Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Ljusets dag
Du i några ekonomiska svårighe...
  by Elena

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

10 Apr 09
Varför Halla-Aho bör gå fri
Jussi Halla-Aho, stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors, åtalades för ett par veckor sedan för hets mot folkgrupp och brott mot trosfrid. Hans främlingsfientliga åsikter, som han huvudsakligen sprider via sin blogg, är allmänt kända. Det var ett blogginlägg från 2006 som fick De Grönas kvinnoorganisation att polisanmäla honom, eftersom de tyckte att texten var rasistisk och uppviglande. Jag länkar till Hufvudstadsbladets översättning, eftersom jag anar att denna dagbok inte åtnjuter samma tryckfrihetsrättsliga skydd som Hbl:

http://www.hbl.fi/text/inrikes/2009/3/27/w25359.php

Det är förstås vidrigt skrivet, och jag hyser inga som helst sympatier för mannen ifråga. Jag kunde till och med gå så långt som att säga att jag tycker att han är farlig, i den mån han verkligen lyckas övertyga folk och förflytta debattens tyngdpunkt i en mer invandrarfientlig riktning. Men att fälla honom för brott mot trosfrid och hets mot folkgrupp vore definitivt värre.

Brott mot trosfrid är en brottsrubricering som också användes i förundersökningen mot redaktörerna för den nationalistiska föreningen Suomen Sisus hemsida, då Muhammedkarikatyrerna publicerades på denna. Förundersökningen ledde sedermera inte till något åtal, vilket var bra. Att använda lagen om brott mot trosfrid för att fälla redaktörer som publicerade karikatyrer som redan publicerats över hela Norden hade sett löjligt ut. Men jag tycker också det hade varit fel ur en principiell synvinkel - skyddet för trosuppfattningar är förlegat. Det skall gå att kritisera och skämta om vilken grupp som helst utan att bli fälld för det. Vegetarianer och civiltjänstgörare åtnjuter inte något skydd mot brott mot trosfrid. Och de skall de heller inte göra.

Hets mot folkgrupp anses i många länder vara en nödvändig inskränkning i yttrandefriheten. Lagen stiftades för att skydda etniska minoriteter mot rasistisk uppvigling, men har utvidgats (när?) till att omfatta grupperingar som är jämställbara med etniska minoriteter. I Finland är det ovanligt att någon fälls, men åbokommunpolitikern Olavi Mäenpää har fällts ett par gånger för sina texter och tal. I Sverige åtalades pingstpastorn Åke Green, men friades. Han sa att sexuella abnormiteter var en cancersvulst på samhällskroppen, vilket inte ansågs vara straffbart (media rapporterade att han pekat ut enbart homosexuella, vilket inte var fallet).

Ett problemet med tillämpningen av lagstifningen är förstås tolkningen. Men en grundprincip borde väl vara att det som sägs eller skrivs måste innebära en direkt fara för personer inom gruppen. Utvecklingen får inte gå mot att enbart kränkande uttalanden mot vilka grupper som helst, av vem som helst, i vilket sammanhang som helst, blir straffbara. Det känns lite som om den tipstjänst som polisen håller på att lansera är ett steg på den vägen:

http://www.vasabladet.fi/story.aspx?storyID=38681

Så, även om Halla-Ahos uttalanden är hemska, så hoppas jag att han går fri. Att jag då har samma åsikt som en stor skara halv- och helrasister är beklagligt. Men jag tycker också att Halla-Ahos utspel, och Sannfinländarnas framfart i övrigt den senaste tiden, är ett tecken på att Finland håller på att öppnas upp, och jag tror inte att mörkerkrafterna kommer att segra. Hur som helst; att med lagstiftning försöka rensa bort deras åsikter är fel.
written by Mattias
Comments:
True that.
posted by   Jan Lindholm
Jo, samma gäller Sverigedemokraternas framfart i Sverige. Man kan inte bara sitta och skrika rasist/nazist för det ger dem sist och slutligen bara mera styrka bland gräsrötterna. Möt dem i öppen debatt istället och forska noga igenom deras argument och partiprogram. De har mera hål än en Schweizerkaese. Sverigedemokraterna och Sannfinländarna bygger just nu en stor del av sitt stöd på att vara "invandrarkritiska", och om man agerar som t.ex. Sfp gör hela tiden mot Sannf. så resulterar de bara i att Soini, Halla-aho, Vistbacka & Co lätt kan målas upp som martyrer inför deras potentiella väljare och därmed vinner de på det. Samma sak gäller när partierna försöker styra bort snacket från invandrarpolitik för att slå Sannf. och SD på andra områden. Det funkar inte! Man måste in på Sannf. och SD:s "argumentterritorium" och peta hål på bubblorna.
posted by   Kike_B
Name:
Comment:
The sum of 0 and 0
Back