Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Ljusets dag
Du i några ekonomiska svårighe...
  by Elena

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

13 Jun 09
Giant Hogweed
På vägen hem från St. Karins discgolfbana såg vi en liten, triangelformad avspärrning i diket. Verkligt liten alltså, triangelns sidor var knappast längre än en meter. Innanför den lilla avspärrningen fanns en liten skylt, som förklarade att man använt bekämpningsmedel på platsen, nåt med svavel i om jag minns rätt. Om man tittade noggrannare så såg man att gräset inom triangeln var visset. Det man hade bekämpat var något som hette ”jättiputki”, och området skulle förbli farligt för några dagar. På skylten satt en EU-flagga, vilket gjorde att det såg väldigt officiellt ut. Vad var det på denna lilla gräsplätt i St. Karins som hade ansetts vara så farligt att Bryssel hade vidtagit åtgärder?

DG kollade upp vad Jättiputki var på svenska och engelska. Jätteloka resp. Giant Hogweed var svaret. På internet läste jag det som fick mig att förstå kraftåtgärderna i St. Karins. Jättelokan är inte bara farliga för vårt ekosystem – dess saft kan orsaka allvarliga hudsår genom att göra huden ultrakänslig för UV-strålning! Otrevligt!
written by Mattias
Comments:
Name:
Comment:
The sum of 5 and 4
Back