Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, Synnintunnustus


Toinen pääkappale

Uskontunnustuksesta ja evankeliumista


1. Mitä uskonoppi on? Vastaus:

Se on oppi Jumalasta, Pyhästä Kolminaisuudesta ja Hänen hyvistä töistänsä; jonka kristityn ihmisen kaiketi tulee tietää ja uskoa, jos hän autuaaksi tulla tahtoo.

2. Mitä se Kreikan sana, evankeliumi, merkitsee? Vastaus:

Suloista ja hyvää sanomaa.

3. Ja mitä evankeliumi opettaa? Vastaus:

Se opettaa, että meillä on yksi armollinen Jumala, uskon kautta Jeesuksen Kristuksen päälle, että me saamme synnit anteeksi ja iankaikkisen elämän.


Joh. 3: 16. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi Hänen ainoan Poikansa, että jokainen kuin uskoo Hänen päällensä,ei pidä hukkuman, vaan iankaikkisen elämän saaman.

[(sana kuin uskoo on v.1776 Bibliasta = joka uskoo; on v. 1938 Ut:ta; kuin on vanhaa suomea)]

Joh. 20: 31. Nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että te saisitte elämän uskon kautta Hänen nimeensä.


4. Mikä eroitus on lain ja evankeliumin välillä? Vastaus:

Laki nuhtelee ihmistä synnin tähden ja peljättää; mutta evankeliumi lohduttaa häntä ja vakuuttaa Jumalan armosta ja syntein anteeksi saamisesta. Laki vaatii töitä, evankeliumi uskoa. [Tosin evankeliumi tuo uskon, jota se vaatii, niille jotka sen kuulevat.] Laki tunnetaan joltisestikin luonnosta; evankeliumi on salaisuus, kaikelta taidolta ja ymmärrykseltä kätketty; mutta Jumala on sen edestuonut Poikansa kautta. [Seuraava lausuma, joka on tässä suomennoksessa on virheellinen:] Laki lupaa iankaikkisen elämän niille, jotka omasta vanhurskaudestansa täydellisellä kuuliaisuudella sen pitävät; evankeliumi lupaa sen myös, vaan toisen, nimittäin Kristuksen vanhurskauden kautta, uskolla omistetun. [Laki ei voi omavanhurskaudelle luvata elämää, kun meissä on syntiä, joka ottaa (varastaa) laista aiheen. Omavanhurskaus ei turvaa ja luota Jumalaan vaan tekoihinsa ja itseensä joka tällöin on epäjumala ja lain rikkoja. Elämän lupaus on sille joka sen pitää, kuten uskova ei tahdo sitä rikkoa, (Gal. 5:16-23) muutoin laissa olisi kuin evankeliumia joukossa ja kuinka meissä asuva synti katsottaisiin läpi sormien vaikka lain yksi tehtävä on osoittaa ja tuomita syntiä? Mutta jos syntiä ei olisi niin olisi laki mahdollista pitää eikä sovitusta olisi tarvittu. Lain on edestämme pitänyt Ihmisen Poika ja hän on kärsinyt meidän rangaistuksemme mitä laki vaati meille. Hänessä tämä elämän lupaus tulee todeksi meille ja kun uskomme pidämme Kristuksen vanhurskautta ja kuuliaisuutta omanamme. Hän on Lain Herra ja sen täyttänyt edestämme, että uskon kautta myös lainvanhurskaus meissä olisi täytetty. (Room. 3:21, 8:3-4, 7:4-25, Fil. 3:7-16)

LRS:n lisäys: Laki vaatii Kristuksen vanhurskautta ja pyhyyttä, täydellistä sydämen puhtautta; eli Jumalan vanhurskautta. Evankeliumi tuo sen meille lahjana sanan ja sakramenttien kautta Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme; syntien anteeksiantamuksen (vanhurskautuksen) ja iankaikkisen elämän, uskolla omistettavaksi. Evankeliumin sana eli saarna, tuo uskon Pyhässä Hengessä.

