Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, Synnintunnustus


Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta


32. Kuka on Jumalan Poika? Vastaus:

Jumalan Poika on toinen persoona Jumaluudessa, Isästä iankaikkisuudessa syntynyt,  joka tuli ihmiseksi, syntynyt neitseestä Mariasta.


Miika 5: 1. Betlehem Efrata, sinusta on se tuleva, joka Israelissa on hallitsija oleva; jonka uloskäymys on ollut alusta ja iankaikkisuudesta.

Jes. 7: 14. Katso, neitsyt siittää ja synnyttää pojan, sen nimi pitää kutsuttaman Immanuel. [KR 1933: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.]


33. Mitkä hyvät työt on Jumalan Poika meille tehnyt? Vastaus:

Hän on meitä pelastanut kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallan alta.


1 Joh. 1: 7. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä.

Hoos. 13: 14. Minä tahdon heitä päästää helvetin vallasta ja vapahtaa heitä kuolemasta.


34. Millä hän meidat lunasti? Vastaus:

Ei kullalla eikä hopealla, vaan Hänen pyhällä ja kalliilla verellänsä.


1 Piet. 1: 18,19. Tietäen, ettette ole katoovaisella hopealla eli kullalla lunastetut teidän turhasta menostanne, jonka te isäin säädystä saitte, vaan kalliilla Kristuksen verellä, niinkuin viattoman ja puhtaan karitsan.


35. Mitä hyvä Hän meille vielä on tehnyt? Vastaus:

Hän on myös meidän puolestamme täyttänyt lain, Hänen täydellisellä kuuliaisuudellansa.


Gal. 4: 4, 5. Koska aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, syntyneen vaimosta, lain alaiseksi tehdyn: että Hän ne, jotka lain alaiset olivat, lunastaisi.

Matt. 5: 17. En minä tullut lakia päästämään,vaan täyttämään.


36. Kuinka Hän tässä uskonkappaleessa nimitetään? Vastaus:

Jeesus Kristus.


1 Kor. 3: 11. Muuta perustusta ei taida yksikään panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.


37. Mitä se hebrean sana Jeesus merkitsee? Vastaus:

Vapahtajaa; - sillä Hän vapahti kansansa synnistä.


Matt. 1: 20, 21. Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi: Marian pitää synnyttämän Pojan, jonka nimen sinun pitää kutsuman Jeesus; sillä Hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.


38. Mitä se kreikan sana Kristus merkitsee! Vastaus:

Voideltua; - sillä Hän on miehuuden luonnon puolesta voideltu ilo-öljyllä, Pyhällä Hengellä ja voimalla.


Ps. 45: 8. Jumala, sinun Jumalasi on voidellut sinua ilo-öljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi.

Ap. t. 10: 38. Jumala oli voidellut Jeesuksen Nasaretista Pyhällä Hengellä ja voimalla.


39. Kuinka monta luontoa Kristuksessa on? Vastaus:

Kaksi: Jumaluuden ja miehuuden luonto.

40. Onko siis kaksi persoonaa Kristuksessa? Vastaus:

Ei; Jeesus Kristus, totinen Jumala ja ihminen, on yksi persoona; sillä ne kaksi luontoa ovat niin Kristuksessa persoonallisesti yhdistetyt, kuin ruumis ja sielu ihmisessä, kuitenkin eriämättömästi, niin ettei ne iankaikkisesti taida eritä toinen toisestansa.

41. Minkä tähden Kristuksen pitää oleman Jumala ja ihminen? Vastaus:

Ihminen Hänen oleman piti, että Hän taitaisi kärsiä ja kuolla; mutta kun paljas ihminen ei voinut syntiä maksaa ja ottaa pois Jumalan vihaa ja lain kirousta eikä voittaa kuolemaa, perkelettä ja helvettiä; sentähden täytyi Hänen olla totinen Jumala.


