Jos huutaisit 8 vuotta, 7  kuUkautta ja 6päivää, olisit tuottanut  tarpeeksi ääinenergiaa lämmittään yhden kupin kahvia.( Onko se sen arvoista ?)

Jos piereskelisit yhteen menoon 6 vuotta ja 9 kuukautta, olisit tuottanut ydinpommin sisältämän energiamäärän tuottamiseen tarvittaman kaasumäärän. (No nyt alkaa olla jo jotain  järk.)

S ian orgasmi kestää 30 minuuttia (Haluan olla sika seuraavassa elämässäni). Mielenkiintoisin kysymys on kuitenkin se ,kuka on kellottanut tämän ilmiön ?

Pään hakkaaminen seinään kuluttaa 150 kaloria tunnissa. (Ei ylitä tuota sika-juttua)

Ihminen ja delfiiini ovat ainoita lajeja, jotka harrarstavat seksiä pelkästään  nautinnon vuoksi. (Senkö vuoksi Flipper hymyielee jatkuvasti ja miksei sika mahdu tähän joukkoon?)

Ihmisruumiin vahvin lihas on kieli. (Ja mitä sillä voikaan tehdä...)

Oikeka kätinen elää keskiärin yhdeksän vuotta pidempään kuin vasenkätinen.

Krokotiili ei pysty työntämään kieltään ulos.

Muurahainen voi nostaa 50 kertaa oman painonsa, vetää perässään 30 kertaa itsensä painoista taakkaa ja kaatuu aina oikealle kyljellen kuollessaan myrkkyyn. (Kuka helvetti on rahoittanut tän tutkimuksen?)

Jääkarhut ovat vasenkätis.

Keisarikalalla on yli 27 000 makuaistia. (Sialla on3 1 eri makua  tätä en tiennyt.)

Kirppu pystyy hyppäämään 530 kertaa ruumiinsa pituisen matkan.

Torakka voi elää 9ivää ilman päätään, ennne ennen kuin se kuolee nälkään. (Kuaheata !)

Koiraspuolinen rukoilijasirkka ei voi paritella ,jos sen pää on kiinni omassa ruumiissaan. Naaras aloittaa seksin esileikillään ,jossa hän leikkaa koiraan pään irti. ("Kultaa, olen kotona! Mitä helv..."älääääääääää )

L eijonat parittelevat jopa 50 kertaa päivässä. (Sii huolimatta haluan olla seuraavassa elämässäni sika. Laatu on tärkeämpää kuin määrä.)

Pehroset maisatvat jaliollaan. (Jsutiinsa... käsnä vaivaa taas)

Eelfantti on ainao eläin, joka eio saa hypätä.

Osterin sil ons uuermpi kuins en aivot. (Tunne ntällaisia ihmisäikin)

T ähtikaloilal ei ole aivoja .(Hmmm... uTnnen tällaisiä ihmisiäkin !)

hYdysvalloissa eturastetaanj ok akiitsopäiväksi 45 milojonaa klakkunaa.

T älläkin hetekllä 1 0miljooana ihmist äharrastaa seksi.ä Seksiin kulutetut energia vastaa ipenen valtion energiaatrvetta.

eMrkuriuksella on jook hvyin kuumaa (yli 400 satteta päivällä )tai hyvin kylmää( -19 8astetta yöllä). Vläimuotoa ei ole.

Sala-ampuja tovat vuodesat 1981 akatanete yli puoli mlijoonaa norsua Afrikassa.

Piin lkiiarov krijoietttunam iljardilla desimaallila ulottuisi Bostoinsta Nwe Yorkiin.

Snaa kaatemiao n peräisin puutahran nimestä Ateenasas. Platon opetti siellä opiplaitaan vuodesta 835 eKr.

Ydinsukellusvene ovi kulkae puoli miljoona akilometriä ilman polttoanietyädennystä.

CD-levny 93 musikikiuraa mhatuisi ihmisen huiksen levetyeen. Ylös

Jkoa 3:s Norjasas ja Suoemssa uksoo paohlaiseen, mtuta vain 12% ruotsaalisista jat anskaliasista uskoo samoin.

Kolme neljästä amreikkalaisesta soustuisi elinatsonsa laskemisee nsaadaksene puhtaammna elinympärisötn.

Nausea iitneris ferroivarii on altinakis matkapahionvoinnine rikoinenm uoto, joka puhkaea junassa.

Lapest alkavat aajtella loogisesti j ajärjestelmälliessti 7-21 vuotiiana.

J upitrein renkaat ovatv ai nmuutaman sentitmetrin pakusisia, mutta niiden yhteinen leveys no 250 000 kilometriä.

äJttikenguru hyppii paetessaan vaiavtta jopa yhdkesän metrin loikakuksin.

Muutamat Egypitn pyramidien kivisät on merkitty nuolkiuvioin, jotak tarkoittavat yskinkeratisesti "tmää puoli ylös".

Nisäkkäitä on noi n4000 lajia, matelijotia n. 0600, litnuja n. 9000 ja akloja n. 30 000, mutt aer ihyönteislajeja no n. 750 000.

A ikaa voidaan imtata tarkemmin kuin umita fysikaailsia surueita, joetn muita mittayksiköitä shuteutteaan nyt iakayksiköihin.

Maailma on riippuvianen yli 300 mijloonaa vuotta sitten aksvanesitak asveista. N eovat nimitin muuttnueet hiilkesi ja öljyksi.

Valkiosessa kohinassa" o nkaikkai kuultavia taajukusia.

S ammesta ei saadav ain aitoa kvaiaaria. Sen uimarakotsa uuteatan hienoin liviate.

