Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, Synnintunnustus


Viides pääkappale

Ripistä ja synninpäästöstä


1. Mitä se sana rippi merkitsee? Vastaus:

Synnin tunnustusta.

 

3. Kuinka monella tavalla synnin tunnustus tapahtuu? Vastaus:

Se tapahtuu yhteisesti ja erittäin.

 

2. Miten se tapahtuu? Vastaus:

Koska syntinen tuntee syntinsä, niitä katuvaisella sydämellä Jumalan edessä tunnustaa ja pyytää anteeksi antamista Kristuksen tähden.

 

4. Minkä sinä kutsut yhteiseksi? Vastaus:

Koska koko seurakunta yhteisesti tunnustaa syntinsä yhteisessä jumalanpalveluksessa, eli koska yhteinen hätä käsillä on.


Neh. 9:1, 2. Neljäntenä päivänä kolmattakymmentä seitsemännestä kuusta tulivat Israelin lapset kokoon, paastoten säkeissa ja multaa heidän päällänsä ja tunnustivat heidän syntinsä ja heidän isäinsä pahat teot.

Tuom. 10:10. Israelin lapset huusivat Herran tykö sanoen: me olemme syntiä tehneet sinua vastaan, sillä me olemme hyljänneet meidän Jumalamme ja palvelleet Baalia.

[1938 KR;...ja palvelleet baaleja>>.]


 5. Minkä sinä kutsut erityiseksi? Vastaus:

Koska joku erittäin eli yksinänsä tunnustaa syntinsä.

6. Kuinka se tapahtuu? Vastaus:

Monella tavalla: 1. Jumalan edessä ainoasti, koska joku yksinänsä ollessansa, eli itseksensä huokaa Jumalan tykö, tunnustaa syntinsä ja rukoilee niitä anteeksi, niinkuin Daavid, Manasse ja publikaani tekivät: jonkakaltainen synnintunnustus on aina tarpeellinen ja pitää joka päivä tehtämän. 2. Koko seurakunnan edessä; koska julkisyntinen, joka suuren pahan teon tehnyt on, tunnustaa ja anteeksi anoo syntinsä; se kutsutaan julkiripiksi. 3. Lähimmäisen edessä, jonka joku vihoittanut on, ja häneltä rikoksensa anteeksi pyytää. 4. Jumalan sanan palvelijain edessä myös synnit tunnustetaan, joko yhteisesti kaikki tai joku erityinen synti, mikä jonkun omaatuntoa vaivaa; tätä kutsutaan salaripiksi ja tunnustukseksi, eikä sitä kenkään saa ilmoittaa.


Ps. 51: 6. Sinua, sinua ainoaa vastaan minä syntiä tein, ja pahasti tein sinun edessäsi, ettäs olisit oikia sanoissasi ja puhdas tuomitessasi.

[v.1938 KR: Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi.]

1 Tim. 6:20. Nuhtele niitä, jotka syntiä tekevät, kaikkein kuullen, että muutkin pelkäisivät.

Luukk. 17:4. Jos sinun veljesi seitsemän kertaa päivässa rikkoo sinua vastaan ja seitsemän kertaa päivässä sinun tykösi palajaa sanoen: minä kadun, niin anna hänelle anteeksi.

Matt. 5:23,24. Jos sinä uhraat lahjasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä sinne lahjasi alttarin eteen ja mene ensin sopimaan veljesi kanssa ja tule sitten lahjasi uhtraamaan.

2 Sam. 12: 13. Daavid sanoi Naatanille: minä olen syntiä tehnyt Herraa vastaan; Naatan sanoi Daavidille: niin on myös Herra sinun syntisi ottanut pois, ei sinun pidä kuoleman.

Matt. 3: 5, 6. Jerusalem! ja koko Juudea ja kaikki maakunta Jordanin ympäriltä menivät Johanneksen tykö, ja hän kastoi heidät Jordanissa, ja he tunnustivat syntinsä.


7. Onko se tarpeellinen näin ripittää itsensä? Vastaus:

On; ei ainoastansa tarpeellinen, vaan myös hyödyllinen; sillä siitä ihminen saa sydämessänsä lohdutuksen ja omalletunnollensa rauhan ja levon.

