ILM. 7. LUVUN JAKEIDEN 1. - 8. TUTKISTELUA

Osmo Mäkinen

YLEISTÄ Olen siinä käsityksessä, että kuuden ensimmäisen sinetin avaaminen on ikään kuin näyttämölle asettelua, ja mahdollisesti niissä kuvataan lopun aikaan laajemmin ulottuvia ilmiöitä – eikä 6 ensimmäisessä sinetissä siten välttämättä kerrota tapahtumista, jotka olisivat välittömästi kronologisessa yhteydessä tai peräkkäisessä järjestyksessä siihen nähden, mitä tulee tapahtumaan. Niinpä saattaa esim. kuudennen sinetin tapahtuma liittyä vasta aivan loppuun viimeistä aikaa, jolloin maailman kansoille selviää Kristuksen valtasuuruus Hänen tullessaan. Niinhän oli jo Ilm. 1. luvun jakeessa 7 jo ohimennen esitetty maininta kansojen käyttäytymisestä Kristuksen tullessa:


Lopunajan tapahtumajärjestys yhteenvetona:

*************************

” Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen. ” Ja sitten Ilm. 7.1 – 8 jakeet

 1. Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun.
 2. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta,
 3. ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan."
 4. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:
 5. Juudan sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä, Ruubenin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Gaadin sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
 6. Asserin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Naftalin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Manassen sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
 7. Simeonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Leevin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Isaskarin sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
 8. Sebulonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Joosefin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Benjaminin sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä. ”

Jae 7.1 :
Tässä siis profeetta näkee, miten maan neljällä kulmalla 4 väkevää Jumalan enkeliä seisoo ja pitelee kiinni maan 4:ää tuulta. Kysymys on siis maan päällä tapahtuvasta ennenkuulumattomasta asiasta. Tähän asti ei liene ollut juurikaan sellaista aikaa, etteikö maan päällä olisi sodittu ainakin jossakin päin maailmaa.
Pidän tätä niin tärkeänä ajan merkkinä, että kun sellaista aletaan joltakin taholta esittämään, niin silloin on syytä havahtua. Vaikka se siten on ikään kuin äänetön merkki, olisi se heti otettava täydestä ja herättävä niin kuin ne 10 morsiusneitoa (Matt. 25 luku) havahtuivat, kun keskiyön aikaan kuului huuto: YLKÄ TULEE, MENKÄÄ HÄNTÄ VASTAAN.

Jotkut saattavat sellaisesta uutisesta ikään kuin hengessään kääntää kylkeä, kuten Paavalikin on profetoinut 1. Tess. 5.1 – 9:

 1. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
 2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.
 3. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
 4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;
 5. sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.
 6. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.
 7. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat.
 8. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.
 9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, ”

Tilannetta pidellään kiinni

Ilm. 7.1 –jakeen 4 enkeliä siis SEISOIVAT maan neljällä kulmalla. Kyseessä todellakin on seisova tilanne, joka myös koetaan jännittyneenä tilanteena.
Aivan päinvastainen on tilanne Dan. 7. luvun jakeissa 1- 2 :

” 1. Belsassarin, Baabelin kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena Daniel näki unen, päänsä näyn, vuoteessansa. Sitten hän kirjoitti tämän unen.
2. Kertomuksen alku on tämä: Daniel lausui ja sanoi: Minä näin yöllä näyssäni, ja katso, taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta. ”

Käsittääkseni siellä ovat NÄYSSÄ aivan samat väkevät näkymättömät henkivallat, jotka kautta historian ovat saaneet maailman maat ja kansat levottomuuden tilaan. Siellä Danielin 7. luvussa sitten niiden toiminnasta seurauksena onkin, että maailman kansojen merestä nousee eri aikoina erilaisia suurvaltoja, joiden toiminno itse historiasta itse kukin tiedämme, etteivät ne niiden toimet aina ole olleet niitä miellyttävimpiä.

Mutta tuossa nuo sitaateissa tuulet, ovat kohdanneet vahvempansa. Ne on sidottu kiinni pidettäviksi – saman aikaisesti. Ja seisovat paikoillansa.

