Erikoismerkkien kirjoittaminen suomalaisella PC-näppäimistöllä

 

Merkintöjen selityksiä

 

(nuoli) näppäin, jolla saa aikaan isoja kirjaimia ja "ylätason merkkejä" yleensä vasemmalla Ctrl-näppäimen yläpuolella.

välilyöntinäppäimen vasemmalla puolella oleva näppäin.

välilyöntinäppäimen oikealla puolella oleva näppäin.

Yllä mainittuja näppäimiä on pidettävä alas painettuina samalla, kun kirjoitetaan ohjeessa mainitut muut merkit. Alt-näppäintä käytettäessä on numeromerkit (esim. 0167) näppäiltävä erillisestä numeronäppäimistöstä, joka on tavallisen näppäimistön oikealla puolella.

aksenttinäppäin: tässä näppäimessä on akuutti aksentti (´) ja sen yläpuolella graavi aksentti (`).

diereesinäppäin: tässä näppäimessä on diereesi eli treema (¨) ja sirkumfleksi (^) ja mahdollisesti niiden alla, tai oikealla puolella, tilde (~).

Välilyöntinäppäin (space bar): leveä näppäin edessä keskellä.

 

 

ISO Latin 1 -merkit

 

Muut erikoiskirjaimet
æ 0230 LATIN SMALL LETTER AE pieni tanskalainen ä
Æ 0198 LATIN CAPITAL LETTER AE iso tanskalainen ä
ø 0248 LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE pieni tanskalainen ö
Ø 0216 LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE iso tanskalainen ö
ð 0240 LATIN SMALL LETTER ETH pieni eth
Ð 0208 LATIN CAPITAL LETTER ETH iso eth
þ 0254 LATIN SMALL LETTER THORN pieni thorn
Þ 0222 LATIN CAPITAL LETTER THORN iso thorn
ç 0231 LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA pieni c ja sedilji
Ç 0199 LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA iso c ja sedilji
ß 0223 LATIN SMALL LETTER SHARP S saksalainen kaksois-s
ª 0170 FEMININE ORDINAL INDICATOR feminiinisen järjestysluvun merkki
º 0186 MASCULINE ORDINAL INDICATOR maskuliinisen järjestysluvun merkki
Rahayksiköiden symbolit
$ 4 DOLLAR SIGN dollarin merkki
¢ 0162 CENT SIGN sentin merkki
£ 3 POUND SIGN punnan merkki
¥ 0165 YEN SIGN jenin merkki
¤ 4 CURRENCY SIGN valuuttamerkki
Välimerkit
[ 8 LEFT SQUARE BRACKET vasen hakasulje
] 9 RIGHT SQUARE BRACKET oikea hakasulje
{ 7 LEFT CURLY BRACKET vasen aaltosulje
} 0 RIGHT CURLY BRACKET oikea aaltosulje
\ + REVERSE SOLIDUS kenoviiva
| < VERTICAL LINE pystyviiva
¦ 0166 BROKEN BAR katkopystyviiva
« 0171 LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK vasemmalle osoittava kaksinkertainen kulmalainausmerkki
» 0187 RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK oikealle osoittava kaksinkertainen kulmalainausmerkki
¡ 0161 INVERTED EXCLAMATION MARK ylösalainen huutomerkki
¿ 0191 INVERTED QUESTION MARK ylösalainen kysymysmerkki
· 0183 MIDDLE DOT rivinkeskinen piste
­ 0173 SOFT HYPHEN pehmeä tavuviiva
Matemaattiset merkit
± 0177 PLUS-MINUS SIGN plus-miinus-merkki
× 0215 MULTIPLICATION SIGN kertomerkki
÷ 0247 DIVISION SIGN jakomerkki
¬ 0172 NOT SIGN negaation merkki
¹ 0185 SUPERSCRIPT ONE yläindeksi yksi
² 0178 SUPERSCRIPT TWO yläindeksi kaksi
³ 0179 SUPERSCRIPT THREE yläindeksi kolme
¼ 0188 VULGAR FRACTION ONE QUARTER neljäsosan merkki
½ § VULGAR FRACTION ONE HALF puolikkaan merkki
¾ 0190 VULGAR FRACTION THREE QUARTERS kolmen neljäsosan merkki
° 0176 DEGREE SIGN asteen merkki
µ m MICRO SIGN mikro-merkki
Muut merkit
@ 2 COMMERCIAL AT ät-merkki
© 0169 COPYRIGHT SIGN tekijänoikeusmerkki
® 0174 REGISTERED SIGN rekisteröidyn tavaramerkin merkki
0182 PILCROW SIGN kappaleen merkki
¯ 0175 MACRON viiva-aksentti
~ TILDE tilde
^ CIRCUMFLEX ACCENT sirkumfleksi
¨ DIAERESIS treema
´ ACUTE ACCENT akuuttiaksentti
` GRAVE ACCENT gravisaksentti
¸ 0184 CEDILLA sedilji
  0160 NO-BREAK SPACE sitova välilyönti

