Oy arkkitehtitoimisto Gerd Hytönen arkitektbyrå Ab
på finska   |    på svenska
   Förstasidan        
    Referenser:       
     - offentliga         
     - bostadshus    
     - saneringar      
     - planläggning  
     - miljö                 
     - tävlingar          
   Läge                      
   Ta kontakt             

Bostadshus


BOSTADS AB SOLF BLOMSTERÄNG KORSHOLM 2008 –
Nybyggnad 1644 m²

BOSTADS AB SINIVUOKKO VASA 2007 -
Nybyggnad 2095 m²

BOSTADS AB VALKOVUOKKO VASA 2007 -
Nybyggnad 1847 m²

BOSTADS AB PALOSAARENTORI VASA 2004
Nybyggnad 3307 m²            > större bild

BOSTADS AB NÄRPES NYBRO / NÄRPES SPARBANK
NÄRPES 2004
  Bostadsbyggnad 1246 m²    > större bild

SOLÖREN KORSHOLM 2004
Tillbyggnad av sommarvilla 173 m²

HOLMA MIRJAM JA MAURI KORSHOLM 2004
Fritidsbostad inredning

BOSTADS AB STRANDKVARNEN I VASA, VASA 2002
Bostäder och parkeringskällare 4127 m² + 4933 m²    > större bild

KOY PIKIPRUUKKI FASTIGHETS AB KOULUKATU 60   VASA 2001  1562 m²

KOY PIKIPRUUKKI ROOTTORIKATU 5   VASA 2000
1921 m²  

SENIORHUS I KORSHOLM KORSHOLM 2000
se offentliga byggnader

VUORIKOTI - BERGHEMMET VASA 1999 - 2000
Ny bostadsbyggnad 1360 m²    > större bild

KOY VAASAN VERKKOKATU 1 VAASA 1999
Nätgatan 1 2966 m²    > större bild

VATROTALOT OY / VERKKOKATU 3      VASA 1998
 2882 m²

KOY VAASAN VERKKOKATU 5      VAASA 1998
3658 m² 

FASTIGHETSBOLAG PIKIPRUUKKI GERBYN RANTATIE 5   
VAASA 1998

3838 m²   > större bild

VASA BOSTADSRÄTTSBOSTÄDER MÄKIKAIVONTIE 4    VASA 1997
2280 m²

KORSHOLMSESPLANADEN 28    VERDANDI     VAASA 1997
1175 m²

KORSHOLMSESPLANADEN 26    VERDANDI  VAASA 1997
 1165 m² 

KORSHOLMSESPLANADEN 24    VERDANDI    VAASA 1997
1169 m²

EGNAHEMSHUS RUDA REPLOT 1996
230 m²

EGNAHEMSHUS MATTILA / FINNE VASA 1996
150 m²

AS OY SEKAHAKU III  VASA 1995
Studie- och hyrebostäder    3432 m²   > större bild

OY YOUTH-ART AB VOAS NYKARLEBY 1995
Studie- och ungdomsbostäder 1800 m²   > större bild

VASA BOSTADSRÄTTSBOSTÄDER AB GERBY STRANDVÄGEN 9 VASA 1994   
 2850 m²  > större bild

BODGÄRDET I JAKOBSTAD 1994
Skedet    studie- och ungdomsbostäder 3700 m²   

PIIRIKATU 17, 19 och 21    VASA 1993     > större bild

VOAS PALONKORTTEERI ILMAJOKI 1993
Studie- och ungdomsbostäder     > större bild

BOSTADSBOLAG VAASAN HELLAKSENKULMA VASA 1991
850 m²

FASTIGHETSBOLAG PIKIPRUUKKI X   VASA 1991
3200 m²  > större bild

BOSTADSBOLAG SEKAHAKU II    VASA 1991
Kompletterande byggande i "Kapsäcks" området 3200 m²
 > större bild

KOY PIKIPRUUKKI PALOKÄRJENKATU 2 VASA 1991 -
1600 m²

AS OY VAASAN TEERINIEMENKATU VASA 1991 -
1650 m²

VOAS KRISTINESTAD KRISTINESTAD 1990 -
Studie- / ungdomsbostäder 2200 m²   

BODGÄRDET II JAKOBSTAD 1990 -
Skedet studie- / ungdomsbostäder 2350 m²

Bostadsbolag VAASAN ROOTTORI VASA 1990
1900 m²

EGNAHEMHUS SAIRO VASA 1990
200 m²PALOSAARENTORI

NÄRPES SPARBANKENSTRANDKVARNEN

BERGHEMMET

VERKKOKATU 1


PIKIPRUUKKI 
Gerby Strandvägen 5
SEKAHAKU III

YOUTH-ART

Gerby Strandvägen 9


PIIRIKATU

PALONKORTTEERI


PIKIPRUUKKI X

SEKAHAKU II
Skolhusgatan 7 D   65100  VASA   FINLAND  tel. +358 (0)6-3122 077 gsm +358 (0)50-557 1054 / GH   fax +358 (0)6-3122 352     arkkit.tsto.g.hytonen@netikka.fi     www.netikka.net/gerdhytonen