Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Hair pomade/wax review
We offer loan, financing and...
  by dancilatania

Ljusets dag
Brådskande lån: caravellamarie...
  by caravella

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

My Dear Instruments, pt. 3
Sono un uomo di Dio molto ricc...
  by renelio

08 Apr 10
Ålen är en mystisk fisk
2298 kr – jävlar vilken skattesmäll det kommer att bli.

Jag har varit på föreläsningar om galgbackar, om Antigone och... ja, det var nog det. Men jag har lärt mig att ålen är ett synnerligen mystiskt fisk. Sanlöst mystiskt, läs t.ex. här: http://www.fiskbasen.se/al.html Brr... Det är något skumt med ålen.

written by Mattias
Comments:
Skum och farlig är den: "Ålens blod är mycket giftigt, man har analyserat det och man kallar giftet för ichtyotoxin, även kallat fiskgift. Det består av flera aktiva substanser. Ett av dessa ämnen angriper nervsystemet och vållar kramp i andningsorganen och hjärtmuskulaturen. Ett annat bryter ner de röda blodkropparna och kan förstöra njurvävnaden. Små djur, som får in ålblod genom småsår, dör inom några timmar. Ålblodet är också fruktansvärt att få i ögonen. Lennart Carlsson vid Nilsaboden berättar om den gången han fick det i ögonen. ”Det svider enormt och man ser ingenting på två dygn, det är likadant med ålslem."
posted by   Krister
Okej, okej. Jag skall sluta gnugga såväl ålblod som -slem i ögonen. Jag lovar. ... kanske en sista gång då.
posted by  
Jag är snygg
posted by   Thomas
Name:
Comment:
The sum of 0 and 6
Back