Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Ljusets dag
Du i några ekonomiska svårighe...
  by Elena

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

14 Nov 09
Digitalt lån
Skall intervjua Johannes Anyuru och ville därför låna hans nyaste bok från biblioteket. Alla ex var utlånade, kvar fanns bara möjligheten att låna den digitalt.

Så det gjorde jag, och nu sitter jag med boken i digital form i Adobes Digital Editions. Boken finns under fliken "Borrowed". 28 dagar har jag kvar på lånet.

Alltså... överföringen av analoga koncept till den digitala sfären kan i bästa fall innebära revolution (e.g. Photoshop). I andra fall är succén inte lika självklar (e.g. digitala skivaffärer). Det här är på sin höjd ett sådant tveksamt fall. För jag har alltid trott att när man lämnar tillbaka en bok på biblioteket, så är det för att göra den tillgänglig för nästa läsare. Biblioteket har begränsade resurser och lagerutrymmen, och köper därför in bara ett visst antal böcker. Men när jag nu lämnar tillbaka min digitala bok, så är det inte för att göra filen tillgänglig för någon annan. För tillgänglig för andra är den redan, för hur många som helst. Jag är ju själv bara en av många som kopierat den från bibliotekets servrar.

(Det känns också dumt att jag inte kan skriva ut den eller klippa ur den, trots att den poserar som ett digitalt dokument på min dator.)

Hur upprätthålls balansen mellan gratis utlåning på bibliotek och möjligheterna till saluförande av böckerna i handeln? Jag vet ärligt talat inte exakt hur det fungerar, men någonstans har en sådan balans nåtts. Den balansen grundar sig rimligtvis på de fysiska böckernas knapphet – det kostar att tillverka dem.

Vad alla som lånar digitalt ser är möjligheten till ett bibliotek med obegränsad lånetid och obegränsat antal bokexemplar. Men det går inte för sig. Man måste införa tidigare påtalade mjukvarumässiga begränsningar för att förhindra detta, för man vet att det fysiska bilbiotekets "tröghet" som gör det lockande att köpa, i stället för att låna, inte har någon motsvarighet i det digitala.

(Då bortser man i och för sig från den tröghet av annan karaktär, den man upplever när man läser poesi från en datorskärm).

Men frågan är hur länge fördämningarna av den digitala floden kommer att hålla? Kommer folk att hålla de digitala lånetiderna, även fastän de vet att ingen annan köar för boken?
written by Mattias
Comments:
Om du fortfarande intresserar dig för detta kan du ju läsa Rasmus Fleischers Biblioteket, som handlar om just om digitala lån. Det mest absurda är kanske att det faktiskt finns ett (simulerat) begränsat antal av de digitala böckerna. På så sätt kan det alltså uppstå en lånekö för digitala lån och annat hittepå.
posted by   Tove
Name:
Comment:
The sum of 7 and 0
Back