Det är något som inte stämmer

Så vi duger till att “ta över världen”, men inte till att bli spelade i Radio x3m?

Leave a Reply