Välkommen till 

Hägglunds fotomuseum

Museet, som öppnades i juli 2000, innehåller fotograf Erik Hägglunds kamerasamling och ateljéutrustning samt erbjuder utrymme för fotoutställningar.

Erik Hägglund föddes i Rökiö den 17 november 1884. Vid unga år reste han till Sverige och tog anställnintg som målarlärling. I Härnösand målade han i en fotoateljé och där väcktes hans intresse för fotograferingen.

 

Han återvände till hembygden och blev egen företagare 1910. Följande år byggde han sin första anspråkslösa ateljé i hembyn.

Han blev en av dem, som förde in fotograferingskonsten på den österbottniska landsbygden och under femtio år dokumenterade han livet, inte enbart i Vöråbygden, utan även i grannkommunerna.

De 25 000 glasnegativ Erik Hägglunds barn donerade till Svenska Litteratursällskapet 1972 har beskrivits som ett Finland i miniatyr.

Fotosamlingen uppbevaras numera vid Österbottens traditionsarkiv, med vilka föreningen har ett gott samarbete.

Erik Hägglund cyklade omkring i bygderna med kamera och stativ på pakethållaren

Hägglunds bildsamling omfattar 25 000 glasnegativ
samt ett 100-tal kameror från 1910 till modern tid.

Erik Hägglund byggde själv sin första ateljékamera.
Fonden målade han redan 1910.

 

Tillbaka