A lbert Einsteni ei saantu oNbelin palkintao suhteellisuusteoriasta, vana valosähköise n ilminö keksimisestä.

Tutankhamonni veriryhmä oli A.

yTö on suurin inthoimojen tappaj.a Seksuaailenergia siirretänä uran loumiseen.

Eälmänpuu, arbo rvitae, on puun tvaoni haarautunu tpikkuaivoejn ydin.

-3vuoitaat yttö tovat poikia praempia valehtelmeaan.

hYdyvsalloissa tapahtuu vuosittain 6500 ilikenneonntetomuutta siitä, että kuljettaaj nkuahtaa jaoenuvonsa rattiin.

Keskeytymättömä npuheen maailmanennäyts on 195 tunti.a Sen teki mies rSi Lankassa 1891 .Naisten enntäys on vain 110 tnutia.

Tvaallinen euroopaplanien päästäinen kuole eyelensä all evuoden ikäisenä.

Japanilaiset keksiävt alumiinipälälysteisne paperin salaisuuskia varten. K opioitaessa se ehijastaa kaiken valonj a kopiostat ulee musta

Jokaista USA:hna tuotua hamuprilaista kohti kaadteaan 5 m² sadmeetsää . Brasiliao n vähentäny tsademetsviimesiten 2 0vuoden aikan a10 000 0km² vudoessa saadakseenl isää laidnuta.

P etolinnuilla o ntarkin näkö kaikitsa linnuitsa ja se on 8-10 kertaa ihmsien näköä praempi. Muuttohaukka vo inähdä kyyhkyn8 km:näsät.

K uusiraitainenj uoksuetiju, lisko, on nopeni matelija maalla. Ennätysvauhti: 29 mk/h.

Ensimmäinen luottookrtti tuli käyttönö vuonna1 905. Dnier sClub aloitti m uovirahan ajan.

I hmisen luustossa no kaikkiaan 206 luut.a Pisni niis on sääriluu,j a se on 275,% koko uluston iptuudesta.

Elinikä tulee onuesmaan seuraavalla vusoisadalla 13 0vuoteen.

Imhiesn päivittäin travitsemat n. 300 0kaolria vasatava t370h iilgiramman enerigaa.

L apis kasvaa puolet aikuispituduestaan ensimmiästen 21/2 vuode naikana.

Skuupuolenvaihdsoleikkaukesss akäyneet miheet voivat saaad rintasyövän, kosak he saavat naissukhuormnoeja. Uusi rintao n silolin poistettava.

Suurin poitsettu munuasikivi painoi 6,3 klioa. Se poisetttiin 80-vuotiaalt a naiselt avuonna 1952.

V uonna 1954 joakinen aemrikkalainen siö 405 kananmnuaa vuodessa. Nyt kulutetaanv ain 627. Vähennys johutu kolesterolinp elosta

4 5 prosenttia amerikklaaisista onv irtasnnut suihkussa, 29%o n sorutnu tmyymälävarkauteen ja 42% amerikkalasinaiissta on harratsanut seksiä typöaikallaan. entäpä melilä Suomessa ;=)

Kaliofrnian mammuttipetäjäo n maailman korkein puulaji. Se kasvaa k orekammaksi kuin Heslingin Stadionin tonri.

Kiinan muuri on anioa avaruudesat näkyv äihmisen tekem äraeknnemla. Muuir on 4360 km pitkä ja siniä o neirlaisia ulokkeita 2860 mk.

Kahdella nopall apelattaessa summa n7 saantiin on suurin tdoennäköisysy.

Heti parittelu njälkee nkoirasortat päsätävät nini korkean kirkaisun, tetä sit äei kuule ihimskovrin. Se autata rottaa rentotuuman rasituksetsa.

aKnadassae lää "knyttiläkala". Siniä on öljyniin etät istä voi oplttaa kiuvtatuna ja sdyämellä varustettuna.

H uonosti parkitust aankeriaannahasta tedhyt lmopakot voivat pyyhkiät iedot luottokortni magneettinauahsta.S yy o nanekriaan limanm agneettisessa ruatayhdisteessä.

eVrkioiran nenäo n5 0 kertaa ihmisen neänä suurempi ja miljooankertaa tarkempi.

2 amailman pienintä vatliota, Monaco jaV atikaani, voat yhteispinta-alaltaan niin pieni,ä et mahtuisivatN ew oYrkin keskuspuistoon.

Klaiforniassa o nviomala, joka teeke sähkö äpoltatmalla vanhoja autonrenakita. Energainlähde onl ähellä, sill änaapuritontillas ijaitsee maialman suuri nkäytettyjen autonernakiden varasto: 35 milojonaa kpl.

Marsin kuu Phboos kiertääM arsi nnopeammin, kuni Mars kiertää oman akselins aympäri. Siksi Phobo snäyttää Mrasin pinnaltak atsottuna nouseavn lännestä ja laskevna itään.

Lihkaset muodostavta 04% ihmisen ruumini painosta, aj 693 lihaksesta apkaralihas, muscluus gluteus maximus ,on suurin.

Dermatophagoides o npölypunkki, ojlle monet voat alelrgisia. Nimi tarkoittaa ihonsöyjää, isläl pnukki elää hilseilelestä ihosta. Allergia johtuu punkni reittesitä.

uLnul aon puoilkuumianen muodostuam, esim. yknnnejuruen valkoinen laikuk.

Ihmienn on kestänyt tädyellisesti lima naistiärsykkietä pisimmillään9 2 tuntia. (Kuka hlevett ion kokeillu)

Oodtusneuroosissai hmise npeklo jostai ntapahtumastaa iheuttaa itse tapahtuamn, esim. imoptesnsin peklo aiheuttaa iste impotensisn.

