Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Ljusets dag
För din brådskande och allvarl...
  by Carine

I wear a different kind of garment
100.000, 500.000 eller 15000.0...
  by joannon1988

I wear a different kind of garment
100.000, 500.000 eller 15000.0...
  by joannon1988

I wear a different kind of garment
Erbjuder snabb och pålitlig lå...
  by joannon1988

Om att kasta sten
Sono un individuo che concede ...
  by accardi

27 Oct 09
Tankeställare
När jag kom hem från den långa Finlandsresan igår låg det dokument av tre slag på min hallmatta. Den första typen, tidningar, väckte inga särskilda känslor hos mig, även om det är lite jobbigt med så mycket oläst. Den andra typen var räkningar, vilket var lite mer obehagligt, speciellt som de kom från två olika länder. Den tredje typen var avspisningar. Det hade bara kommit en sådan, men den var desto värre. Jag fick inte bli vikarie i vikariepoolen, vilket innebär att min jobbsituation är den samma som när jag kom hit, dvs eländig.

Nu får jag börja från noll. Ett par erfarenheter rikare är jag, men dessa erfarenheter går inte att omsätta i hårdvaluta. Nej, det är snarare så att dessa erfarenheter gör att mjölken surnar en aning om morgnarna, att blommorna i mitt fönster tycks vända sig bort från mig, att suset i takventilerna verkligen börjar irritera. Nu skall jag inte ömka mig, men jag skulle ge min pannlugg för lite flyt just nu. Kanske det är där problemet ligger, offerviljan är för låg.
written by Mattias
Comments:
Name:
Comment:
The sum of 4 and 2
Back