Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Hair pomade/wax review
We offer loan, financing and...
  by dancilatania

Ljusets dag
Brådskande lån: caravellamarie...
  by caravella

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

18 Dec 07
Predikade Atheismen
Hittade detta lilla blogginlägg, antagligen från slutet av 1700-talet, när jag letade efter annat i Nordenskiöldska arkivet på Riksarkivet i Stockholm. Fotograferade arket bara på skoj och antecknade tydligen aldrig vem skribenten var. Men vill minnas att det var Carl Fredrik Nordenskjöld (1756-1828), radikal swedenborgiansk publicist.

Jag kommer heller inte ihåg bland vilka andra skriverier detta ark låg. Men såhär skriver han:

”Den namnkunnige Fransosen Diderot predikade Atheismen gärna och öfverljudt allestädes, äfven i Tyskland, när han reste till Petersburg, och kom därifrån tilbaka. En tysk Lärd frågade honom en gång, hwarför han dock med så mycken wärma talte för Atheismen? Svaret var: ’Tron att ingen Gud är, är et högst nödwändigt behof för menskliga slägtet, om det skall wara lyckligt; Så länge den förfärande föreställningen om en Gud vore i menniskjans Sinne, kunde hon icke njuta någon rätt lycksalighet.’”
written by Mattias
Comments:
Name:
Comment:
The sum of 8 and 4
Back