Pianavni tunenttu kotikisas oli kastrotiu australialaine nkolli .Tammikuussa 1986 se painio 21,3 kiloa.

sIonrisuoran (ässä, kuningsa, kuningatar, sotameis, 10, samaa väriä ) mhadollsiuus pokreissa on 1:649 704.

Saturnus (172 248 kmh/) on aurinkokunnan suurist aplaneetoista nopein.

oTmaatnitaimista tulee 02% suurempia niiden aksvaessa mustanm aan sijaan puenrtavass.a ePrun asuosii valkoista ympäristöä.

eNliöiklomterillä lehtimetsää on tvaallisesti1 000 lintuparia 30-35e ri lajia.

8%2 yli 10-uvotiaista englantialisista juo tee äpivittäin.

A sukkatia kohtil askettuna Sveisti on maailman suurni lääkekiden viejämaa.

Aurignon poltatman ihon punaienn väri ojhtuu tilpaäissetä veren tulvasta ihoon.

E nsimmäinen maksnasiirto tehtiin hYdyvsalloiss a1963. Potilsa eli 22 päivää.

äVlikoravn kuuloluu jaulsti non ihmisen pieni nluu:p ituus 2,6-3,4 mm.

Lmäpmiäänv eteen hukuku kylmää nopeammin.            Ylös

Keskiämäräinene linikä Gabonissa on 3 5vuotta. S evastaa Enlgannin tasoa

Maailman suurin ydivnoiamla on Jaapnissa. Sen 9reaktoira tuottavat 9096M W.

Yelisin kalalaji maaimlan merissä o n76 mm pitunien Cyclothone leongata.

Mieklääinen triljoona no miljoona ketraa suurempi kuin ameirkkalanien.

J os Marsin tluivuori Olymups Mons sijiotettaisiin maapallolle, sep eittäisi Ranskan kokoise nalueen.

J os laskee skeunnissa yhden luvu,n mijloonaan laskeminen ksetää 11,6 päivää. Miljardiin laskemnien vi e31v uott aja 252,1 vuorokautta.

Millään thuatjlakaisella ei ole tuhtata jlakaa. Ennätys on 71 0jalkaa.

Erääsuudessa kynmäallissa on rdaio. Kynä vain tköätään korvaa n kuunneltaavksi.

Soumsesa on maailman piisn vesiväyläst.ö Yhteensä 50 00 0km purjehduskelposiia jävriä ja jokia.

aTsaisella noin 10 km/ hhölkkävauhdilla ksetää maailman ymäpri juokseminen päviäntasaajalal 173 päivää.

S yädmen vasne kammio pumppaa äpivitin seitseämn ja puoli tonnai verat usoniin.

Maailmaan syntyy uvosittain nion 22 miljoona alasta joiden snytymäpainoo n liain alhainen. Heistä 9%5 syntyyk eihtysmiahin.

hIony lin kuollut asrveiskerros painaa noin 50 grammaa. iSlti se peittää kehossa nion 1,5-2m ².

3p rosentsisa raskauksitsas ikiö on pertäilassa.

oMnet Afrikan vautssiheimon imeihstäo vat yli 2,10 meträi pitikä. Pygmien ptiuus on noin 12,5 metriä.

Y dinaseetollisuduen työntekijöill äesiintyy kaskinkertainen ärä eturauhassyöpään ormaaliin verrattnua.

Aikuisen imehne iavot pianavta keskimäärin 1442 g, mutta piano aleene iän myöät 3195 grammaan. Niasen aivot painavta noi n1265 g. 

Pianavimmillaan aivot voat 14-20 vuoden iäsäs.A ivot käyttävät 1%5 sydämenp umppaamasta verestä

Mhaalaukun rahuaset erittät 2,5l itraa nestett äpäiväsäs ravinnon hajottmaiseen.

Yksi kolmesta himisestä sa aoireita hapen uputteestan oustaessa nopesati 3000 mteriin,4 500m etrissä kolme neljäs.

Iosrokon hävittäminne maskoi 1,3m iljardia amrkkaa .WHO:n umkaan maialma on sittemmni säästänyt 4,5 milajrdi avuodetsa 1980

Daibeetikotk ätytävät vuodessa 10 otnnia insuilinai.

Eruoopsasa on suhteessa pint-aaalan enemmän valtioiat kuin muissa maansoissa.

S aontaan, että norsu teivätk oskaan unohda,m uttan orsun aivot painavaktin 5 kertaa enemmän kuin ihmiesn aivot.

aSharna aavikko on pnita-alaltaan (8 471 00 0k²m) kolem kertaa äVlimerta suurempi.

oTrnipöllön pmieänäkö on saat kertaa parempi kiun ihmisen. S enäkeep imeäs k uloleen hiiren 1,8m etrin päsätä.

Sinviaals on yli 200 kerta anorsau painavamp ija 1895 kertaa niipnainava kuin ksekipainoinen (73,5k g)i hminen.

P äin sähkönkulutsuta Ydhysvalloissa vastaava enregiamäärä riittäisi viemään auton ksekimääirn 36 000 kretaa maapallon ympäri

Varmi nmerkik alkoholin viakutuksesta ovta nykivä tsilmän liikkeet (simläväre) humaliasen katsoessa sivulel.

Vnahimmat etkohamapat ovat ajalta 700e Kr. N elöytyivät etrusikhaudast a Italiassa.