Ps. 49: 8, 9. Ei velikään taida ketään lunastaa, eikä Jumalalle ketään sovittaa; sillä heidän sielunsa lunastus on ylen kallis, niin että se jää tekemättä iankaikkisesti.

Room. 8: 3. Se kuin laille oli mahdotoin, että se lihan kautta oli heikoksi tullut, sen Jumala teki, ja lähetti Poikansa syntisen lihan hahmossa, ja tuomitsi synnin lihassa, synnin kautta.


42. Miksi Jeesus voideltu on? Vastaus:

Profeetaksi, Ylimmäiseksi Papiksi ja Kuninkaaksi.

43. Minkätähden Hän profeetaksi kutsutaan? Vastaus:

Sentähden, että Hän on meille ilmoittanut taivaallisen Isänsä tahdon ja neuvon meidän autuudestamme.


5 Moos. 18:18. Herra sanoi: Minä herätän heille profeetan heidän veljistänsä niinkuin sinä (olet); ja minä panen minun sanani Hänen suuhunsa. Hän puhuu heille kaikki, mitä minä Hänelle käsken.

Joh. 1: 18. Ei ole kenkään koskaan Jumalaa nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, Hän ilmoitti meille.


44. Minkätähden Häntä Ylimmäiseksi Papiksi kutsutaan? Vastaus:

Sentähden, että Hän kerran uhrasi itsensä sovinnoksi meidän synteimme edestä ja joka päivä rukoilee Isää meidän edestämme.


Hebr. 9:28. Kristus on kerran uhrattu monen syntejä ottamaan pois.

Room. 8: 34. Kristus on kuollut; ja Hän on myös herätetty ylös, on myös Jumalan oikealla kädellä ja myös rukoilee meidän edestämme.


45. Mikä on Hänen kuninkaallinen virkansa? Vastaus:

Se, että Hän hallitsee, ei ainoastansa kaikkia, jotka ovat taivaassa ja maassa, vaan myös erittäinkin Siionissa, se on, Hänen armonsa valtakunnassa ja kristillisessä seurakunnassa; ja Hänellä on myös Hänen kunniansa valtakunta taivaassa.


Ps. 8: 7. Sinä asetat ihmisen Pojan sinun kättesi tekojen Herraksi; kaikki olet sinä Hänen jalkainsa alle heittänyt. Ps. 110: 1.

Ps. 2:6. Minä asetin minun kuninkaani Siioniin, minun pyhälle vuorelleni.


46. Miksi sanot: minä uskon, että Jeesus on minun Herrani, joka minut lunasti? Vastaus:

Sentähden, etten minä uskonasioissa mitään pidä eli päätä omasta pimeästä järjestäni, vaan uskon yksinkertaisesti ja omistan itselleni Kristuksen yhteisen lunastuksen vahvalla toivolla, että Hän on myös minut lunastanut ja Jumalan tykö saattanut, kuolemasta elämään ja synnistä vanhurskauteen.


Gal. 3:11. Vanhurskaan pitää elämän uskosta.


47. Mitä meillä on vielä vaarin ottamista Kristuksesta? Vastaus:

Hänen alentamisensa ja korottamisensa.

48. Mikä Kristuksen alentaminen oli? Vastaus:

Se oli Kristuksen halpa tila, jossa Hän näkyi orjan muotoisena täällä maan päällä; alensi itsensä, eikä aina vaikuttanut sillä Jumaluuden voimalla ja kunnialla, jonka Hän miehuutensa puolesta saanut oli, vaan harvoin ainoastansa muutamissa ihmeissä, jotka Hän teki, koska Hän tahtoi ja sen tarpeelliseksi katsoi.


Fil. 2:7,8. Kristus Jeesus alensi itsensä, otti orjan muodon päällensä ja tuli muitten ihmisten vertaiseksi; ja löydettiin menoissa niinkuin ihminen, nöyryytti itsensä ja oli kuolemaan saakka kuuliainen, ja ristin kuolemaan asti.

