Släktvapen.
The Family Crest.

Information

Släktvapnet ovan är ett förslag till vapen för släkten Mangs.
Vapnet består av en sköld i purpurfärg, ovanför prydd med två snidade ornament i guld och bakgrund i silver.
I mitten på sköldens övre del ett Akantusblad i guld, delvis inskrivet i nedanom varande monogramm.
Monogrammet innehåller ett M (Mariamonogram) med ett A inskrivet i M-monogrammet.
Det sammansatta monogrammets färg är silver.
M står för Måns och A för Andersson.
Måns Andersson var första kända bonden på Mangs hemman 1546-71.

The Family Crest above is a suggestion of a crest for the Mangs family.
The crest consists of a purple shield adorned with two carved ornaments in gold and silver background on top.
In the centre of the shield's upper part is an Acanthus leaf in gold, partly engraved in the monogram below.
The monogram contain the letter M (Maria monogram) with the letter A written in the M-monogram.
The colour of the combined monogram is silver.
M stands for Måns and A for Andersson.
Måns Andersson was the first known farmer on Mangs homestead (1547-1571).