Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Ljusets dag
Du i några ekonomiska svårighe...
  by Elena

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

07 Aug 08
Ingen mossa
Enligt wikipedia används ordspråket ”A rolling stone gathers no moss” för att upptäcka symptom på psykiska sjukdomar, speciellt schizofreni, där ett av symptomen kan vara svårigheter att tänka i abstrakta termer. Jag skulle nog kunna ge ett förslag på en abstrakt tolkning i ett sådant engelskspråkigt test, men den skulle bli godkänd?

Jag skulle utan vidare tolka rullandet som något positivt, eftersom det då inte växer mossa på en. På svenska vill man inte vara mossig. Det verkar som om vissa engelsktalande numera också uppfattar rullandet som positivt. Men det är ett urgammalt ordspråk, och att vara en rullande sten var ursprungligen något negativt, typ ”People always moving, with no roots in one place, avoid responsibilities and cares.” Att låta mossa växa var behagligt, eller åtminstone eftersträvansvärt. Omvänt var det skadligt, eller åtminstone klandervärt att ränna omkring i någon större utsträckning.

Högst troligen har innebörden gradvis bytts ut med tiden. I dag ränner folk omkring fruktansvärt mycket. Att slå sig till ro är något man gör efter långt övervägande – eller så är det något som bara sker, oavsiktligt. Efter ett tag kommer så mossan.

På någon som är alert, i rörelse, öppen för nya idéer, växer ingen mossa. Ansvar går att kombinera med mobilitet, och vem eller vad är det man skall ta ansvar för? Hembygden är utesluten. Familjen, visst, men den egna lyckan pockar på att bli tillfredsställd, och det kan mycket väl krävas ständig rörese (och en oändlig nedförsbacke?).

Jag undrar om det någonsin använts i svenskan med det ursprungliga förmanande tonfallet, eller om den innebörden redan vid introduktionen fick ge vika för mossans anknytning till stagnation och ålderdomlighet. Min gissning är ja, men jag har inget att backa upp det med, hittills.

Det var när jag lyssnade på Buddy Holly, och hörde honom sjunga ”You're gonna miss me early in the morning one of these days” som jag började fundera på detta. Strax efter använder han nämligen ordspråket för att visa för den bortsprungna kompanjonen hur dumt det var att lämna honom, ”the best man you ever had”, i stället för att slå sig till ro:

”You know a rolling stone, don't gather no moss
And you cross your bridge when it's time to cross
Well, you broke my heart, when you said goodbye
And now the milk is spilled, but you're gonna cry”
written by Mattias
Comments:
Name:
Comment:
The sum of 10 and 4
Back