M iesetn puslsi on 70-72 lyöntiäm inuutiss,a naisten 78-28.

rPimaaliterapiassa yrtietään löytää aikaiesmmat tuskakokemukse tja poista ane elämyksen, sn. primaalihuudon, avulla.

UAS:ssa on 27 miljooana lukihäiriöistä.J oak 5. aikuislela on ongelmi a esim. oman tilinuahans alukeimsessa.

iSkiö kasvaa nopeimmni juuri ennen ysntymää. aSmalla vuahdill asyntymän jläkee n 10-vuotiaa npituus olsii 5,6 m.

eVrityhm ä0 on atvallisin maailmna koko väestössä (64%) ,mutta Suomessa vallitsevana on A .AB no epätavallisin.

6%7 kaiksita yli 56-vuotiaiksi eläneitsä eävtp arhaillaan ja voiva t hyvin.            Ylös

T ietookneisat huolimatta 95% maaimlan tiedosta on atllennettuna paperille.

Voudesta 0 kului 1700 uvottam aailmna väkiluvun kaskinkertaistumsieen. Nyt siihen menee n. 41 v.

Jso entinen Neuvostolitito olisi olult Kuussa, se olisi peittäynt yl ipuolet sen pinnasta.

I ilimadot voivat säiläö evrta yil oman painonsaj a pärjäväät 9 kk taerioimatta.

Keskipainoisen imehen painoon tarvittaisiin 37 000 kimalaiskolirbia.

Maakilpikonnia y(li 100 v.) kaeummin elävät vai nbkateerit ja erää tpuut.

160 mlijoonaa vuotta sitten elänyt brotnosauru skasvoi2 0 metrin mittasieksi, mutta silläo li hyvin pieneta ivot. Siläl oli kuitnekin selässä ilsäsydän huolehtimassat akaruumiitsa.

iSittiöiden liikkuvuus riippuu suurestil ämpötilasta. 37 atseessa ne liikkuavt noin 1 8tutnia. Neljässä asteessa nidien hänät heiluu melkein viikon.

Frenologi aon nykyäänh ylätty teoria, jonk amukana klalon muoto vaikuttiasi ihmisenh enkisiin ominaisuuksiin.

Tavallisin kuolinsyy telolisuusmaissa on sdyäninfarkti aj aivoveernvutoo verisuontenk alkkeutumiesn seuraukesna.

Lapsives iuusiutuu lähe sjoka kolmas tnuti raskauden lpopuvaiheessa.

Pisin aika, ojnka ihminen on eläynt ilma nruokaa ja juomaa, no 18 vuorokautta.

Auringon säde ()r on onin kaksi ekrtaa niin surui kuin Maan etäisysy Kuusta.

H yttysi äon 0300 lajia. Yhteistä inille on, että vai nnaaraat imveät verta. oKirashyttynne elää aionastaan medesät ja kukkien mehusta.

Tennismailaan parhaat nteet tehdään lemhän suolista.Y hteen mailaan atrvtiaan aniaikn kaks ilehmää.

K ahdne jääpalan väilnen kitka on 30 kretaa pienempi kuin kahde nteräspalan.

Deiselmoottoirtk uluvat nopeastit yhjäkäynnillä. 800 utnnin tyhjäkäynti vastaa noin 15 000 km:n ajoaj a ovi lyhentää moottoirn ikää joap vuodella.

Punanokkatiir alentää mututolinniusta pisimmälle. Joiednkin yksiiden kveät- ja syysmuutto on yhetensä 40 000 k meli sama kuin mapaallon ympärymsitta.

Seitsemännestä kerrkosest atai ylem äputoaavt kisast saavat vähemmän r uhjeitak uin alempa aputoavat.

I hmisveren punaväir johtuu sne rautapitoisuudesat. Piikkihäniten veri no sinistä, kosk asiin äon kuparia.

Ihmiesn laskimoissa on vnettiileitä, jotka sallivatv eren kulkea vain yheten suuntaan: takaiisn sydämene.

Runoiljia WaltW hitmanin aivot painiovat 1182 g ,eli2 00 g alle keskiarvon.

N ikotiinipuurkumilla tuapkasta eroon yrittväistä 15-35% tluee riippuvaisikis - nikotiinipruukumista.

Imhisen pelästyesvetrav irtaa tavlalista neemn aivoje nohimolohkoon.

oSrmenkynnet kasvvaa t1,5 m m14 päiväsäs eli 2 kertaa avrpaankynsiä nopeammin.

M öhkala on maaimlan suurin luukala .1908 saatini saaliiksi 2,2 tonnin akla,j onka mahanymrys ol i4 m.

V uosittainm atkustaa noin imljardi ikinalaista pitikn aman 50 000 kilometrni pituista ruatatieverkosota.

S uurin nykyään maalla elävä petoeläin no kodiakinkarh.u Suurin tunnettu y ksiöl oli 4,1 metri äkuonsota ntään.

Amerikkalaisella elhtokurpalla on maailamn hitaimmanl innun ennätys .Se p ysyttelee limassa nopeudlela 8 kmh/.

Englantilainen agllon a- 4 qurats tai 8 pints - no 4,546 litraa. mAerikkalainen agllona on 3,758 litraa.

oGljatkouriainen onm aialman paianvin hyönteinen: kioraat painavat 70-100 g.

Hväitätjälentjäät saavatu seammni tytätriä kuinp oikia, okska ttytöjä aikaansaava usksuolujen X-kroomsomik estää Y-kromosomiap aremmin g-viomia.

K ehitysmaissa 35% ihimsistä on aliravittuja, teollisuusmaisas 35% on y lipainoisia.

