Logo

Om föreningen

Kvevlax FBK rf är en av Korsholms frivilliga brandkårer och en del av Österbottens räddningsverks organisation. Föreningen grundades 1957.

En av FBKs viktiga uppgifter är att bistå räddningsverket med manskap vid olyckor och övriga uppdrag. Kåren arbetar också i förebyggande och upplysande syfte, genom att delta i evenemang och uppvisningar. Årligen sköter Kvevlax FBK omkring 100 uppdrag i Kvevlax närområde.

Medlemmarna i alarmavdelningen deltar i veckoövningar (på måndagskvällar) och kurser för att upprätthålla kunskapen som behövs för uppdragen.

station

Delta i verksamheten

Föreningens verksamhet är beroende av aktiva medlemmar som bor i Kvevlax närområde. Österbottens räddningsverk står för utrustning och utbildning. För övningar och larm betalas en timersättning.

Man måste vara minst 18 år för att delta i alarmverksamheten. För att vara verksam inom frivilliga brandkåren måste man inte ha kondition av stål, utan normal arbetsförmåga är tillräcklig.

Om du är intresserad av att delta i FBK-verksamheten och bor i närheten av Kvevlax, eller om du kan tipsa om någon som kan vara intresserad, kontakta oss gärna! Det går också att komma på veckoövningarna på måndagskvällar kl 19.

Kontakta oss

Via e-post (kvevlaxfbk@netikka.fi).