Joh. 2: 11. Tämä on ensimmäinen tunnustähti, jonka Jeesus teki Galilean Kaanaassa ja ilmoitti kunniansa.


49. Kuinka kauan Hänen alennuksensa kesti? Vastaus:

Hamasta Hänen sikiämisestänsä ja syntymisestänsä Hänen alasastumiseensa asti helvettiin.

 

50. Mitkä asiat Hänen alentamisensa tilaan tulevat? Vastaus:

Kristuksen sikiäminen, syntymä (että se oli alhainen ja ylönkatsottu), piina, kuolema ja hautaaminen, niin myös ympärileikkaus, köyhyys, pako Egyptiin, Hänen kasteensa, kiusauksensa, vihollistensa vaino ja muut sen kaltaiset.

 

51. Kenestä Kristus sikisi? Vastaus:

Pyhästä Hengestä, Hänen ihmeellisen vaikutuksensa kautta neitseen Marian kohdussa, ilman syntiä ja miehen apua.


Luukk. 1:35. Enkeli sanoi Marialle: Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja ylimmäisen voima varjoo sinut.

Matt. 1:20. Herran enkeli sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaaksesi Mariaa puolisoasi tykösi, sillä se, kuin hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.


52. Kenestä Hän syntynyt on? Vastaus:

Neitseestä Mariasta, joka oli neitsyt sekä ennen että jälkeen synnyttämisen. (kts. Matt. 1:20-25)

Jes. 7:14. Katso 32 kysymys.


Luukk. 2:7. Maria synnytti Pojan, hänen esikoisensa, kapaloitsi Hänet ja pani seimeen.


53. Kenen vallan aikana Hän piinattiin ja ristiinnaulittiin? Vastaus:

Pontius Pilatuksen aikana, joka, niinkuin keisarillinen ja pakanallinen tuomari, tuomitsi Jeesuksen kuolemaan! Tämä asia sanotaan uskontunnustuksessa sentähden, että sillä vahvistetaan historian totuus Kristuksen kärsimisestä ja ennustuksen täyttymys, että valtikka silloin oli Juudalta tullut pois.


1 Tim. 6: 13. Minä käsken sinua Jumalan edessä ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen alla hyvän todistuksen tunnusti.

1 Moos. 49: 10. Ei valtikkaa oteta pois Juudalta eikä lain  opettajaa hänen jaloistansa siihen asti kuin Sankari tulee.


54. Mitä me Kristuksen piinasta ja ristiinnaulitsemista tunnustamme? Vastaus:

Että Hän on totisesti kärsinyt meidän synteimme edestä sekä sielun että ruumiin puolesta, ja on ristin puussa ollut Jumalalta annettu ylön, ja meidän edestämme kärsinyt kirouksen ja helvetin ahdistuksen.


Jes. 53: 4—6. Totisesti Hän kantoi meidän sairautemme, ja meidän kipumme Hän säilytti päällensä. Hän on haavoitettu meidän pahain tekoimme tähden, ja meidän synteimme tähden on Hän hosuttu; rangaistus on Hänen päällensä, että meillä rauha olisi; Herra heitti kaikki meidän vääryytemme Hänen päällensä.

Matt. 27: 46. Liki yhdeksättä hetkeä huusi Jeesus suurella äänellä sanoen: Eli, Eli, lama sabaktani? se on: minun Jumalani, minun Jumalani, miksi minut annoit ylön? I Piet. 2:24.


55. Kuinka Jeesus kuoli? Vastaus:

Koska Hän oli sen kovan piinan kärsinyt, antoi Hän henkensä ristin päällä, kuoli totisesti ja kuolemallansa ansaitsi meille elämän ja autuuden.


Joh. 19: 30. Koska Jeesus oli etikkaa ottanut, sanoi Hän: se on täytetty ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Joh. 10: 18.


