Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Ljusets dag
Du i några ekonomiska svårighe...
  by Elena

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

27 Oct 08
Sverige oktober 2008, del 1
Vi kom hem i morse, över Östersjön med nya Silja Galaxy. Natten ombord blev uppstyckad, för vår hytt låg ovanför discot. Men det var ett litet irritationsmoment. Det var faktiskt så, att irritationsmomenten denna gång var oerhört små. Det berodde på flera saker. Arrangörerna förtjänar mycket beröm. Tobbe och Lina var fantastiska, och jag hoppas att vi snart får anledning att träffa dem igen.

En annan positiv faktor var Iiris. Hon skötte, som väntat, allt spelande med bravur och höjde oss med flera pinnhål.* Men jag tror också hon inverkade på stämningen på en mer subtil nivå. Det verkar som om hennes närvaro gjorde att vi skalade bort mycket av den gruffighet som annars kan befläcka vilket turnésällskap som helst. Åtminstone kändes det som att jag hade ett extra incentiv att uppföra mig.

Hennes egen spelning i Stockholm var lysande och hon fick ett synnerligen varmt mottagande.

*Nördanmärkning: Metaforen för tankarna till en diskret skala. Borde hitta en som antyder om en kontinuerlig.
written by Mattias
Comments:
Name:
Comment:
The sum of 0 and 3
Back