Opiskelu

Tutkimus

Kuntapolitiikka

Kuvat


 

 

MIKKO MÄNNIKKÖ

Hyvin tässä käy.

Olen 40-vuotias matemaatikko1 ja Keskustan Seinäjoen kunnallisjärjestön2 puheenjohtaja. Minulla on useita luottamustehtäviä ja olen innokkaasti mukana tekemässä Seinäjoesta entistäkin parempaa3 kaupunkia. Olen naimisissa ja minulla on kaksi kouluikäistä lasta. Luonteeltani olen avulias ja ystävällinen. Arvomaailmaltani olen varsin liberaali ja pyrin korostamaan alueellista tasa-arvoa4 ja ihmiskeskeisyyttä5.

1 Yksi matematiikan pääperiaatteista on, että ristiriitoja ei ole olemassa. Politiikassa asia ei aina näytä olevan näin :)

2 Kunnallisjärjestön kautta olen päässyt tutustumaan Seinäjoen keskustalaisiin aktiiveihin. Paljon mahtuu myös eriäviä mielipiteitä joukkoon, jolla on kuitenkin yhteiset perusarvot. Kunnallisella tasolla puolueiden yksi tärkeimmistä tehtävistä on tarjota kuntalaisille paikka vaikuttaa asioihin.

3 Toivon, että kaupunki lähtee palveluja hoitaessaan rohkeasti kokeilemaan uusia keinoja.  Nykyisellään kaupungin toiminta on hiottu niin tehokkaaksi, että suuria parannuksia enää tuskin syntyy ilman täysin uusia keinoja.

4 Alueellisella tasa-arvolla tarkoitan sitä, että jos on kokonaisvaikutuksiltaan tehokkaampaa viedä palvelu asiakkaille kuin tuoda asiakkaat palvelun luokse, niin näin on syytä myös tehdä. Koska kokonaisvaikutusten tarkka arvioiminen on miltei mahdotonta, on minusta parempi olla vähän kallellaan asiakkaiden suuntaan. Kaiken keskittäminen keskuksiin jättää vajaakäytölle monet tämän laajan maan mahdollisuudet.

5 Aina päätöstä tehtäessä kannattaa lopuksi kysyä, että mitä tämä tarkoittaa meille ihmisille. Kunta ei ole liikelaitos vaan ihmisten yhteisö.

www.seinajoenkeskusta.net