Raamatun maiden historia vuosilukuina

Historiallisten tapahtumien hahmottamisessa vuosiluvuilla on oma tärkeä osuutensa; se pätee myös Raamatun tapahtumiin. Tähän listaan koottujen vuosilukujen tarkoitus on auttaa noiden tapahtumien historiallisten viitekehysten hahmottamisessa. Paremman kuvan saamiseksi listaan on otettu myös koko joukko Raamatun ulkopuolisia henkilöitä ja tapahtumia.

Listoja on oikeastaan kaksi. Ensimmäisessä lähdetään vuodesta 4004 eKr., jonka paikkeille luomisen todennäköinen ajankohta yleisesti sijoitetaan. Jälkimmäisessä vuosiluvut on määritetty laskemalla myöhemmän maallisen historian varmoista ajankohdista taaksepäin. Listoja vertailemalla voi todeta, että ne eroavat toisistaan vain 165 vuotta! Ensimmäisen listan mukaan esim. Aabraham syntyi v. 1996 eKr, jälkimmäisen v. 2161 eKr.

Kuinka tarkkoja nämä ajoitukset sitten ovat? Suurella todennäköisyydellä ne ovat seuraavissa rajoissa:

 • Ennen vedenpaisumusta, tarkkuus 150 vuotta
 • Vedenpaisumuksesta Exodukseen, tarkkuus 100 vuotta
 • Exoduksesta Daavidiin, tarkkuus 50 vuotta
 • Daavidista Nebukadnessariin, 20 vuotta
 • Nebukadnessarista eteenpäin, 10 vuotta
Listan laatijan mukaan nämä ajoitukset ovat tarkimmat saatavissa olevat, ja lienevät siten suhteellisen luotettavia. Vuosiluvut tarkoittavat luonnollisesti aikaa ennen yleistä ajanlaskua (eya/eKr). Miinus-merkki nimen edessä tarkoittaa, ettei kyseiseen nimeen tai tapahtumaan ole suoraa viittausta Raamatussa. Jotkut tärkeät tapahtumat on esitetty isoilla kirjaimilla. Alkuperäinen lista löytyy sivulta: evolution-facts.org/Ev-V3/3evlch39.htm.

 

Lista 1

 

ENSIMMÄINEN VUOSITUHAT

(Ajat eKr.)
4004 LUOMINEN 
4004 Adam luotiin (elinikä 930 vuotta)
3874 Seth syntyy (elinikä 912 vuotta)
3769 Enos syntyy (elinikä 905 vuotta)
3679 Keenan syntyy (elinikä 895 vuotta)
3609 Mahalalel syntyy (elinikä 895 vuotta)
3544 Jered syntyy (elinikä 962 vuotta)
3382 Hanok syntyy (elinikä 365 vuotta)
3317 Metusalah syntyy (elinikä 969 vuotta)
3130 Lemek syntyy (elinikä 777 vuotta)
3074 Adam kuolee

TOINEN VUOSITUHAT

2974 Enok otetaan pois
2962 Seet kuolee
2948 Nooa syntyy (elinikä 950 vuotta)
2864 Enos kuolee
2769 Keenan kuolee
2714 Mahalalel kuolee
2582 Jared kuolee
2468 Nooa alkaa saarnata
2446 Seem syntyy (elinikä 600 vuotta)
2353 Lemek kuolee
2348 Metusalah kuolee

2348 VEDENPAISUMUSVUOSI

2346 Arpaksad syntyy (elinikä 438 vuotta)
2311 Selah syntyy (elinikä 433 vuotta)
2281 Eeber syntyy (elinikä 464 vuotta)
2247 Peleg syntyy (elinikä 239 vuotta)
2217 Regu syntyy (elinikä 239 vuotta)
2185 Serug syntyy (elinikä 230 vuotta)
2155 Naahor syntyy (elinikä 148 vuotta)
2126 Terah syntyy (elinikä 205 vuotta)
2008 Peleg kuolee
2007 Naahor kuolee

