Foto: Bror-Gustav Järnström

Postadress

Vörå Båtklubb
c/o Henry Paulin
Nygatan 14
66600 Vörå

Epost

vorabatklubb@netikka.fi

Ansökningsblanketter

Ansökningsblankett för båtplats eller medlemskap Excel PDF

Styrelse 2019

Ordförande Henry Paulin 040 7791542 henrypaulin28@gmail.com
Hamnkapten, vice-ordförande Stefan Niemi 045 1782990 sgn.niemi@gmail.com
Sekreterare Bo Johansson 044 9803918 bo.johansson@netikka.fi
Kassör Riitta Kullström 044 5702499 rsk@netikka.fi
Medlem Stefan Bagge 0400 160290
Medlem Jörn Blomqvist 040 7253300 jorn.blomqvist@nic.fi
Medlem Kent Kullström 0400 668739 kullstrom@icloud.com
Medlem Bjarne Mannil 050 5242452
Medlem Bo-Rainer Österåker 050 5276484 bo-rainer.osteraker@netikka.fi
Medlem Kristina Östman 045 1316717 kristina.ostman@netikka.fi


Tillbaka

svenska suomeksi