Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Ljusets dag
Du i några ekonomiska svårighe...
  by Elena

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

10 Feb 08
Irriterande om astrologi
Chefredaktör Barbro Teirs artikel om astrologi i Volt är irriterande svävande. Den börjar såhär:

”Astrologi är ingen vetenskap. Ändå kan personligt ställda horoskop hjälpa folk att orientera rätt i tillvaron. Det hjälper om man har tron.”

Denna ingress har två spänningspunkter. För det första berättar den att horoskopen måste vara personligt ställda för att kunna hjälpa en i tillvaron. Teir har pratat med yrkesastrologer och sådana som anlitat yrkesastrologer. Båda är naturligtvis ense om att tidningarnas horoskop inte går att ta på allvar, rena underhållningen. Horoskop som tagits fram av yrkesastrologer, och som kostar pengar, är däremot av helt annan klass.* Detta leder till poäng nummer två: sådana proffshoroskop kan hjälpa en att hitta rätt i tillvaron, bara man har den rätta tron.

Jag kommer alltid att ha svårt att förstå hur man accepterar någons läsning av stjärnornas och planeternas position som en vägledning för hur man skall leva sitt liv, utan att ställa den fundamentala frågan om positionerna verkligen har någon effekt på våra liv. Men jag accepterar att det handlar om ett annat sätt att tänka, en annan syn på hur man når kunskap om saker och ting.

Vad jag har svårare att acceptera är Teirs luddiga sätt att positionera astrologin i förhållande till vetenskap:

”"Det som gör astrologin till pseudovetenskap är tolkningen av stjärnbilderna. Det finns olika skolor och traditioner på olika håll i världen, men olika utövares omdömen skiljer sig mycket från varandra. Det råder rätt stor koncensus om de flesta zodiaktecknenas och husens betydelser, men i fråga om planeterna går åsikterna ofta isär.”

Så, om alla astrologer vore överens om hur stjärnbilderna skall tolkas, så skulle astrologin vara en vetenskap? Nej, att stjärnbilderna tolkas på olika sätt är bara ett SYMPTOM av själva huvudproblemet, att det inte finns något fenomen att studera. Så länge det inte finns något sådant kommer varje ansats att systematisera sådana studier att misslyckas. Detta oberoende av hur ense alla är över lärosatserna, eller hur fint de hänger ihop sinsemellan.

Så om astrologin kan hjälpa folk att komma rätt i tillvaron, så kan nästan vad som helst göra det. Volt har givit hela artikeln en häftig och uppfriskande inramning, men det är inte häftigt eller uppfriskande att vara godtrogen.

*Ungefär lika fånigt som när lärda religiösa anklagar vanligt folk för att vara vidskepliga.
written by Mattias
Comments:
eller hur.
posted by   monica
Name:
Comment:
The sum of 8 and 3
Back