Oy arkkitehtitoimisto Gerd Hytönen arkitektbyrå Ab
på finska   |    på svenska
   Förstasidan        
    Referenser:       
     - offentliga          
     - bostadshus    
     - saneringar      
     - planläggning  
     - miljö                 
     - tävlingar          
   Läge                      
   Ta kontakt             

Offentliga byggnader

VASA RESECENTER VÄNTUTRYMME OCH PERRONGTAK
VASA 2008

Nybyggnad och sanering 267 m²    > strörre bild

KÅRKULLA SAMKOMMUN NÄRPES 2008 -
Sanering och tillbyggnad 497 m²

VÖRÅSTANS SKOLA, O-FASTIGHET VASA 2009 –
Sanering 4834 m²

MENDIS VÅRDHEM FASTIGHETS AB KAARLENTUPA MIKEVA
VASA 2008 –
Nybyggnad 3300 m²

KÅRKULLA GRUPPBOENDE NÄRPES 2008 –
Nybyggnad 500 m²

GW-GALLERIA SJAELSO FINLAND AB / KOY VAASAN KIVIHAANTIE 14 VASA 2008
Nybyggnad 8583 m²    > strörre bild

VÅRDHEM MEDIVERKKO FASTIGHETS AB VILLAVÄGEN 2
VASA 2008 – 

Nybyggnad 5000 m²    > strörre bild

SJAELSO FINLAND AB / KOY VAASAN MOREENIKUJA 2 VASA 2008 -
Nybyggnad 3137 m²

SJAELSO FINLAND AB / KOY VAASAN MOREENIKUJA 1 VASA 2008 -
Nybyggnad 7461 m²

AS OY VAASAN MÄKIHOVI VASA 2007 -
GRUPP- OCH STÖDBOSTÄDER FÖR UTVECKLINGSTÖRDA
Nybyggnad 1500 m²     > strörre bild

SOLF DAGHEM KORSHOLM 2008
Nybyggnad 1100 m²     > strörre bild

HAVETS HUS KORSHOLM 2006 -     > strörre bild

STORA LÅNGGATAN 37 VASA 2006 -
Saneringsplan 2000 m²

GAMLA VASAS SJUKHUS VASA 2005 -
Nybyggnad projektplan 2400 m²

ORAVAIS HÄLSOSTATION ORAVAIS 2005 -
Tillbyggnad

LAIHIAN SEUDUN VAHUSTENKOTIYHDISTYS LAIHELA 2005 - Sanerings och tillbyggnad 1267 m²

SUNDOM LÄRCENTER VASA 2005 -
Lågstadium mödra- och barnrådgivning filialbibliotek daghem
sanering och tillbyggnad     > strörre bild

ÖSTERHANKMO LÄGERGÅRD ÖSTERHANKMO 2005 –
Nybyggnad 1300 m²     > strörre bild

KORSHOLMS GYMNASIUM KORSHOLM 2005 -
Sanerings och tillbyggnad

GAMLA VASAS SJUKHUST- BYGGNAD VAASA 2005 -
Sanerings 986 m²

BOSTÄLLET NÄRPES 2004 -
Tillbyggnadsplan 1300 m²

KWH VASA 2003 -
Nybyggnad tillbyggnad och kontor

VASA RESECENTER, FRAKTTERMINAL OCH TRAPPHUS
VASA 2001 –
Nybyggnad och sanering 536 m²DE GAMLAS HEM RF KRISTINESTAD 2000 -
Nybyggnad och sanering 1533 m²

Y-SÄÄTIÖ / VAASAN PALVELUASUNNOT VAASA 2000 -
Nybyggnad 840 m²

BJÖRKBACKA ÅLDERDOMSHEM JAKOBSTAD 2004
Nybyggnad och sanering 1617 m² + 3053 m²

TALLMO VÅRDCENTER VÖRÅ 2003
Sanering och tillbyggnad

VAASAN AMMATTIOPISTO / VASA YRKESINSTITUT TEKNIIKKA JA LIIKENNE / TEKNIK OCH TRAFIK VASA 2002 -
Sanering och tillbyggnad 17 600m²     > strörre bild

ASJ STORMOSSEN KORSHOLM 2002
Kontortillbyggnad 177 m²

VAASAN AMMATTIOPISTO / VASA YRKESINSTITUT CATERING Sanering 288 m² VASA 2001

VAASAN AMMATTIOPISTO / VASA YRKESINSTITUT VASA 2001
KAUNEUDENHOITO / SKÖNHETSVÅRD
Sanering 1350m²

MOGÅRDEN MALAX 2000
Sanering och tillbyggnad 2253 m² + 374 m²

SENIORHUS I KORSHOLM DAGCENTRAL KORSHOLMS KOMMUN
KORSHOLM 2000

Nybyggnad 937 m²     > strörre bild >

SENIORHUS I KORSHOLM FOLKHÄLSAN 2000
Nybyggnad 3764m²

ASJ STORMOSSEN KORSHOLM 2000
V ågstation och mottagningstationens förrådsbyggnad 178 m²

SERVICEHEM VASA 1994, 1998-1999
För åldringar 2335 m²     > strörre bild

ASJ STORMOSSEN KORSHOLM 1997
Kontortillbyggnad

ÖVERMALAX DAGHEM MALAX 1996
Tillbyggnad och sanering 363 m²

ALFR. ERIKSSON VASA 1995
Terrass

ORRNÄS BEFOLKNINGSSKYDD VASA 1995

ÖSTERHANKMO LÄGERGÅRD KORSHOLM 1994
Bastubyggnad

KÖPINGS LÅGSTADIUM MALAX 1994
Tillbyggnad och sanering

KORSNÄSTÅGETS SERVICECENTRUM VASA 1991-1992 -

SHELL VITSAR KARLEBY 1991-1993
Servicestation

VASA LÄNS TELEFON AB VASA 1990 -
parkeringshus

GERBY FÖRSAMLINGSHEM VASA 1989
Inbjudningstävlingsförslag

HARTMAN AUTO VASA 1989
Kvr-tävlingsförslag

BRÄNDÖ AFFARSHUS VASA 1989 -VÅRDHEM MEDIVERKKO


AS OY VAASAN MÄKIHOVI

SOLF DAGHEM

HAVETS HUSVASA YRKESINSTITUT
SENIORHUSSERVICEHEM
Skolhusgatan 7 D   65100  VASA   FINLAND  tel. +358 (0)6-3122 077 gsm +358 (0)50-557 1054 / GH   fax +358 (0)6-3122 352     arkkit.tsto.g.hytonen@netikka.fi     www.netikka.net/gerdhytonen