Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Ljusets dag
Du i några ekonomiska svårighe...
  by Elena

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

27 Nov 08
Douchebag jr.
I dag kokade jag över. Sista lektionen började med att nån idiot busvisslade i 100 db en meter bakom mig. Jag fräste till direkt, och sedan var det bara nedförsbacke. De skrek och fånade sig hela lektionen, trots att de fick se på film! Efteråt, ute på gården, stod den samma typen plus hantlangare och siktade på mig med snöbollar och hånade min cykel. Jag talade i telefon, och jag fick inte upp låset med en hand, så jag stannade kvar på gården. De stod och lyssnade på mitt samtal och kommenterade, och jag bad dem försvinna. Men de lydde inte, och efteråt sa de "Nå, va sa pojkvännen nu?". När de ville veta var jag bodde och sa att de skulle följa efter mig blev det för mycket. Jag sa något fult och spelade hotfull.
written by Mattias
Comments:
oh my gosh, hur står du ut?
posted by   monica
Däng till med lagboken! Det finns straff för typer som dedär. C
posted by  
Fecking a-holes.
posted by   Jan L.
Name:
Comment:
The sum of 7 and 10
Back