Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, Synnintunnustus


Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta


7. Miksi sinä sanot: minä uskon? Vastaus:

Sitä varten, ettei se, joka tahtoo autuaaksi tulla, saa luottaa muitten uskoon, vaan hänelle pitää itsellensä oleman oikea kristillinen usko, niin että hän taitaa sanoa Paavalin kanssa: minä tiedän, kenenkä päälle minä uskon ja olen luja, että Hän voi minulle kätkeä minun uskotun tavarani, siihen päivään asti. 2 Tim. 1: 12.

---

8. Kenenkä päälle meidän pitää uskoman? Vastaus:

Jumalan päälle.

---

9. Mikä on Jumala? Vastaus:

Jumala on olemisensa puolesta Henki, iankaikkinen, kaikkivaltias, vanhurskas, kaikissa läsnä olevainen, kaikki tietäväinen, totinen ja laupias.


Joh. 4: 24. Jumala on henki.

Ps. 90:2. Ennen kuin vuoret olivat, eli maa ja maailma luotiin, olet sinä Jumala iankaikkisesta iankaikkiseen.

Job. 42: 2. Minä tiedän sinun kaikki voivan.

Dan. 9: 14. Herra, meidän Jumalamme, on hurskas kaikissa töissänsä, kuin hän tekee.

Ps. 139: 1,8,9,10. Herra, sinä tutkit minut, ja tunnet minut: Jos minä astuisin ylös taivaisiin, niin sinä siellä olet; jos minä vuoteeni helvetissä rakentaisin, katso sinä myös siellä olet. Jos minä ottaisin aamuruskon siivet, ja asuisin meren äärissä, niin sinun kätesi sielläkin minut johdattaisi ja sinun oikea kätesi pitäisi minut.

Joh. 8: 26. Jeesus sanoi: se on totinen, joka minut lähetti.

2 Moos. 34: 6. Herra huusi: Herra, Herra, Jumala on laupias ja armollinen ja pitkämielinen: suuresta armosta ja totuudesta.


10. Onko siis muuta kuin yksi Jumala? Vastaus:

Ei; yksi Hän ainoastansa on, mutta Jumaluuden olemisessa on kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki, ja kutsutaan Pyhäksi Kolminaisuudeksi eli Kolmiyhteydeksi.


5 Moos. 6: 4. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on yksi (ainoa) Herra.

1 Joh. 5:7. Kolme ovat, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki; ja ne kolme yksi ovat.


11. Kuka on Isä? Vastaus:

Isä on ensimmäinen persoona Jumalallisessa olemisessa, joka iankaikkisuudessa on synnyttänyt Pojan, kanssaan yhdessä olevaisen ja yhden vertaisen.


Ps. 2: 7. Sinä olet minun Poikani, tanä päivänä minä sinut synnytin.

Hebr. 1: 3,5.


12. Minkätähden Isä ensimmäiseksi persoonaksi kutsutaan? Vastaus:

Ei sentähden, kuin olisi Hän missään enempi tai suurempi, tahi ajan suhteen ennen ollut kuin ne muut persoonat; vaan häntä kutsutaan ensimmäiseksi järjestyksen tähden; sillä niinkuin Isä on iankaikkinen (ilman alkua ja loppua), niin on Poika iankaikkinen, niin on Pyhä Henki iankaikkinen. Eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa; vaan yksi Jumala, iankaikkinen ja kaikkivaltias.

---

13. Mitkä hyvät työt on Isä Jumala meille tehnyt? Vastaus:

Hän on meidän luonut, pitää meistä murheen, edeskatsoo ja suojelee. Hän on myös antanut Poikansa meidän edestämme.


Ps. 71: 6. Sinä minut vedit ulos äitini kohdusta.

Job. 10: 8. Sinun kätesi ovat minut valmistaneet ja tehneet minut kaikki ympäri.

Ap.t. 17: 28. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme.

Jes. 41: 10. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä harhaile, sillä minä olen sinun Jumalasi, minä vahvistan sinua, minä autan myös sinua ja tuen myös sinut minun vanhurskauteni oikealla kädellä.


Matt. 6:25. Job. 2:16. Katso 3 kysymys.