KOLMAS VUOSITUHAT

1998 Nooa kuolee
1996 AABRAHAM (Abram) syntyy (elinikä 175 vuotta) 
1978 Regu kuolee
1955 Serug kuolee
1921 Terah kuolee
1908 Arpaksad kuolee
1896 IISAK syntyy (elinikä 180 vuotta)
1878 Selah kuolee
1846 Seem kuolee
1836 JAAKOB syntyy (elinikä 147 vuotta)
1821 Aabraham kuolee
1817 Eber kuolee
1716 Iisak kuolee
1689 Jaakob kuolee

Ylläolevien vuosilukujen laskennallinen lähtökohta on luomisen oletettu ajankohta vuosi 4004 eKr.

 

Lista 2

 
Tämän listan vuosiluvut pohjautuvat myöhempiin, jokseenkin varmoihin maallisen historian ajankohtiin.

2161 AABRAHAM (Abram) syntyy (elinikä 175 vuotta)
2086 Aabraham saapuu Kanaaniin
2077 Ismael syntyy
2075 Neljän kuninkaan taistelu viittä vastaan (Gen 14)
2061 IISAK syntyy
2050 Sodoman ja Gomorran tuho
2049 Aabrahamin koettelemus Moorian vuorella
2021 Iisak nai Rebekan

KOLMAS VUOSITUHAT

1986 Aabraham kuolee
1960 -Uurin tuho
1950 JAAKOB syntyy (elinikä 180 vuotta)
1924 Jaakob lähtee Harraniin
1917 Jaakob nai Leean ja Raakelin
1910 JOOSEF syntyy
1904 Jaakob muuttaa perheineen Kanaaniin
1893 Joosef myydään orjaksi
1881 Joosefista tulee Egyptin 12:nnen Dynastian varakuningas
1871 Israel (Jaakob perheineen) saapuu Egyptiin
1854 Jaakob kuolee
1800 JOOSEF kuolee
1570 -Kuningatar Hatsepsut (Egypti, 1570-1482)
1520 MOOSES syntyy 13:nnen Dynastian aikana
1482 Thutmose III sortaa israelilaisia
1450 Thutmose III kuolee
1450 Amenhotep 11 hallitsee Egyptissä (1450-1441)

1441 EXODUS (lähtö Egyptistä)

1441 Kymmenen käskyä Siinain vuorella
1401 Mooses kuolee
1401 SAAPUMINEN KANAANIIN
1401 Jerikon tuho
1401 -Amenhotep III hallitsee Egyptissä (1412-1387)
1400 KANAANIN VALLOITUS alkaa Joosuan johdolla
1361 JOOSUA KUOLEE
1366 -Tutankhamon Egyptin kuninkaaksi (1366-1357)
1345 -Seti I (Egypti) sotii lähellä Palestiinaa
1290 -Ramses II kuninkaaksi Egyptissä (1290-1224)
1285 -Heettiläisten hyökkäys Syyriaan
1275 -Memeptahin Steelan maininnat Israelilaisista Palestiinassa
1200 -Troijan sota Kreikassa
1195 Debora ja Baarak; 40 vuotta rauhaa
1170 -Merikansat yrittävät valloittaa Egyptin
1155 Midianilaisten sortotoimet
1148 GIDEONIN voitto; 40 -vuotinen rauha alkaa
1108 Abimelek Siikemin kuninkaaksi
1115 -Filistealaisten valta alkaa kasvaa
1105 Ammonilaiset sortavat Israelia
1105 Jefta voittaa ammonilaiset
1099 Filistealaisten vaikutus huipussaan Israelissa
1085 SIMSON alkaa johtaa kansaansa
1065 ELIA Israelin tuomarina
1055 Filistealaiset ryöstävät liitonarkin
1020 SAUL kuninkaaksi