Dan. 8. luvun alussa myös on seisoja. Dan. 8.1 - 3 jakeissa lausutaan näin:

” 1. Kuningas Belsassarin kolmantena hallitusvuotena näin minä, Daniel, näyn, senjälkeen kuin minulla jo ennen oli ollut näky.
2. Kun minä näyssä katselin, havaitsin minä olevani Suusanin linnassa, Eelamin maakunnassa; ja kun minä näyssä katselin, olin minä Uulai-joen rannalla.
3. Minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oinas seisoi päin jokea, ja sillä oli kaksi sarvea; ja sarvet olivat korkeat, ja toinen oli toista korkeampi; ja korkeampi puhkesi esiin myöhemmin. ”

Tässä siis – nyt esitettävän tulkinnan mukaan - seisoo - tulevia hyökkäyssuuntiaan tähyillen oinas - NYKYKIELELLÄ PÄSSI. Me suomalaiset kyllä tiedämme, että pässi yleensä käsitetään itsepäiseksi, jukuripäiseksi otukseksi. Kun se on jonkin asian saanut päähänsä, niin se kanssa ryhtyy sitä toteuttamaan.

Mikä on siis tämä pässi? Dan. 8.20- jakeessa onkin lähempi määritys tuosta maallisesta valtiosta, joka nyt tälläkin hetkellä on olemassa ja on jopa ilmoittanut tavoitteikseen, että Israel tulee lakaista pois maailman kartalta. Se on nykyinen IRAN eli muinainen PERSIA.

MUTTA TÄTÄ HILJAISTA HETKEÄ - SEISOVAA HETKEÄ EI SIIS OLE VIELÄ OLLUT. On hyvin luultavaa, että kun se tulee, niin se ei sitten kestä kauan. Selityksen kuulemme, kun seuraavassa luemme Ilm. 7. luvun jakeet 2 – 4 :

” 2. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta,
3. ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan."
4. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista: ”

Jokaiselle asialle, kaikelle maailmassa on syynsä. Niinpä tällekin noiden neljän väkevän enkelin käyttäytymiselle, että ne pitelevät kiinni tuhon tuulia, täytyy olla syynsä, miksi he niin tekevät.

Jumalalla on nimittäin sillä hetkellä sellainen erityinen suunnitelma, että Israelin lasten sukukunnista tuossa tilanteessa merkitään sinetillä NE VIIMEISET, JOTKA SIIHEN JOUKKOON TULEVAT KUULUMAAN.

Jumala yksin tietää, missä vaiheessa tuo merkintätyö on esim. tällä hetkellä, mutta samalla tätä kuvaus vahvistaa meille sen valtavan ja kiistämättömän tosiasian, että mikään tuho ja hävitys ei pääse, missään, irralleen, ennen kuin Jumala Kaikkivaltias on siitä luvan antanut niiden irtipäästämiselle.

Tuhotuomioiden irtipäästäminen

Tässä asiassa tulee lukea samanaikaisesti näitä tiettyjä alkujakeita niin Dan. 8. luvusta kuin Ilm. 8. luvustakin.

Ensin taivaallisen asian käsittely

Ilm. 8. jakeissa: sanotaan:

” 1. Ja kun Karitsa avasi seitsemännen sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, jota kesti noin puoli hetkeä.
2. Ja minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin seitsemän pasunaa.
3. Ja tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen pitäen kultaista suitsutusastiaa, ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä.
4. Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen.
5. Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle; silloin syntyi ukkosenjylinää ja ääniä ja salamoita ja maanjäristystä.
6. Ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän pasunaa, hankkiutuivat puhaltamaan pasunoihin. ”

Siis asia saattaa olla käsitettävissä suunnilleen näin. Sillä hetkellä kuin se viimeinen sinetöity Israelin lasten joukosta on sinettinsa saanut, niin silloin alkaa tapahtua. Tähän asiaan on yhdistettävä vielä eräitä hyvin tärkeitä asioita.

Katso myös:
Petteri Haipolan tulkinta
Steve Allenin tulkintoja

VIHAN AIKA - SUUREN AHDISTUKSEN AIKA
(Lukuisia aiheeseen littyviä raamatunkohtia)


Sanoma   Toinen yksityinen

04.01.2013