den enskilda spelaren skulle vara mindre än om den avböjt och den andra hade valt att samarbeta. Och det är här dilemmat ligger. Betänk A:s val. Om B väljer att samarbeta, så tjänar han mest på att avböja. Men om B avböjer, så måste A också avböja, för att över huvud taget tjäna något. Motsvarande situation gäller för B. Så, båda kommer att välja att avböja, eftersom det är det bästa alternativet, vare sig motståndaren samarbetar eller avböjer. Därför kommer ett spel, där båda utgår från att den andra tänker kallt, rationellt, att sluta med att båda går med endast 10 € var, fastän de hade kunnat få 30 €, om de bara hade kunnat lita på varandra. I det klassiska fångdilemmat handlar det inte om pengar utan om att ange eller att hålla tyst och om strafflängd.

Nå, hur hör detta i hop med sjukhusköer. Okej, det är inte fullständigt analogt och min sjukhuskö skulle inte klassas som en "fångens dilemma"-situation, men den har åtminstone vissa likheter.

Tänk er att man har två val när man ringer till sjukhuset. Man kan beställa en akuttid eller sätta sig i den normala kön. På sjukhuset tas akutpatienter emot i en ordning som bestäms efter patientens behov. Normala patienter sätts i kö i den ordning de ringer. Det finns ett begränsat antal läkare och skötare som jobbar med både akut- och normalpatienter. Om det inte finns några akutfall så jobbar de med kön. Tanken är att alla som beställer akuttid skall kunna komma in direkt och att det inte skall vara alltför lång väntetid i den normala kön.

Det finns en grupp patienter, som är så sjuka att de definitivt måste in direkt. Sedan finns det en grupp vars åkommor är så lindriga att de uppenbarligen inte kan prioriteras. Men sedan finns det en grupp patienter som, om de var så illa tvungna, kunde vänta med sitt läkarbesök, men som vet att det finns en möjlighet att få en akuttid. Anta att man t.ex. lätt kan fejka lite extra smärta, eftersom ingen ändå kan bevisa att man egentligen inte har så ont. Man vill bara bli av med problemet så snabbt som möjligt.

Oberoende vad alla andra i denna grupp patienter väljer att göra, så tjänar den enskilde på att låtsas vara mer illa däran än vad han är och således få en akuttid. Om patienten inte gör det, så får han vården senare än en massa andra som har insett möjligheten att få snabbare vård. Detta gäller dock endast tills kön på akuten är lika lång som den normala kön. Men då är systemet redan kört i botten. När den normala kön igen växer bokar folk in sig på akuten och det dysfunktionella jämviktsläget nås åter.

Nåja, såhär funkar det inte varken i teorin eller praktiken. Men däremot finns det många människor som, när de ställs inför val där det går att "fuska", brukar motivera det med "alla gör det, så då måste jag också göra det för att inte förlora mot dem". Det är många system som inte fungerar som de är tänkta att fungera på grund av att folk tänker på det här viset. Jag tycker mig känna igen resonemanget i exempelvis försäkringsfrågor. Om man blir av med något som man försäkrat så kan man (ibland) fuska och låtsas att det man blivit av med är värt lite mer än vad det egentligen var. Då förlorar man inte pengar på självrisken, eller så får man tillbaka hela beloppet, utan att behöva dra av för varje år prylen har varit i bruk eller nåt sånt. Det är lätt att tänka såhär, eftersom man känner sig drabbad. Dessutom har man ju försäkrat prylen för dyra pengar!

Men när fler och fler tänker såhär, så kommer försäkringsbolagen att höja både premien och självrisken, eftersom de märker att de måste betala ut mer ersättning. Allmänheten skulle, i absoluta belopp, tjäna på att vara ärlig, även om den enskilde tjänar på att fuska. Försäkringsbolagens premier sätts väl därför på en högre nivå än vad den skulle göra om alla samarbetade.

Nåja, det här är väl basics (eller primitivt lekmannasnack) för dem som tänker på sånt här i yrket eller annorstädes. Men ni måste förstå, jag är en glad amatör på precis alla områden jag gett mig in på här i livet!
written by Mattias
Comments:
Du har tänkt helt rätt! Både i fångens dilemma och i sjukhusexemplet uppnås för spelarna suboptimala utfall. Dock är situationen inte fullt analog, då sjukhusexemplet inte är ett symmetriskt spel (payoffen i spelmatrisens element ij är inte densamma som i ji, där i och j godtyckliga handlingsalternativ i spelets defintionsmängdsamma. Den möjliga paretoförbättringen som förbluffar folk i fångens dilemma saknas också i sjukhusspelet, då bådas välfärd inte nödvändigtvis kan förbättras trots att båda spelar den socialt optimala strategin.
posted by  
däremot kan man tänka sig en kaldor-hicks-kompensation i det senare fallet... Kanske vore ngt att föreslå för vården. Det var jag som skrev det förra inlägget också.
posted by   acke
Fint! Jag väntade på en kommentar från dig.
posted by   Mattias
Name:
Comment:
The sum of 10 and 8
Back