14. Suljetaanko siis Poika ja Pyhän Henki pois luomisen työstä? Vastaus:

Ei suinkaan; - sillä Isä on luonut kaikki kappaleet Pojan kautta Pyhässä Hengessä.


Hebr. 1: 2. Jumala on Pojan kautta maailman tehnyt. Kol. 1: 16.

Ps. 33:6. Herran sanalla ovat taivaat tehdyt ja kaikki heidän joukkonsa Hänen suunsa hengellä. Job. 33:4.


15. Mistä Jumala alussa kaikki teki? Vastaus:

Tyhjästä.


Hebr. 11: 3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on Jumalan sanalla valmistettu ja että kaikki, mitä me näemme, on tyhjästä tehty.


16. Mitä on siis Jumala tehnyt? Vastaus:

Taivaan ja maan, ja kaikki, mitkä niissä ovat, sekä näkyväiset että näkymättömät.


1 Moos. 1:1. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Kol. 1:16.


17. Missä järjestyksessä Jumala kaikki maailmassa loi? Vastaus:

Kuutena päivänä loi Jumala taivaan ja maan ja kaikki, mitkä niissä ovat, tällä tavalla, nimittäin: ensimmäisenä päivänä kaiken aineen ja valkeuden; toisena päivänä taivaan; kolmantena meren ja maan, kaikkein puiden ja ruohon kanssa; neljäntenä auringon, kuun ja tähdet; viidentenä kalat ja linnut; kuudentena eläimet maan päällä, ja viimeiseksi loi Hän ihmisen kuvaksensa. 1 Moos. 1. Lue koko luku luomisesta.

---

18. Missä suhteessa oli ihminen Jumalan kuva? Vastaus:

Myötäluodussa viisaudessa, vanhurskaudessa ja pyhyydessä; hänellä oli myös ruumiin kuolemattomuus ja valta kaikkein eläinten ylitse maan päällä, meressä ja ilmassa, ja monet suuret edut, jotka kaikki Jumalan kuvaksi kutsutaan; se olisi luonnollisen syntymän kautta tullut lasten ja jälkeentulevaisten päälle, jos esivanhemmat olisivat heidän myötäluodussa täydellisyydessänsä olleet seisovaiset.


1 Moos. 1:27. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa; Jumalan kuvaksi Hän hänet loi; mieheksi ja vaimoksi loi Hän heidät.

Ef. 4:24. Pukekaat päällenne uusi ihminen, joka Jumalan jälkeen luotu on, totisessa vanhurskaudessa ja pyhyydessä.

1 Moos. 1:28. Jumala siunasi heitä ja sanoi heille: Vallitkaat kalat meressä ja taivaan linnut ja kaikki eläimet, jotka maalla liikkuvat.


19. Eikö ihminen pysynyt tässä hänelle luomisessa annetussa autuaallisessa tilassa? Vastaus:

Ei, paratkoon Jumala!

---

20. Kuinka hän siis Jumalan kuvan kadotti? Vastaus:

Syntiinlankeemuksen ja Jumalan käskyn ylitsekäymisen kautta.


1 Moos. 5:3. Aadami siitti pojan, joka hänen kuvansa kaltainen oli.


21. Keitä ne näkymättömät luontokappaleet ovat? Vastaus:

Enkelit.


Ps. 104:4. Herra, sinä teet enkelisi hengiksi; sinun palvelijasi liekitseväiseksi tuleksi.


22. Mitä enkelit ovat? Vastaus:

Enkelit ovat henget, näkymattömät, alussa luodut totuudessa, viisaudessa, kunniassa, voimassa ja vanhurskaudessa.

---

23. Pysyivätkö he kaikki tässä kunniassa? Vastaus:

Ei.


Joh. 8:44. Perkele ei pysynyt totuudessa, sillä ei totuus ole hänessä.


24. Kuinka monenlaiset siis enkelit ovat? Vastaus:

Kahdenlaiset: hyvät ja pahat.

---

25. Keitä ne hyvät ovat? Vastaus:

Ne kuin pysyivät vahvana heidän myötäluodussa kunniassansa ja vanhurskaudessansa, ja ovat nyt niin vahvistetut ja lujat hyvyydessä, etteivät he enää taida langeta; ja ne kutsutaan hyviksi ja valkeuden enkeleiksi.