Tämä lahjavanhurskaus on Kristuksessa (molempien luontojensa puolesta, yhdessä persoonassa) koko maailman hyväksi luettu. Hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen pyhän verensä ja ruumiinsa syntiemme tähden uhriksi antaen. Vapahtaja on siirtänyt meidät hengellisestä kuolemasta ja iankaikkisesta kuolemasta, iankaikkisen elämän perillisiksi, kaikki syntimme sovittaen. Jumala jo ennen maailman perustamista oli hänessä meidät valinnut olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Hän myös vaikuttaa meissä mielenmuutoksen sekä tuo uskon sanansa kautta. Se lujasti omistakaamme omalle sydämelle (sielulle) pitäen omavanhurskauden roskana ja myrkkynä, koska se tahtoo eroittaa meidät sanasta (Kristuksesta) ja autuudesta; mutta uskoen syntiemme anteeksisaamisen Kristuksessa; pitäen itsemme synnille kuolleena Hänessä, mutta elävänä ja Jumalan vanhurskaana, koska hän nousi ruumiillisesti ylös koko maailman vanhurskauttamisen tähden.

Jeesuksessa Kristuksessa meille siis luetaan hyväksemme hänen Vanhurskaus ja pyhyys; näin myös lainvanhurskaus jossa on elämän lupaus; on täytetty meissä, uskon kautta. Me olemme osalliset hänen kirkkaudestaan kun uskomme. Viimeisenä päivänä me, että maailmassa ja kuoleman hetkellä, jotka uskomme Jeesukseen Kristukseen, olemme armon alla, emmekä lain alla tuomittuna kadotukseen; sillä meidät on kuoletettu laista ja sen kirouksesta Kristuksessa ja muutumme hänen kaltaisiksi, viimeisenä päivänä, eikä ruumiissamme ole silloin enää asuva mitään syntiä, eikä enää ole tuleva mitään lankeemusta. Tämä täydellinen pyhityksemme Kristuksessa on uskolla omistettava, sillä nyt luonnolliselle silmälle se jää vain alulle lihamme tähden täällä katoavaisessa ajassa. Uusi ihminen ilolla yhtyy lakiin ja se on sille mielekästä, tämän mielenmuutoksen antaa Herra evankeliuminsa kautta.

(Jes. 64:6 Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli. Kts. myös: Filip.3:7-10, Joh. 10:1-30, Room. 3:19-31, Room. 4:1-25, Room. 8:1-9, Ef. 1:3-14, Room. 7:4-25, Heb. 9:11-28, Room. 10:1-4, Ilm. 21:3-5 )


5 Moos. 27:15,17. Kirottu olkoon, joka kaivetun eli valetun epäjumalan kuvan tekee. Kirottu olkoon, joka lähimmäisensä rajan siirtää: kaikki kansa sanokoon: Amen.

Room. 1: 16. Kristuksen evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi.

Luukk. 10: 28. Tee se, niin sinä saat elää.

Room. 10:9. Jos sinä suullasi tunnustat Herran Jeesuksen ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättanyt, niin sinä tulet autuaaksi.

Room. 2: 14. Pakanat, joilla ei lakia ole, tekevät luonnostansa sitä, kuin laki anoo, [niin he, vaikka ei heillä lakia ole, ovat itsellensä laki]

Ef. 1: 9. Jumala on meille Hänen tahtonsa salaisuuden hyvästä sanomastansa tiettäväksi tehnyt, ja sen hänen kauttansa tuottanut edes.

Joh. 1: 18. Ei ole kenkään koskaan Jumalaa nähinyt: ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, Hän ilmoitti meille.


5. Kuinka monta on uskonkappaletta: Vastaus:

Kolme.

6. Mitkä ne ovat? Vastaus:

Ensimmäinen Isästä Jumalasta ja luomisesta;

toinen Jumalan Pojasta ja lunastuksesta;

kolmas Pyhästä Hengestä ja pyhittämisestä.


Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, Synnintunnustus