Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Ljusets dag
Du i några ekonomiska svårighe...
  by Elena

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

26 May 08
Icke-aforismer
En barbröstad, Lonkero-drickande, medelålders man i restaurangvagnen. Vem är det, tror ni? Jag tittade honom djupt i ögonen och hoppades att jag luktade gott när jag passerade.

Vi var så stolta över vår sociala ingenjörskonst på mikronivå. Vi använde relevanta teorier, ställde upp hypoteser och lade sedan in stötarna. Sociala el-chocker, väl avvägda och precisa. Vi blev nog besvikna när intrigerna uteblev. Men även negativa resultat räknas, och genom vår minutiösa vetenskapliga metod har vi tillfört något till den ackumulerade kunskapen om den sociala människan i svensk storstadsmiljö under mobiltelefoneran.
written by Mattias
Comments:
Början till en egen novell? intressant skrivet, även fast jag är lite slö att behandla information i huvudet.
posted by   Jan L.
Name:
Comment:
The sum of 6 and 4
Back