Matt. 18:10. Katsokaat, ettette katso ylön yhtäkään näistä pienimmistä; sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina rninun Isäni kasvot, jotka on taivaissa.


26. Mikä heidän virkansa on? Vastaus:

Kunnioittaa Jumalaa, Hänen käskynsä toimittaa, niin myös palvella ja varjella niitä, jotka autuuden perimän pitää.

Hebr. 1: 14. Eivätkö he kaikki ole palvelevaiset henget, palvelukseen lähetetyt niille, jotka autuuden perimän pitää.

---

27. Mitkä sinä pahoiksi enkeleiksi kutsut? Vastaus:

Ne, jotka Jumalasta pois luopuivat ja alas sysättiin helvettiin, sidottuina pimeyden kahleilla, kätkettyinä tuomiopäivään asti.


Juud. v. 6. Enkelit, jotka ei arvoansa pitäneet, vaan antoivat ylön kotinsa, on Hän kätkenyt pimeyteen iankaikkisilla kahleilla, sen suuren päivän tuomioon asti.

2 Piet. 2: 4. Ei Jumala niitä enkeleitä, jotka syntiä tekivät, armahtanut, vaan on pimeyden kahleilla helvettiin syössyt, ja antoi heidät ylön tuomioon kätkettää.


28. Pitääkö Jumala vielä joka päivä murheen kaikista? Vastaus:

Tosin Jumala pitää murheen kaikista.


 Matt. 6: 26. Katsokaat taivaan lintuja, eivät he kylvä, eikä niitä, ei myös kokoo riiheen; ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te paljo enempi ole kuin ne?

Matt. 10:30. Kaikki teidän päänne hiukset ovat luetut. 1 Kor. 9: 9,10.

1 Tim. 4: 10. Jumala on kaikkein ihmisten Vapahtaja, erittäinkin uskovaisten.


29. Minkätähden Jumala kaikkia näitä tekee? Vastaus:

Omasta sulasta armostansa ja isällisestä hyvyydestänsä, ilman vähintäkään ansiotamme.


Ps. 145:9. Suloinen on Herra kaikille ja armahtaa kaikkia tekojansa.


30. Mitä kaikesta siitä pahasta sanoa tulee, mitä maailmassa tapahtuu? Vastaus:

Jumala tekee kaikkea hyvää ja auttaa sitä, mikä tapahtuu Hänen tahtonsa jälkeen; mutta pahaa Hän kieltää, rankaisee ja usein estää; mutta välistä myös myöten antaa, asettaen vissin määrän sille, ja hyvään loppuun ojentaa.


2 Sam. 17:14. Herra asetti sen niin, että Ahitofelin hyvä neuvo estettiin, että Herra saattaisi Absalomille onnettomuuden.

Job. 2:6. Herra sanoi saatanalle: katso, hän olkoon sinun kädessäsi, kuitenkin säästä hänen henkeänsä.

Joh. 7:30. Ylimmäiset etsivät Jeesusta käsittääksensä; vaan ei kenkää laskenut kättänsä hänen päällensä, sillä ei Hänen aikansa ollut vielä tullut.


31. Mihinkä me olemme velvolliset näitten ja muitten Jumalan hyväintöiden edessä? Vastaus:

Kiitokseen, ylistykseen, kuuliaisuuteen ja palvelukseen.


Ps. 136: 1. Kiittäkäät Herraa, sillä Hän on hyvä: ja Hänen laupeutensa pysyy iankaikkisesti. (Lue koko psalmi.)

1 Sam. 15: 22. Samuel sanoi: Kelpaako Herralle paremmin poltto-uhri ja uhri kuin että sinä kuulisit Herran äänen? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri, ja totella parempi kuin oinasten lihavuus.

Luuk. 1: 68,74,75. Sakarias sanoi: kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala! sillä Hän on etsinyt ja lunastanut Hänen kansansa. Että me, vapahdetut meidän vihollistemme kädestä, Häntä pelkäämättä palvelisimme pyhyydessä ja hurskaudessa Hänen edessänsä kaikkena meidän elinaikanamme.


Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta

Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, Synnintunnustus