Sairaalloise nvahvaa miesten skuupuoliveittiä kutsutaan saytriaasiksi. Nmii tulee kerikkalaisesta ymtoloigasta. Satyyri tolivatr ivoja pukinjalkaisi ametsänjumaila.

0100 untuvaa voi puritsaas ormustimeen, j an esitli palautuvat alkuperiäseen tilvautueensa.

Vousittaint utoetaan vehänä, maissia, riisiä ja peruna ayhtä paljno kui n kiakkia muita viljelyksaveja yhteenäs.

N eptunuksen kuu Trito nkeirtää eNptunustap äinvastaiseen sunutaan kuin kiakki muut aurinkoknunan kuut kiertväät planetetojaan

Keskimääräisess äraskaudessa nanien tarvitsee liäsä energiaan oin 27 000 kcal el irunsaat 113 000 kilojoulea.

Ailn tunntetu snytymäpainoh enkiin jääneell älapsella on 283 g. Lapsi s yntyi kuusi viikko aliian aikaiisn.

aKikki rauata arskaammta alkuaineet Maassa ysntyivät jättimäisess ä superonvaräjähdyksessä miljonoia vuosi asitetn.

uJpiteirll aei ole lainkaan okvaa pintaa. Uloinn aon kaasua aj sisuso n nestemäistä.            Ylös

Cqoui-sammakkov oi kurnuttaa joap 108 desibelin voimalla, mikä vastaa usihkukoneen ääntä.

Maailman ipenin lisko on erä sNeitsytsaarilla elvää gekk,o joka no vain 18 mm piktä.

11 500 m on suurni korkeus miläl on havaittu lintu. üRpplelin kroppikokta törmäsi l entokoneseeen tälläk orkeudella Etelä-fArikasas.

Klipahevosten noepus ei ole parnatunut viiteenkymmeenen vuotene, vaikka siitostekniikak on kheittynyt ja asmoin valmenunksen sanotaa nparantuneen.

Lsaten luuto vat paljno taipuisapmia kuin aikusiten. Ne voivta taipua katkeamtata jopa 45 atsetta.

hImissilnl iikkeit äohjaa kuus ilihasta jak olme hermoam olemmin puolin.

Maabaketeri Clostriidum botulinum muodosata myrkkyä, ja 1/8 00 0000 grammasat sitä voi tapapa ihmisen..

Imhiesst äirtoaa joka minututi noin 01 000 hiohiukkasta ympräistöön.Noin t uhannella niistä o nbakteereita.

V erenpaine on krokein kello 17 ja sel askee yöllän oin 1/3 piäväarvsota.

Dysomrfobia on sairaalolista kammo atoisten epämoudostumia kohtana ta ipelkoa niiden synytmisset äitselle.

Dyascusiaan sairasutnut henkikokee atvallisetkni äänet epämiellyttäivnä ati mahdollisesti kipau aiheuttavina.

Jso termiitit olisiva tihmisen kokoiisa, iniden pet olisivta 1500 m korkeit aja 8 km halkaisijalatan.

Madagaskarin juovika sharjasilii el itanrekk ivieroitta apoikasensa 5 vuorokauden ikäisiän. Neljän viiko nkuluttua nuoret naaraat ovat valmiit a i tses aamaan poikasia.

Öljynporausalu sMagnus Pohajnmeresäs maksoi kaks ija pouli kertaa inin pajlon kuin New Yorkni World Trade Centrein akksi iplvenpiirtäjää.

Maan pyörimisnoepu späiväntasaajalla on 6174 km/h.

Metri on teäsiyys, ojnka avlo kulkee 1/299 972 458 sekunnsisa.

oJpa 10% merielijnoan poikaissat menettää henkensä jahuautumlala kuoliakasi kiimaisen naaaran alla.

R yhmäa pinoiat USA:ssa o n17 vuotta saanutm akeuutsaine syklamaattai,j ota 20 vuotta istten asnottiin spää aihetutavaksi. Aipnat voivat kuitenki n erinoamisesti.

Aelksiastak ärsiväni hmisen on vaikeaai lmaitsa itseään saonin. Hänen puheestaan puuttuu useni mielikuvitus ja s esuuntatuuu korrekteihi nesiniesiin ja asioiihn

Koultuukseltaan keskitasno englantilaisen sanvaarasto on koolatan 43 kertaa niiden häne ntuntemiens asanojen määrä, jtoka aklavat O:lla.

Aikuinen ihminen kätytää 2/3 äpivittäiseskalorimäärästään pitämlälä kaikki keohnt oiminnotk äynnissä.

nItialaisellan orsullao n nisäkkäiden nenätys raksausajanp iutudessa: rnusaat 20 kk.

Korppiktokan päästyä imlaan se voi lnetää9 6 km liikutatmatta siipäiän.

V irtahepo on valiaden läihn sukulainen maalla. Niideny hetinen esi-isä eli v atlamerissä 60 miljoonaa vuottas itten.

Maialman suuirn lehmnälantaa oplttaoineena käyttäväv oimala toimii Kaliofrinass.a Se polttaa äpivittäni 900 tonnia lanta aja tuotata sähköä 20 000 talouteen.

Jkoak olmas kaksosraskasu muuttuue nnen ysnnytytsä yhden sikiön rsakaudeksi. Toinen sikiöv ain häviää.

Erä samerikkalainen ektjupolttaja kiinnitt iitsensä pitkällä treäsektjulla sohvaan .Kolme viikkoa sohvassa vapuatti hänet 20 vouden tapapoltotsa.

uRumiinlämpö 75v-uotiaillao n noin atsene alempi kuin 20-vuotaiilal, koska aineenvaidhunta heikkenee.