NELJÄS VUOSITUHAT

1004 DAAVID Juudan kuninkaaksi (1004-965)
998 Daavid koko Israelin kuninkaaksi
965 SALOMO Israelin kuninkaaksi (965-926)
935 -Libyalaiset dynastiat (22-24) Egyptissä (935-712)

926 VALTAKUNTA JAKAUTUU Juudan ja Israelin kuningaskuntiin

926 REHOBEAM Juudan kuninkaaksi (926-910)
926 JEROBEAM 1. Israelin kuningas (926-907)
921 Egyptin kuningas Siisak hyökää Juudaan
910 Abia Juudan kuninkaaksi (910-908)
909 Abia kukistaa Israelin Jeroboam I:n 
908 AASA Juudan kuninkaaksi (908-872)
882 Omri Israelin kuninkaaksi (882-871)
872 JOOSAFAT Juudan kuninkaaksi (872-852)
871 AAHAB Israelin kuninkaaksi (871-852)
865 ELIA profeettana Israelissa (Aahabista Jooramiin)
852 Jooram Juudan kuninkaaksi (852-845)
850 Profeetta Obadja 
852 Ahasja Israelin kuninkaaksi (852-851)
851 Jooram Israelin kuninkaaksi (851-845)
850 Meesa (Moab) voittaa Jooramin (Israel)
847 Jooram (Israel) voittaa Benhadad I:n (Syria)
845 Ahasja Juudan kuninkaaksi (845-844)
844 Syyrian Hasael kukistaa Ahasjan
845 Elian poisottaminen
845 ELISA profeetaksi Israelissa (Jeehusta Jooakseen)
845 Jeehu Israelin kuninkaaksi (845-818)
845 Atalja Juudan kuninkaaksi (845-839)
840 Profeetta Jooel 
839 Jooas (Jehoash) Juudan kuninkaaksi (839800)
824 Hasael (Syyria) voittaa Jeehun
823 -Shamshi-Adad V Assyrian kuninkaaksi (823-811)
818 Jooahas Israelin kuninkaaksi (818-802)
810 -Adad-nirari III Assyrian kuninkaaksi (810-783)
814 Hasael (Syyria) kukistaa Jooaksen
802 Jooas Israelin kuninkaaksi (802-787)
803 Elisan kuolema
803 Benhadad II (Syyria) lyö Jooaksen
800 Benhadad II (Syyria) lyö Jooaksen
798 Benhadad II (Syyria) lyö Jooaksen
795 Jooas (Israel) kukista Amasjan (Judah)
800 Amasja Juudan kuninkaaksi (800-785)
790 Amasja voittaa Edomin
786 Jooas (Israel) voittaa Juudan Amasjan
795 Profeetta Joona
787 Jeroboam II Israelin kuninkaaksi (787-747)
785 Jeroboam II lyö Benhadad II:n (Syyria)
786 Amos profeetaksi Israelissa (Jeroboam II ja Ussia)
785 Ussia Juudan kuninkaaksi (Asarja) (785-747)
781 Ussia lyö filistealaisten ja arabien joukot
770 -Messinan ensimmäinen taistelu
763 -Assyyria valloittaa Egyptin
758 Jootam Juudan kuninkaaksi (758-743)
749 Jootam kukistaa Ammonin
745 -Tiglath-pileser III Assyrian kuninkaaksi (745-727)
750 Profeetta Aamos
750 Tiglath-pileser III (Assyria) taistelee Ussiaa vastaan
747 JESAJA profeettana Juudassa 
747 Sakarja Israelin kuninkaaksi (747-746)
747 Sallum Israelin kuninkaaksi (747-746)
746 Menahem Israelin kuninkaaksi (746-737)
745 Hoosea profeetaksi Israelissa (745-734)
742 AAHAS Juudan kuninkaaksi (742-725)
740 Tiglath-pileser III (Assyria) kukistaa Aahasin
