Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Hair pomade/wax review
We offer loan, financing and...
  by dancilatania

Ljusets dag
Brådskande lån: caravellamarie...
  by caravella

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

11 Feb 10
hope NOR despair
Mycket intressant på gång, tycker jag. I går Filosoforum på ABF. Mats Rosengren drog fullt hus med sin doxologi. Från hans "handout" citerar jag hans tre grundantaganden:

1. Vi har ingen kunskap, inget vetande som är epistemiskt i den klassiska betydelsen av objektivt, universellt och oberoende av våra mänskliga intressen och kunskapssträvanden – varje kunskapsanspråk, varje trosföreställning är beroende av de historiska-, sociala- och de kunskapssammanhang som det formuleras inom.
2. Idag är det inte rimligt att, som filosofen Ingemar Hedenius på 1950-talet, upprätta en rågång mellan att (vetenskapligt) veta och att (religiöst etc) tro.
3. Att veta och att tro är blott olika namn på vissa aspekter av ett och samma mångfacetterade fenomen – de sätt som vi människor orienterar oss i världen, våra världsbilder, våra försanthållanden och utgångspunkter eller, med ett ord, våra doxor.

Rosengren representerar alltså vad han själv kallar ett doxologiskt förhållningssätt till kunskap, till vetande och tro. Den rågång han kritiserar ser ut på följande sätt, och återfanns också i hans handout, men var knyckt från Ingemar Hedenius "Tro och Vetande" (1949):

Vetande (filosofi, vetenskap) Tro (teologi, religion)

Inre tro / Patetisk tro
Rationell / Känslosam
Eftertänksam, lugn / Passionerad, utom kontroll
Förnuftig / Likgiltig för förnuftsskäl
När vi är oss själva / När vi är offer för yttre krafter

Det här låter ju ganska tillknäppt, men vad från 1949 låter inte det 2010? Men i stora drag, tja... Jag tror nog att jag aldrig kommer att kunna känna mig bekväm med den uppenbarligen ganska breda skola av tänkande som oftast inte betecknar sig som kunskapsrelativistisk, men som ändå skyr rationalismen, som bara ersatte den gamla tron med en ny. All gammal tro framställs ofta implicit som harmlös och oskuldsfull i jämförelse med den moderna, farliga, bakom universella sanningsanspråk gömda vetenskapstron. Nej, det kommer nog inte att bli min kamp.
written by Mattias
Comments:
Name:
Comment:
The sum of 5 and 1
Back