logo


Ajankohtaista

Seuraesittely

Jumppatarjonta

Ilmoittaudu ryhmiin

Yhteystiedot

Linkit


JUMPPATARJONTA KAUDELLA 2018-2019

Satujumppa

Satujumppa on leikkimisen iloa, musiikin rytmejä, erilaisiin välineisiin tutustumista ja ennen kaikkea liikunnan riemua. Satujumpassa leikitään ja loruillaan, seikkaillaan ja satuillaan. Lapsi oppii perusliikkumistaitoja erilaisten teemojen, tarinoiden ja leikkien kautta.                

Vanhempi-lapsi jumppa

Vanhempi-lapsi jumppa on aikuisen ja lapsen yhteinen liikuntatuokio. Musiikkiliikunnan ja liikuntaleikkien kautta lapset oppivat erilaisia motorisia taitoja turvallisesti aikuisen kanssa.  

Joukkuevoimisteluryhmät           

Laji vaatii voimistelijalta liikkuvuutta, tasapainoa, koordinaatiota ja rytmitajua ja siinä korostuvat vartalon liikkeiden virtaavuus, ilmaisullisuus ja esteettisyys. Hyvälle suoritukselle on ominaista yhtenäisyys ja yhtäaikaisuus.

Jos olet kiinnostunut joukkuevoimistelusta, ota yhteys seuran puheenjohtajaan tai ryhmän ohjaajiin. Kaikki halukkaat pääsevät harjoittelemaan.    

 

FreeGym

Freeym on nuorille suunnattu harrastus, joka rikkoo perinteisen voimistelun rajoja. Freegymiä voi harrastaa yksin tai yhdessä kaverin kanssa ikään, taustaan tai kokemukseen katsomatta, sisällä saleissa ja ulkona. Freegymissä yhdistyvät voimistelu, voimaharjoittelu, voltit ja parkour. Tärkeintä on erilaisten taitojen ja temppujen opettelu - kilpailujärjestelmät ja niiden vaatimukset on tässä lajissa unohdettu. 

 

 

 

 

 

 
Kuntojumppa     

Monipuolinen kuntovoimistelu edistää yleiskuntoa, tukiliikuntaelimistön toimintaa, liikkuvuutta, virittää aivoja ja tukee jaksamista. Sisältää yksinkertaisia askelsarjoja ja monipuolisia lihaskuntoliikkeitä ja venyttelyä.

PhysioPilates

Pilates on alun perin Joseph Pilateksen (1880-1967) luoma kehonhallintamenetelmä, jonka tavoitteena on kehittää voimaa, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Menetelmä perustuu kehon keskustan hallintaan ja vahvistaa syviä lihaksia. Pilatesmenetelmä sopii jokaiselle aloittelevasta liikkujasta urheilijaan. Pilateksen avulla on mahdollista oppia käyttämään kehon lihaksia ja niveliä tasapuolisesti. Pilatesliikkeiden teho perustuu kuuteen periaatteeseen: keskittyminen, kehon keskustan käyttö, kontrolli, tarkkuus, liikkeen virtaus ja hallittu hengittäminen.

Physiopilates on liikuntaa, jossa Pilatesharjoitteluun on yhdistetty fysioterapeuttinen osaaminen. Ohjaajana toimii PhysioPilates- koulutuksen saanut fysioterapeutti. PhysioPilates tähtää laatuun ohjauksessa. PhysioPilates voi olla ennaltaehkäisevää tai kuntoa kohottavaa harjoittelua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Copyright] 2008, Lapuan Naisvoimistelijat.