Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Ljusets dag
Du i några ekonomiska svårighe...
  by Elena

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

04 Nov 08
Rika kvinnor
Hufvudstadsbladet, liksom andra tidningar, publicerar idag artiklar som baserar sig på nyligen offentliggjorda skatteuppgifter för fjolåret. När jag skummade igenom listan såg jag bara en massa ”karanamn”. Är det så illa med jämställdheten? På topp 50-listan för kapitalinkomster, som man förvisso kan förvänta sig domineras av gamla gubbpengar, finns TVÅ kvinnor. På topp 50-listan för löneinkomster, där åtminstone jag trodde att det skulle finnas åtminstone några kvinnliga VD:n, finns EN. Om detta inte är bevis nog för ett strukturellt missförhållande, ett massivt glastak, så vet jag inte vad.
written by Mattias
Comments:
Name:
Comment:
The sum of 9 and 1
Back