8. Pitääkö kaikki synnit saarnaviralle lueteltaman? Vastaus:

Ei siihen tarvetta ole eikä se ole mahdollistakaan, sillä erehdykset kaikki kuka ymmärtää?


Ps. 19: 13. Erehdykset kuka ymmärtää? Anna minulle anteeksi salaiset rikokset.


9. Kuinka monta kappaletta on oikeassa parannuksessa? Vastaus:

Kaksi: ensin totinen synnin suru ja katumus, toiseksi usko Kristuksen päälle.


Mark. 1: 15. Aika on täytetty ja Jumalan valtakunta on lähestynyt; tehkäät parannus ja uskokaat evankeliumi.

Ap.t. 20:21. Paavali todisti sekä juutalaisille että kreikkalaisille sitä kääntymystä, kuin Jumalan tykö on, ja sitä uskoa, joka meidän Herran Jeesuksen Kristuksen päälle on.


10. Mistä synnin tunto ja katumus tulee? Vastaus:

Jumalan laista, joka herättää ihmisen omaatuntoa, näyttää hänen pahoin tehneen ja sillä ansainneen Jumalan vihan, ajallisen ja iankaikkisen rangaistuksen.


Room. 3:20. Lain kautta synnin tunto tulee.

Room. 4: 15. Laki kehoittaa vihaan, sillä kussa ei lakia ole, ei siellä ole myos ylitsekäymistä.


11. Mistä usko tulee: Vastaus:

Evankeliumin suloisesta opista ja armon lupauksista syntein anteeksi antamisesta Kristuksen tähden.


Room. 1: 16. En minä häpea Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itsekullekin uskovaiselle autuudeksi.


12. Mikä on synninpäästö? Vastaus:

Se on lupaus ja vakuutus syntein anteeksi saamisesta, annettu sananpalvelijoilta Kristuksen puolesta.

13. Kuka on antanut sananpalvelijalle sen voiman? Vastaus:

Kristus Jeesus, Jumalan Poika.


Ap.t. 13:38. Olkoon teille tiettävä miehet, rakkaat veljet, että teille Jeesuksen kautta ilmoitetaan syntein anteeksiantamus.

2 Kol. 2: 10. Joille te jotakin anteeksi annatte, sen minä myös anteeksi annan; sillä jolle minä jotakin anteeksi annoin, sen minä anteeksi annoin teidän tähtenne Kristuksen puolesta.


14. Mistäs sen tiedät? Vastaus:

Kristuksen omista sanoista, kun Hän sanoi apostoleillensa,

Joh. 20: 22, 23:

»Ottakaat Pyhä Henki: joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan; ja joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt.»

Matt. 18: 18: Totisesti sanon minä teille: »Kaikki, mitä te maan päällä sidotte, pitää myös oleman sidotut taivaassa, ja kaikki, mitä te päästätte maan päällä, pitää myös oleman päästetyt taivaassa.»

Ja Pietarille, Matt, 16: 19: »Minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet: ja mitä sinä maan päällä sidot, sen pitää sidotun oleman taivaissa, ja mitä sinä päästät maan päällä, sen pitää oleman päästetyn taivaissa.»


15. Mitä taivaan valtakunnan avaimilla ymmärretään? Vastaus:

Se voima, jonka Kristus on antanut seurakunnalle ja erikoisesti saarnaviralle, syntiä anteeksi antaa ja pidättää.

Joh. 20:23. Katso 14 kysymys.

16. Kuinka monta näitä avaimia on? Vastaus:

Kaksi: yksi kutsutaan päästö-avaimeksi, toinen side- eli pidätysavaimeksi.

17. Mikä on päästö-avain? Vastaus:

Se on se voima, joka Kristuksen palvelijoille annettu on maan päällä päästää katuvaista syntistä synneistänsä ja avata hänelle taivaan valtakunta.


2 Kor. 5: 20. Me (sanoo Paavali) olemme Kristuksen puolesta käskyläiset; sillä Jumala neuvoo meidän kauttamme. Niin me rukoilemme siis Kristuksen puolesta, että te Jumalan kanssa sovitte.