 

Windows-merkistön lisämerkit

 

Merkit eivät kuulu ISO Latin 1:een. Niitä ei ole syytä käyttää esimerkiksi Web-sivuilla eikä muissa viesteissä kuin sellaisissa, jotka lähetetään vastaanottajalle, jonka käyttämän ohjelman tiedetään näyttävän nämä oikein.

Sen sijaan näitä voi käyttää esim. dokumenteissa, jotka kirjoitetaan vain paperille tulostettavaksi tai esim. MS Wordillä edelleen käsiteltäviksi.

Seuraava taulukko esittää merkin virallisen Unicode-nimen, merkin näppäilyn Windows-ympäristössä, itse merkin sikäli kuin selaimesi näyttää
oikein sen oikean esitystavan Web-sivuilla sekä merkin koodiarvon Unicodessa.

 

left double quotation mark0147 U+201C
right double quotation mark0148 U+201D
left single quotation mark0145 U+2018
right single quotation mark0146 U+2019
single low-9 quotation mark0130 U+201A
double low-9 quotation mark0132 U+201E
single left-pointing angle quotation mark0139 U+2039
single right-pointing angle quotation mark0155 U+203A
en dash0150 U+2013
em dash0151 U+2014
horizontal ellipsis 0133 U+2026
bullet 0149 U+2022
dagger 0134 U+2020
double dagger0135 U+2021
modifier letter circumflex accent0136 ˆ U+02C6
small tilde0152 ˜ U+02DC
per mille sign0137 U+2030
Latin capital letter S with caron0138 Š U+0160
Latin small letter s with caron0154 š U+0161
Latin capital letter Z with caron0142 Ž U+017D
Latin small letter z with caron0158 ž U+017E
Latin capital ligature OE              0140 Œ U+0152
Latin small ligature oe                0156 œ U+0153
Latin capital letter Y with diaeresis 0159 Ÿ U+0178
trade mark sign0153 U+2122
Latin small letter f with hook0131 ƒ U+0192
euro sign0128 U+20AC

 

Euron merkki sekä hattu-z:t eivät ole käytettävissä vanhoissa Windows-järjestelmissä ilman ns. europäivitystä. Euron merkin saa

usein aikaan myös yhdistelmällä  e  tai  5.

 

 

Kirjaimet, joissa on aksentti  (esim. é ja ü)

Kirjaimet, joiden päällä on ns. diakriittinen merkki, kirjoitetaan käyttäen apuna aksenttinäppäintä tai diereesinäppäintä, mahdollisesti yhdessä shift- tai Alt Gr -näppäimen kanssa seuraavasti:

 a tuottaa merkin á
  a tuottaa merkin à
a tuottaa merkin ä
  a tuottaa merkin â
a tuottaa merkin ã

Isojen kirjainten aikaansaamiseksi käytetään lisäksi shift-näppäintä siinä vaiheessa.

 

 

Ylös