56. Minkätähden Kristus haudattiin? Vastaus:

Että Hän nähtäisiin totisesti kuolleeksi, ja että Hän hautaamisellansa pyhittäisi meidän hautamme lepokammioiksi.


Jes. 57:2. Jotka toimellisesti vaeltaneet ovat, tulevat rauhaan ja lepäävät kammioissansa.

[Hoosea 13:14; Mutta minä tahdon heitä päästää helvetin vallasta, ja vapahtaa heitä kuolemasta. Kuolema, minä tahdon olla sinulle myrkky, helvetti, minä tahdon olla sinulle surma!... ]


57. Mikä on Kristuksen ylentäminen? Vastaus :

Se on se tila, johon Kristus miehuutensa puolesta on korotettu ja asetettu Jumaluuden istuimelle, täydellisesti pitämään ja nauttimaan korkeuttansa, voimaansa ja kunniaansa ynnä Isän ja Pyhän Hengen kanssa.


Fil. 2: 9—11. Jumala on Hänet korottanut ja antanut Hänelle nimen, joka kaikkia nimiä suurin on: että Jeesuksen nimeen pitää kaikki polvet itseänsä kumartaman, jotka taivaassa ja maan päällä ja maan alla ovat; ja kaikki kielet pitää tunnustaman, että Jeesus Kristus on Herra, Isän Jumalan kunniaksi.


58. Mitä Kristuksen ylentämiseen tulee? Vastaus:

Sitten kun Kristus jälleen omasta voimastansa eläväksi tuli, ja sielu ruumiin kanssa yhdistettiin, niin Hän 1. astui alas helvettiin; 2. nousi ylös kuolleista; 3. astui ylös taivaaseen; 4. istuu nyt Isän Jumalan oikealla kädellä; 5. sieltä Hän on jälleen tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.


1 Piet. 3: 18,19. Kristus kärsi kerran meidän synteimme tähden, hurskas vääräin edestä, että hän meitä Jumalalle uhraisi: lihan kautta tosin kuoletettu, mutta hengen kautta eläväksi tehty: jossa Hän myös meni pois ja saarnasi hengille vankeudessa.

Room. 14: 9. Sentähden on Kristus kuollut ja noussut ylös ja jälleen eläväksi tullut, että Hän olisi kuolleitten ja elävien Herra.

Joh. 10: 18. Ei ota kenkään minun henkeäni minulta, vaan minä panen sen itsestäni. Minulla on valta sitä panna ja minulla on valta sitä taas ottaa.


59. Miksi Kristus helvettiin astui alas? Vastaus:

Julkisesti osoittaaksensa, että Hän on käärmeen pään rikki musertanut ja voittanut perkeleen ja kaiken helvetin voiman.


Kol. 2:15. Kristus on ryöstänyt hallitukset ja väkevyydet ja toi heidät näkyviin ja sai heistä voittokunnian itsensä kautta.

Hoos. 13:14. Katso 33 kysymys.

1 Kor. 15:55. Kuolema, kussa on sinun otasi? helvetti, kussa on sinun voittosi?


60. Mikä on Kristuksen ylösnouseminen? Vastaus:

Se on: Hän nousi ylös kuolleista ja kävi ulos haudasta elävänä, kirkastetulla ruumiilla.

61. Koska se tapahtui? Vastaus:

Kolmantena päivänä jälkeen Hänen kuolemansa, joka oli sunnuntai, jonka me pääsiäispäiväksi kutsumme.


Luukk. 24: 46. Niin on kirjoitettu, ja niin tuli Kristuksen kärsiä ja nousta ylös kuolleista kolmantena päivänä.

