Archive
Friendly blogs
Annegatan - Philip Teir
Bzangy Groink - Jyoti Mishra
Ambition Kills - Kenneth
DANGER! DANGER! - Jan Lindholm
Swaying Wires - Tina Kärkinen
Latest comments
Ljusets dag
Du i några ekonomiska svårighe...
  by Elena

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

Ljusets dag
Hej Har du ekonomiska bekymme...
  by ANGELLA CATERINA

02 Nov 04
Hänt och händer i dag
Ett blad hade fallit från fikusen, ett rågbröd hade växt ihop.

Jag undrar hur det går inatt, det är onekligen spännande. Om inte annat är det åtminstone god underhållning. Presidenvalet, alltså. Haha!

Nåja, till dagens intresseområde: Otacksamma yrken. Vilka kriterier skall uppfyllas för att ett yrke skall kunna betraktas som otacksamt? Ett är säkert: (1) Lite eller ingen lön för stor möda. Två också. (2) Ett yrke där man inte kan utmärka sig på ett positivt utan endast på ett negativt sätt. Dessa är yrken där man har hand om saker som förutsätts fungera. Ett musikrelaterat som har karaktären av ett sådant yrke kunde tänkas vara ljudtekniker. Där syns man bara ifall man misslyckas. Det är kanske därför många ljudtekniker är snäsiga. Det långa håret måste dock förklaras på annat sätt. (3) Ett jobb man är dömd att misslyckas med. Sådana jobb som i ett omöjligt läge tillsätts för syns skull.

Så, allt enligt mig, om (1 | 2 | 3) { se ditt jobb som otacksamt }
written by Mattias
Comments:
Name:
Comment:
The sum of 10 and 8
Back