Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Ljusets dag
För din brådskande och allvarl...
  by Carine

I wear a different kind of garment
100.000, 500.000 eller 15000.0...
  by joannon1988

I wear a different kind of garment
100.000, 500.000 eller 15000.0...
  by joannon1988

I wear a different kind of garment
Erbjuder snabb och pålitlig lå...
  by joannon1988

Om att kasta sten
Sono un individuo che concede ...
  by accardi

04 Nov 08
Rika kvinnor
Hufvudstadsbladet, liksom andra tidningar, publicerar idag artiklar som baserar sig på nyligen offentliggjorda skatteuppgifter för fjolåret. När jag skummade igenom listan såg jag bara en massa ”karanamn”. Är det så illa med jämställdheten? På topp 50-listan för kapitalinkomster, som man förvisso kan förvänta sig domineras av gamla gubbpengar, finns TVÅ kvinnor. På topp 50-listan för löneinkomster, där åtminstone jag trodde att det skulle finnas åtminstone några kvinnliga VD:n, finns EN. Om detta inte är bevis nog för ett strukturellt missförhållande, ett massivt glastak, så vet jag inte vad.
written by Mattias
Comments:
Name:
Comment:
The sum of 1 and 8
Back