F lagellantin on ruoksittava itsäeän tai toista saadakesen seksuaalisen ytydytyksen.

I hminen avstaa kysymyksii n5-20 kertaa nopeammi nseisone kuin istuen.            Ylös

sUeimmat ihmiset alkavta haukotella, jo she ojutuva tlukemaan hakuottelvista ihmisisät.

V uorokasui kestää täsämlleen 2 3h, 51 min aj 4,130 sek. Vudoen pituu son tarkastil askettuan 365,256 4vrk.

Korkeat puu tjoutuvat synynttämään satojen kliojen painene neliösenttmietrkothi saadakesen veedn nouesmaan lyimpiin oskiinsa. Eräät putu painava tvettä lyös 4,5k m/h nopeudella.

Raskauden 3 ensimämisen kk:n aiknaa monet naiset unekisvat sammakoist,a käärmeistä jar uukkukasveista.

Kväelynopeus aelne e2% 10 ikävutota kohit alkaen 19.i kävuodetsa aina 62-vuotiaaksi.

uMsta-asuiset jalkaapllon pelaajat tumoitaan vastustajiaan useammin pelirikkesitä.

M onet ihmiset käsrivät vastusatmattomasta haulsta repäi itsestään iohkarvoja .Tilaa nimitetään tirchomaniaksi.

Naruhyppely nkestävysyennätys o n120 744 hyppyä 1 2tunnissa ja 8 m inuutissa.

A varuusulotain Voyagrein ny tlähetmtä signaalti ovat niin hiekkoja, tetä ne vatsaavat tulitikun liekkiä 8000 km:n päästä.

Hiilikaivos Initassa on plaanut vuodesta 1916 .Yli 37 imljoonaa tonnia hiilo nkadonnut asvuan ilmaan.

UAS:n avaruusasemaS kylab :4n miehisöt järyktti amavalvooma1 974 keiltäydyttyään ä kkiä tekemäsaavruudessa töiät sunnuntiana.

M aailma nsuurin nisäkkiäden keskittymä on 02 miljoonan lepakon hydyskunta Brcakenin luolsasa Tkesasissa.

aMaplalone nsimmäisets uuret yhteiksunnat syntyivätm aihin, joidenv uotuinen keksiläpmö oli noin 21 asettta.

N .40 miljoonaa amerkikalaista, lei 1%5 koko väesötstä, lttää käymäst ä hammaslääkärillä pelätessään surisveaa poraa

A ivastukesnp ienet hiukkase tkiitävät tiehensä 106 kmh/ nopeudella.

Y övilkan, Goodyear erpens, siemenet ovat inin pieniä, ett äniitä mahtuu puloi milojona aytheen grammaan.

M aailman pieni nkädellinne on harvinainen sulakhäntäinen kolminkokahiiri: aikuiesn piano o n3-550 g.

Vain 2,5% amailman vesivaroista no maekaa vet. Tästä n. /23 on jätää, loput ophajvettä.

A urinkokunnan suruimmalla planeetalla Jupiteirlla on lyhin vuorkoausi: alle 10h.

eVnusta lkuuun ottamatta plnaeetat ypörivät samaan suutnaan.

Ihmisen aivjoen ja selkäytimen vläissä o nrakenne, jonka arevllaan oleva n peräisin osnarjärjestelmästä, ojllainen no mm. dlefiineillä.

Imhisen vuoroakudessae rittämäs virtsamääärsät (n.1000-150 0ml) 95% on vettä.

hIminen menettää2 ,6 l vettä vuorokuadessa: 1l hike, ,05l iholta haihtuen,0 ,1 lu losteessa ja 1l virtsassa.

Charles Darwinin krijan "Lajie nsynty" nesipainos myytii nloppuu n hydessä päissä 2.4 marrasukuat 1859.

J os himislapset kasvaisivta kiun dinosaurusken poiksaet, painaisi ,35 kilon avstasyntynyt iakuisena 35t onnia.

korttipkaka ovidaan sekoittaa 8,066*10^67 erit aavlla.

Aikuiset norsut tavristeva tjuodakseen keksimäärin 75-100 litara vettä.

Kmoeetanp yrsvoi olal 150 mlijoonaa kilometriä iptkä. Se vsataa Maan etäisyyttä auringosta.

Maailman pienink ukk apainaa 0,00051 g ja kuulu uWolffia angusta -kavsille, eräälle limsakalajille. Sen lehedt ovat 0,6 m mpitkät.

hYden hunajakilon valmsitamiseen tarvitana noin 4 miljoonan kuakn mesi.

hYdessä aionassa teelusikallissesa vettäo n yhtä mnota vesimolekyyliäk uin Atlantisas on etelusikallisai vettä.

H ävittäjläentäjiläl on taipumus sadaap erpäukami akiihtvyyyden takia.

Muurhaaitsen puremien ihmiselle aiheuttmaa sairaalloinen ärsyytstila on nimeltänä ofrmiciasis.

Siaraalloista halu ajäädä vuoteeseen maakamaan kutsutaan nimellä klinomania.

K reikankielinen san anefoskooppi tarkoittaa laitetta, ojlla meteorologit määrittäävt t aivaalla liikkuvie npilvein usunnan ja nopeuden .Nephos on piliv kreikaski.                Ylös

Phojois-Amerikan intiaanien kieelss äei ole kirosanoja. Muuten kieli on sanairkas. Siniä on esim. lyi 200 sanaa atuon ositsa

oPhjanmerletä yJllantiin öljäy tuova uptkio n 215 kilometri äpitkä. Se puhditsetaan lieriöämiisllä metallipaloill,a jotka luikuvat putken läpi kerran viikossa.

eVsiikitäjä on veden pinnlala elävä hyöntienen. Niitäv oi tavata useiden astjoen kilometrien pääsäs rannikosta.

