Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
My Dear Instruments, pt. 3
Offramo prestito da 1000 € a 8...
  by VICTORIA

My Dear Instruments, pt. 3
Offramo prestito da 1000 € a 8...
  by VICTORIA

My Dear Instruments, pt. 3
Buongiorno Io sono un partico...
  by VICTORIA

My Dear Instruments, pt. 3
Hello, Apply and get qualify f...
  by Mrs.Emilia Fedorcakova

Om att kasta sten
Hallå, Ansök nu för att få ...
  by Kohlberg Kravis Roberts

18 Dec 07
Predikade Atheismen
Hittade detta lilla blogginlägg, antagligen från slutet av 1700-talet, när jag letade efter annat i Nordenskiöldska arkivet på Riksarkivet i Stockholm. Fotograferade arket bara på skoj och antecknade tydligen aldrig vem skribenten var. Men vill minnas att det var Carl Fredrik Nordenskjöld (1756-1828), radikal swedenborgiansk publicist.

Jag kommer heller inte ihåg bland vilka andra skriverier detta ark låg. Men såhär skriver han:

”Den namnkunnige Fransosen Diderot predikade Atheismen gärna och öfverljudt allestädes, äfven i Tyskland, när han reste till Petersburg, och kom därifrån tilbaka. En tysk Lärd frågade honom en gång, hwarför han dock med så mycken wärma talte för Atheismen? Svaret var: ’Tron att ingen Gud är, är et högst nödwändigt behof för menskliga slägtet, om det skall wara lyckligt; Så länge den förfärande föreställningen om en Gud vore i menniskjans Sinne, kunde hon icke njuta någon rätt lycksalighet.’”
written by Mattias
Comments:
Name:
Comment:
The sum of 1 and 4
Back