18. Mikä on side- eli pidätysavain? Vastaus:

Se on se annettu voima, jolla saarnamies sitoo katumattoman hänen syntiinsä ja sulkee häneltä taivaan ja jota pannaksi kutsutaan.


1 Kor. 5: 3—5. Minä tosin (sanoo Paavali), joka niinkuin ruumiin puolesta poissa ollen, kuitenkin hengessä tykönä ollen, olen jo, niinkuin tyköna oleva, sen tuominnut, että hän, joka sen niin tehnyt on, meidän Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, teidän kokoon tulemisessanne, ynnä minun henkeni kanssa, meidän Herran Jeesuksen Kristuksen voimalla annetaan saatanan haltuun lihan kadotukseksi, että henki autuaaksi tulisi Herran Jeesuksen päivänä.

Matt. 17: 15—18. Jos sinun veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken yksinänsä. Jos hän sinua kuulee, niin sinä olet veljesi voittanut; mutta jos ei hän sinua kuule, niin ota vielä yksi eli kaksi kanssasi, että kaikki asia kahden tai kolmen todistajan suussa olisi. Mutta ellei hän niitä tahdo kuulla, niin sano seurakunnalle: ellei hän seurakuntaa tottele, niin pidä häntä pakanana ja publikaanina. Totisesti sanon minä teille: kaikki, mitä te maan päällä sidotte, pitää myös oleman sidotut taivaassa; ja kaikki mitä te päästätte maan päällä, pitää myös oleman päästetyt taivaassa.


9. Mikä on panna, eli pannaan paneminen? Vastaus:

Se on: koska katumaton ja mahdoton syntinen suljetaan pois Herran ehtoolliselta, tai myös peräti pois seurakunnan yhteydestä; tämä kutsutaan suuremmaksi pannaksi, mutta ensimmäinen vähemmäksi.

20. Taitaako pannaan pantu, joka synteihinsä sidottu on, jälleen armohon ottaa? Vastaus:

Taitaa kaiketi; koska hän itsensä kääntää, näyttäin oikean katumuksen ja parannuksen, pitää hänet ojennettaman evankeliumin lohdutuksella ja vakuutettaman Jumalan armosta; sillä pidätysavain ei ole kadotukseksi annettu, vaan sielun parannukseksi ja ojentamiseksi.

Hes. 18: 21. Katso 33 kysymys 4 pääkappaleessa.


2 Kor. 13: 10. Sentähden minä poissa ollessani näitä kirjoitan, ettei minun pitäisi läsnä ollessani kova oleman sen voiman jälkeen, jonka Herra antoi minulle rakennukseksi, ja ei kukistukseksi.


21. Mitä Jumala sitten meiltä vaatii, kun me olemme parannuksen tehneet ja saaneet syntimme anteeksi? Vastaus:

Uuden kuuliaisuuden, joka näyttää itsensä pyhässä ja jumalisessa elämässä ja kutsutaan parannuksen hedelmäksi.


Matt. 3: 8. Tehkäät parannuksen soveliaita hedelmiä. Luukk. 3: 8.


22. Millä meidän pitää vahvistaman meidän uskomme syntein anteeksi saamisesta? Vastaus:

Herran korkealla ehtoollisella eli alttarin sakramentilla.

Kuudes pääkappale

Herran ehtoollisesta eli alttarin sakrameiitista

Alkuun, Jusleniuksen alkulause, Esipuhe, I pääkappale Jumalan kymmenestä käskystä eli laista. Lain ensimmäinen taulu. Lain toinen taulu. II pääkappale Uskontunnustuksesta ja evankeliumista. Ensimmäinen uskonkappale Isästä Jumalasta ja luomisesta. Toinen uskonkappale Jumalan Pojasta ja lunastuksesta. Kolmas uskonkappale Pyhästä Hengestä ja pyhityksestä. III pääkappale Herran rukouksesta Isä meidän. IV pääkappale Kasteen sakramentista. V pääkappale Ripistä ja synninpäästöstä. VI pääkappale Herran ehtoollisesta eli alttarin sakramentista, Synnintunnustus