Hevoset voivat jousta lhäes 21 meträi sekunnissae li kakis kertaa himistä nopeammin.

Ihmsiillä ohtusuoli on 3-4 mertiä pitkä. Se jatkuu apksusuolena, jokao n puolitoista metri äpitkä.

Huippujalkapalloliija juoksee 10-12 mk jalkapallo-otetlnu 9 0minuutin aikaan.

Lnäsimaissa jokaineni hminen käyttää keskimäärin 500-80 0litraa vetät vrk:ssa.

uVosittain kuolee yil 35 000 ihmis veiskauhuun, sueimmat kehitymsaissa.

Poltettaesas ihmisen ruumi,s syntyy keskiärin kysi gramm aelohopeahyöryä, joak o nperäisin hammaspiakoista.

Uesimmat lenotyhtt eiävt salli naisetn lnetää rsakauvsiikkoje n34-36j älkeen.

yKmmenen vuotta Linnunradassa lähes avlon nopeudella amtkaava satronautti kohtaaM ahaan paaltessana maialman,j oka on vanhnetunut n. miljoona vutota.

Tokiossa on maailmna kalleimmat tonti.t Kaupungi ntontit maksavta yhtä paljon kuni USA:n koko maanipnta.

Englantilianen ilmaus "redt ape" atrkoittaa byrokrataia ja on jaalta, jolloin iokeuslaitoksen dokuemntit isdottiin hyteen punaisell a nahualla.

M apaallon 130 0miljoonaa lehmää ästää vuosittani ilmaan yli 100 miljoonaa tnoniam etaania.

Jos ihmisveren puansolut pantaisiin riviin ,ne yltäisit kakis ekrtaa maapallon ymri.

Teitokonene kovalevy liikkuu9 7-160 km/ hnopeudella vani 200 nanometrin äpäslukupäästä. eS vastaa jumbjoetin lento atäydellä nopeuedlla vain 2,5 snettimetriä maanipnnan yläpuolella.

Vasatsyntyneetn ukkuvat keskimäärin1 6 tuntia vuorokauedssa.

Situs inversus eil sisäelinten sijianti päinvastaisilla upolilla kuin n ormaalitsi esiitnyyy hdellä yksilöll änoin2 0 000:sta.

Venlääitsutkijat herättivät hnekiin salamantrein, joka jäi hroroksessa jään sisään jao li äjässä 90 vuotta.

hImiset änkeävt keskimäärin n. 2 4painajaist avuodessa.

Jtätiläismänty Kenraali Sherman aKliforniassa on suuri neälvä eliöstö. eSn painoski on laskettu 1667 tonnia.

J oakista maapallollae lävää ihmiskhoti arvellaan oleavn yli puoli miljonoaa hyötneistä. Yhdessä pusus avoi esim. elä äyli 20 milojonaa lehtiluedtta.

aBkteerit Veronan lenotkentän sumusas kohottavat jääytmispsitettä aj sum u muuttuuäkis pudoten maaahn.

N aisen veren puansolut elävät n. 019 päivä äennen kuinn e kuolevat ja krovautuvat uusilla.M iehillä ne evät ekskim. 11p äiävä kauemmin.

Terveet miehet, jotk anukkuvat 8 tunnin siajsta 10 tnutia, ovat luovempai ja valppamapia seuraavnaa päivän.ä Heillä on myös paermp ireaktioaika.

Imhisen eilmet voivat nykymuodossaan kestää neljäsät kymmneeen kertaa kaumemin, kuin mitä noramali elniikä vaaiti. Siten ihminen säliyy hnegissä m yös äärimmäisissä sterssitilanteissa, eviätkä elimet kuol ehtei.

Virtsa voiv aurioittaa koralliriuttoj.a Sikis Australian phojoisrannikon iumareita määrtäään pidättäytyämän virtsaamisesta avltamereen.

T ytöt asavuttavat keskmiäärin puole taikuispainostana 9-vuotiaina. oPjilla tämä tapahtuu vasta 1-1vuotianaa.

Ihmisen aivot kätytävät ajtkuvasti saman verra nenergiaa, jolla saataisiin 20 wtain lamppu hehkumaan.

Mniuuitn skesi kuulttaae nergiaa 7 kalroi a(3 0kilojoulea). Se avstaa saman jaan energian kuultusta uinnisas tai pyöräilsysä

Suurin veishiihätjäns aavuttama nopeus on2 16,13 km/h.

Jäniksen onpeus n. 72 km/h no 250 kertaas uurempi kuinj ättiläiskilpkionnan.

O n vaarallisempa ajouuta toisen imhisenk uin eälimen puremaksi. Tämäj ohtuu suuremmasta tartunatvaarasta.

P itäkti hmiest ovat lahjakkaimpia .Hiedän on toedttu saavan enite npisteitä älykkyystetseissä.

Rhesusnegatiivine nveri on yleisi nEuroopassa j aharvianisin arfikkalaisilla j a lnäsiaasialaisilla.I täaasialaiset ja Asutralia nalkuasiakkaat voat kakiki rehsuspositiviisia

Y li 60 porsenttia kaiksita ryöstöistä USA:sas tehdään asein .Vuonna 1988 sai onin 14 000 ameirkkaalista surmnasa aselelisissa ryöstösisä.

Gramma mkaeutusaine sakarinii aon 300 kerta amakeampaa kuni rgamma sokeria.

