Odinin tarina

 

 


  Ruotsalainen tutkija Ulf Bäckman on kerännyt skandinaavisiiin ja germaanisin legendoihin liittyvää tietoa, jolla hänen mukaansa on juurensa historiallisissa tosiasioissa. Seuraavassa yhteenveto hänen tutkimuksistaan.

------------------------------------------------------

  Kerrotaan, että varhaisina aikoina Finmarkin pohjoista osaa kutsuttiin nimellä Jotunheimar, ja että sen ja eteläisen Halogolandin välillä oli kansakunta nimeltään Ymisland. Näissä maissa asui jättiläisiä ja puoli-jättiläisiä, sillä tuohon aikaan oli tapahtunut suurta rotujen sekoittumista, jättiläisten ottaessa itselleen vaimoja Ymislandin tyttäristä. Finn-mark tarkoittaa samaa kuin Fin-land (Find the land). Vrt. Tanskan Den-mark (tanskalaisten eli danien maa).

  Noin 2000 vuotta sitten Odin saapui Ruotsiin tehtyään pitkän matkan Turkista germaanisten heimojen asuma-alueiden kautta Pohjois-Eurooppaan. Tämän matkan aikana hän jätti poikiaan hallitsemaan germaanisia kansoja. Nämä seikat ovat luettavissa anglo-saksilaisissa kronikoissa. Odinin oletettu saapumisaika Pohjois-Eurooppaan saadaan orjatytöistä kertovasta Grottasöngr -tarinasta. Siinä kerrotaan, miten Odinin isoisoisä Frödi hallitsi Tanskaa samaan aikaan kun keisari Augustus julisti maailmanrauhaa Jeesuksen syntymän aikoihin.

  Odin lähti Vähästä Aasiasta (Turkista) kulkien Venäjän kautta ja saapui sitten Pohjois-Saksaan. Vahvistus tälle löytyy anglo-saksilaisista kronikoista, joissa kuninkaat väittävät olevansa Odinin jälkeläisiä. Heistä polveutuvat Tanskan Skyldingit, Norjan Säming-suku ja Ruotsin Yngvi-Frei'stä polveutuvat Ynglingsit.

  Historioitsija Snorrin mukaan Odin asettui Mälar-järven rannalle, minne hän rakensi suojaisen paikan. Hänen mukaansa Njord oli merituulen ja sään jumala ja naimisissa Skaden kanssa, eläen paikassa nimeltä Noatun. Itse asiassa Njord oli meren, tuulen ja sään jumala ja asui Nooan kaupungissa (Noatun). Hän siis puhuu Nooasta, kuten asian huolellinen tarkastelu osoittaa. Njord voidaan ääntää myös Neorth, eli Ne-orth (New earth - uusi maa). Hän oli se, joka löysi uuden maan vedenpaisumuksen jälkeen.

Nyt herää kysymys, miksi Nooa tuli Ruotsiin? Ja millä nimellä häntä siellä kutsuttiin?

  Ilmeisesti hänestä käytettiin nimeä Nor, mikä nimi esiintyy hänen nimelleen perustetussa kirkossa ja hänen hautakummussaan. Tämä johtaa meidät anglosaksiseen kronikkaan ja historioitsija William Malmesburylaiseen (1095- 1143). Niistä löydämme tiedon, että Odin on Nooan jälkeläinen.

  Asgard sijaitsee Turkissa, joka on keskeisellä sijalla Nooan tarinassa. Odin on siis Nooan jälkeläinen ja hänestä käytettiin nimeä Nor - Odin ja Njordr - Odin eli Odin, Nooan jälkeläinen. Toinen osa palapeliä löytyy roomalaisen historioitsijan, Tacituksen kirjasta Germania ensimmäisellä vuosisadalla. Hän kirjoittaa, että germaanit väittävät olevansa sukua Tuisto-jumalalle ja hänen pojalleen Mannukselle. Mannus on sama kuin vedalainen Manu, joka on vedalaisten Nooa. Nimi Mannu eli Man - Nu merkitsee itse asiassa "The Man Noah".

  Yksi Mannus'in pojista oli nimeltään Yngve, mikä on sama kuin Ynglings, mikä siis merkitsee "Nooan pojat". Samaa perua ovat myös nimet Inge, Ingegerd ja Ingjald. Se esiintyy myös paikannimissä kuten Tullinge, Haninge ja Tyringe sekä engl. Barking, Paddington ja saksan Gröningen. Germaanit väittävät siis polveutuvansa Nooan pojasta Yngvistä. Nooan jälkeläisenä Odinia on kutsuttu nimellä Nor - Odin tai Njodr - Odin. Ja Yngvi - Frey saattaisi olla Yngvi Nooan poika Frey. Näin siis Odin=Frey.

  Tacitukselta tiedämme, että Nooa oli keskeinen hahmo germaanien mytologiassa ennen kuin Odin tuli. Ja että Odin oli Nooan jälkeläinen. Odinista käytettiin myös nimeä Nooa ja pojastaan Frey nimeä Yngvi (Nooan poika). Vuosisatojen myötä Odinin ja hänen esi-isänsä Nooan nimet sekoittuivat, minkä vuoksi molemmat nimet esiintyvät kronikoissa.

  Troija oli mahtavin kaupungeista ja lähellä maan keskipistettä. Radiohiiliajoitusten mukaan se rakennettiin vuosien 800 - 1100 yaa välillä, eli viikinkiajalla. Sieltä on löytynyt seinävaate, jossa on rastilla merkitty vuori, maan keskipiste. Ja toisen vuoren huipulla näkyy laiva, Nooan arkki.


  Ja tähän on kirjoitettu: "Gudby", Jumalan huone, mikä on sama kuin Asgard, paratiisi.


Bäckmanin dokumenttisarja löytyy osoitteesta:   /www.youtube.com/user/Nordians/

 
20.04.2012