1 Kor. 15:4. Kristus nousi ylös kolmantena päivänä, raamattuin jälkeen.


62. Mikä on Kristuksen taivaaseen astuminen? Vastaus:

Se, että Hän neljäntenäkymmenentenä päivänä jälkeen ylösnousemisensa näkyväisellä muodolla meni ylös Öljymäeltä taivaaseen ja niin eroitti itsensä näkyväisestä olemuksesta ja kanssakäymisestä maan päällä.


Ap. t. 1:9. Jeesus otettiin ylös opetuslasten nähden, ja pilvi vei hänet ylös heidän silmäinsä edestä.

Luukk. 24: 51. Koska Jeesus oli siunannut opetuslapsensa, erkani Hän heistä ja meni ylös taivaaseen.


63. Eikö Hän siis nyt enää ole läsnä meidän tykönämme täällä maan päällä? Vastaus:

On tosin; mutta näkymättömällä tavalla on Hän meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti.


Matt. 28:20. Jeesus sanoi opetuslapsillensa: katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.


64. Mitä on istuminen Isän Jumalan oikealla kädella? Vastaus:

Se on: Kristus hallitsee miehuutensa puolesta nyt ja kaikessa iankaikkisuudessa, Isän ja Pyhän Hengen kanssa, kunniassa, ylitse kaikkein luotuin taivaassa ja maan päällä.


Ps. 110: 1. Herra sanoi minun Herralleni istu minun oikealle kädelleni siihen asti, kun minä panen sinun vihollisesi sinun jalkaisi astinlaudaksi.

Ef. 1:20,21. Jumala herätti Kristuksen kuolleista ja pani istumaan oikealle kädellensa taivaissa, kaiken hallituksen ja vallan ja väkevyyden ja herrauden päälle ja kaiken sen päälle, kuin nimittää taidetaan, ei ainoastansa tässä maailmassa, mutta myös tulevaisessa.

Ef. 4: 10. Joka astunut on alas, Hän on se, joka kaikkein taivasten päälle astui ylös, että Hän kaikki täyttäisi.


65. Kuinka on Kristus tuleva tuomiolle? Vastaus:

Hän on tuleva näkyväisellä muodolla taivaan pilvissä, suurella voimalla ja kunnialla ja kaikki pyhät enkelit Hänen kanssansa, tuomitsemaan kaikkia kansoja, sekä silloin eläviä että kaikkia kuolleita hamasta maailman alusta.


Ap. t. 1: 11. Tämä Jeesus joka teiltä otettiin ylös taivaaseen, on niin tuleva, kuin te Hänen taivaaseen menevänkin näitte.

Ap. t. 17:31.

Matt. 25: 31, 32. Koska ihmisen Poika tulee kunniassansa ja kaikki pyhät enkelit Hänen kanssansa, silloin Hän istuu kunniansa istuimella. Ja Hänen eteensä kootaan kaikki kansat.


66. Minkä tuomion Hän siis heistä langettaa? Vastaus:

Vanhurskaille sanoo Hän: tulkaat minun Isäni siunatut, omistakaa se valtakunta, joka teille on valmistettu maailman alusta: mutta jumalattomille sanoo Hän: menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka valmistettu on perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

Kuin luetaan Matt. 25:34,41.

67. Milloin tämän pitää tapahtuman? Vastaus:

Viimeisenä päivänä, koska tämä maailma loppunsa saa; mutta se aika on meiltä peräti salattu.


Matt. 24: 36. Siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kenkään, ei taivaan enkelitkään; vaan minun Isäni yksinänsä.


68. Minkätähden on Kristus meille nämä hyvät työt tehnyt? Vastaus:

Että me Hänen omansa olisimme, Hänen valtakunnassansa Hänen alamaisenaan eläisimme ja Häntä iankaikkisessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa palvelisimme.

Luukk. 1:75. Katso 31 kysymys.


Tiit. 2: 14. Kristus antoi itsensä meidän edestämme, että Hän meitä kaikesta vääryydestä lunastaisi ahkeroiksi hyviin töihin.


Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhittämisestä

Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, Synnintunnustus