Båtklubben

Vörå Båtklubb grundades i november 2000 och inledde sin verksamhet i januari följande år. Det första året anslöt sig 88 medlemmar. Båtklubben har en traditionell verksamhet och arrangerar bland annat besök på mässor, dagar kring sjövett och säkerhet, samt kortare regattor för medlemmar. Båtfolket i Vörå har sitt klubbhus i Hellnäs, som utgör centrum för verksamheten.

Foto: S. Niemi

Hamnområdet är en historisk plats som har spelat en viktig roll i bygdens utveckling. Hellnäs Såg som verkade här från 1889 till 1929 var ortens största och viktigaste arbetsgivare. Efter många år av tystnad lever området åter upp. Planeringen av en ny småbåtshamn i Hellnäs har skett i samråd med båtklubben och Vörå kommun. Sommaren 2003 togs de 25 första båtplatserna i bruk och sommaren 2004 fortsatte utbyggnaden.

Foto: S. Niemi

Hamnen har byggts av Vörå kommun men sköts enligt avtal av båtklubben. Ett grillhus som fungerar som rastplats för alla förbipasserande har byggts på talko invid Hellnäs bro.

Foto: S. Niemi

Utbygganden och skötseln av området vid Hellnäs hamn kommer att vara klubbens viktigaste uppgift i många år framåt.

Tillbaka

svenska suomeksi