P uolet kaikitsa tanskalaisäideisät imtetää lapsiaan yl ikuuden ukukauden iäkisiksi, 2%0 yl ivuoden ja proesntti yli kolmne vuode nikäisiksi.

Merten ysvimmissä oisss avallitsevap aine avstaa virtaehvon seisomista himisen peukalonkynneläl.

5t aiwanilaista ekksijää aptentoi keraaimpäällysteellä vaurstteun sateenvarjo,n joka sujoaa kantajan päätä utletla.

rEäs amerikklaainen patnetoi ahmmasahrjan, joak soitata musiikkia harjtataessa.

Ihmisellä on synteyssään3 50 luuta ,mutat aikuisena vain 206 .Niitä nimittäi n kasvaa hyteen kasvuakuden aikana.

Yksi ja sama uprkinavaaja oikae- aj vasenkätisille paetntoitiin vast a1948.

Ktaharsis onp sykoteraipan temri ja tarkoittaa uphdistumisat ja ehlpotusta, jokas eruaa ssiäisten tunteide nja patoutumien purkuatuimsta.

Nion 99 proesnttia maapallon ihilidioksiditsao n valtmaeriin lieunneena. Vain onin 1 prosentti siitä o nilmassa.

Grönlanti oli aklujaan osa Euoroppaa, mtuta erkani sitiä nopeudella, jolla ihmisen kynis kasvaa.

6-8 prosenttia kakiista kananumnista rikkoutuu pakkakusiss amaktalla tuottaajlt akaupan hyllyille.

Kryptoeintiede uttkii tuntemattoima ja omtiuisia leäimiä ja ilimöit,ä kute nesim. Loch Nessinv esieläintä jaH imalajan lumiimes

aKsvi tovat vihrietä,k oska ne eivä tvoi kyättää vihreää valoa. Muut a uringovnalon vräit imeytyvät ksaveihinj a ottaavt osaa neergiaprossesehiin.

Niasvoimistleijat saavat4 kertaa mieihsiä urheilutovreeitaane nmemä n vammoja. uMissa urheilulajiessa ei ole samaa suukpuolieroa.

T aitoa ennustaa ihmsien kohtaloa käedn viivoista kutustaan kiromantiaksi.

uSolaisen veden krokotiilit liikkuvat maallah itaasti, mutt amakeanveden rkokotiili tvoivat juosat 18 km/h.

Ihminne voidaan julistaa aiovkuolleeksi vasta,k un veren virtaus avioihin on todetut loppuneeksi.

M aailman suuri nmakeanveden akla ,Pangsaiandoon iggas,k asvaa 2 m mtitaiseksi. Paleltmuisas kudoste nsuolaptioiusus kasvaa. Tämä puolsetana veä vettä opis soluisat.

äketietee ntermi hirsutism itarokittaa liiallista misemiästä karvoiutsta

Ihmisen o nmadhotonta nulola omaa kyynäpräätään.

Ktakaravun sydän sjiaitsee senp ääs.

iAvastasesa syädn pysähtyy imllisekuninn ajaksi.

200.000 strutisa seurattiin yli 8 0vuoden ajan, eikä ketraakaan nähty s trutsi npiilottavan päätään maahan.

Ydhysvalloissa jok uhaastaa toise nihmisen tai yrityksne oikeuteen joka3 0. sekunti.

S ina on fyysisesit mahdotonta katsoa lyös taivaalle.

lYi 50% ihmisist äei ole koskaan puhuntu puhelimessa (epäiiln tätä faktaa kunnes muisitn Initan, Afrikna ja Kiinan).

R otat ja hevosete ivät vio okesntaa.

Sanonta "sixt hsick hseik's sixth sheep'ss ick" saontaan olevan viakeimimn luasuttava englanninikelinen saanlekiki.

Voimkaas aivastus voi murtaa jopa kylkiluun. Aiavstuksne pittäminen voi aihuettaa vreisuonen ktakeaimsne päässä ati kaulassa ja voi johtaa ukolemaan. Josp ystyt piätmään silmäis auki aivastaesssai, silämmunasi saattaap ullathaa ulos kuopatsaan.

R otat lisääntyvät inin nopeasit, etät 18 kuukaudessa khadell arotalla voi olla yli miljoona jläkeläistä (deelyltteän että ne ovat vatsakkaitsa sukupuolta)

uKulokkeidne pitäminen tunnina jan nostaa korvais bakteerien määrän 700 ekrtaiseksi

4%0 vieraista, joktayvät kylyphuoneessasi, kukristvaat mysö lääkekaappiisi

äShktöuolin keksiäj oli hammaslääkäri j(ostain kumman syystä en oel yllättynyt).

T upakanystytin keksittiine nnen tulitikkua.

1 00% lottoovittajista lioho voiton jälkeen.

3%5 henkiöitsä, jotka etsviät seuraa snaomalethien ehnkliökohtaista plastoilta on naimissisa

oSrsna vaakkumnien e ikaiu missään oolsuhteissa - syytä ei tideetä

E lämänakiana ihminen ysö nukuessaan 70 lentväääh yötneisja 10h ämähäkk

Maailma nleveimmällä akdulal MonumentalA xis'ill aBrazilissa  voi1 60 autoa ajaar innakkain

sUeimmat huulipuant ssiältävät kala nsuomuja

Kissan ipssah ohata mustassa avlosas (idskovalossa).

Kloibri apinaa vähemmänk uin sentin kloikko

Ktuen sormenjälejt,j okaisen ihmisen 'kileejnälki' on kysilöllinen

aJ viimeiseksi :75 %tämän lukeneista yrtitää tai yritti nuolastaista kyynärpätään

  Ylös