Mitä on maalämpö?

Maalämpö tuli tunnetuksi jo 1980-luvulla. Välillä tämä taloudellinen ja luontoystävällinen energiamuoto oli lähes kokonaan pois markkinoilta, mutta viime vuosina se on taas yleistynyt huomattavasti. Esimerkiksi vuonna 2001 maalämpöä vakavasti harkinneita rakentajia oli jo 29 prosenttia ja lämmitysmuodokseen sen valitsi peräti 13 prosenttia kaikista rakentajista.

Maalämpö perustuu lämpöpumppuun, joka hyödyntää maahan tai vesistöön sitoutunutta auringon ilmaisenergiaa. Tämän energian osuus voi olla jopa 66 prosenttia kokonaisenergian tarpeesta. Pumppuun kytkettävä keruuputkisto sijoitetaan joko maahan, kallioon tai vesistöön. Perinteinen ja edullisin tapa on upottaa se maahan. Nykyisillä, usein varsin pienillä tonteilla putkisto asennetaan useinmiten kallioon porattuun reikään.

Maalämpöpumpun mitoitus ja suunnittelu

Maalämpöjärjestelmä on kokonaisuus, jonka moitteettoman ja taloudellisen toiminnan edellytyksenä on järjestelmän eri osakokonaisuuksien ammattitaitoinen mitoitus talon yksilöllisillä tiedoilla.

Järjestelmän ensiöpiiri, lämmönkeruuputkisto, mitoitetaan rakennuksen lämmitysenergian tarpeen mukaisesti. Lämpöenergian tarve muodostuu talon lämmitettävästä tilavuudesta ja rakenteista (johtumishäviöt), ilmanvaihdosta (ilmanvaihdon aiheuttamat lämpöhäviöt) sekä käyttöveden kulutuksesta (energian kulutus käyttöveden lämmitykseen). Maaperä toimii lämpövarastona, josta jokaisella keräysputki-metrillä saadaan ainoastaan määrätty määrä energiaa vuositasolla. Tämä hyödynnettävä energia-määrä riippuu rakennuksen sijainnista eli onko talo etelässä vai pohjoisessa sekä pintaputkiston kyseessä ollessa myös maaperän laadusta. Järjestelmän ydinosa, maalämpöpumppu, mitoitetaan rakennuksen lämmitystehontarpeen mukaisesti. Ceres 2000-sarjan maalämpöpumpun iso massavaraaja antaa mahdollisuuden mitoittaa lämpöpumppu rakennuksen maksimitehontarpeen mukaisesti. Ison vesitilavuuden ansiosta kompressorin käyntijakso on kesäkaudellakin riittävän pitkä kompressorin pitkän käyttöiän varmistamiseksi.

Lämmönsiirto maalämpöpumpulta itse asuntoon toteutetaan vesikiertoisilla lämmityspiireillä, jotka mitoitetaan aina talon suurimman lämmitystehontarpeen mukaisesti. Lattialämmitys on taloudellisin jakotapa, koska sillä lämmitysveden lämpötila voidaan pitää mahdollisimman matalana ja saadaan lämpöpumpulle mahdollisimman hyvä hyötysuhde.

Ceres-maalämpöjärjestelmän mitoituksen ja suunnittelun suorittaa aina koulutettu ammattilainen käyttäen apunaan parhaita ATK-pohjaisia mitoitusjärjestelmiä. Samalla rakentaja saa hyvät neuvot kokonaisuuden toteuttamiseksi ja luonnollisesti kokonaistarjouksen maalämpöpumppujärjestelmän hankkimiseksi.

 

 

 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Finn-Land maalämpö Oy © 2008 All Rights Reserved.