736 Pekahja Israelin kuninkaaksi (73tr735)
734 Pekah Israelin kuninkaaksi (734-733)
733 Aahas kukistaa Pekahin 
733 Tiglath-pileser III (Assyria) kukistaa Pekahin
733 Edom kukistaa Aahasin
733 Filistea kukistaa Aahasin
732 -Damaskus hyökkää Assyriaan
732 Hoosea Israelin kuninkaaksi (732-724)
727 -Salmanasar V Assyrian kuninkaaksi (727-722)
724 Salmanasar V (Assyria) kukistaa Hoosean
725 HISKIA Juudan kuninkaaksi (72597)
725 Hiskia kukistaa Filistean
725 -Nubialaiset (Etiopia) valloittavat Egyptin
722 -Sargon II Assyrian kuninkaaksi (722-705)
712 -Etiopialainen dynastia hallitsee Egyptissä (25.) (712 -)
711 Hiskia kukistaa Sanheribin 
723 JESAJAN pappeus päättyy
721 SAMARIAN HÄVITYS
705 -Sanherib Assyrian kuninkaaksi (705-681)
696 Manasse Juudan kuninkaaksi (696-642)
688 -Tirhaka (Taharka) Egyptin kuninkaaksi (688-663)
687 -Lyydia valtaan Vähässä Aasiassa
681 -Asarhaddon Assyrian kuninkaaksi (68169)
670 -Asarhaddon (Assyria) valloittaa Egyptin 
669 -Assurbanipal Assyrian kuninkaaksi (669-626)
667 -Assurbanipal (Assyria) hävittää Theban
663 -Egyptin Saite-dynastia (26.) alkaa (663-525)
663 -Psamtik I Egypt kuninkaaksi (663-609)
660 Assurbanipal (Assyria) kukistaa Manassen
650 Profeetta Naahum
650 -Lyydialaiset valloittavat kreikk. Vähän Aasian kaupungit (650-550)
641 Aamon Juudan kuninkaaksi (641-640)
639 Joosia Juudan kuninkaaksi (639 - 609)
635 Profeetta Sefanja
626 JEREMIA Juudan profeettana (626-586+)
625 -Cyaxares Median kuninkaaksi (625-585)
625 -Nabopolassar perustaa Kaldealaisen dynastian Babyloniin
625 -Nabopolassar Babylonin kuninkaaksi 
611 -Assur-uballit II Assyrian viim. kuninkaaksi
614 -Meedia valloittaa Assurin
612 -Meedialaiset ja Babylonialaiset valloittavat Niiniven
609 -Neko Egyptin kuninkaaksi (609 - 593)
609 Neko (Egypti) kukistaa Josian
609 -Neko kukistaa Assyrialaiset
609 -NEBUKADNESSAR kukistaa Nekon Haranin taistelussa
609 Jooahas Juudan kuninkaaksi (609)
608 Jooakim Juudan kuninkaaksi (608-598)
608 Habakuk profeettana Juudassa
607 Jooakim iskee Mooabiin, Syyriassa
605 -Karkemiin taistelu; Egyptin armeija lyödään
605 -Nabopolassar (Nebukadnessarin isä) kuolee
605 -Nebukadnessar II Babylonin kuninkaaksi (604-562)
605 -Nebukadnessar jatkaa valloituksiaan länteen 
605 Nebukadnessar piirittää Jerusalemia (ENSIMMÄISEN kerran)
604 Jeremia kirjoittaa ennustuksensa; kuningas polttaa ne
604 -Nebukadnessar epäonnistuu Egyptin valloituksessa
605 Daniel viedään Babyloniin

605 DANIEL BABYLONISSA (605-530)

600 -Lao-Tse syntyy Kiinassa (taolaisuuden perustaja)
598 Jooakin Juudan kuninkaaksi (598)
598 Jooakin ja Hesekiel viedään Babyloniin
598 Sidkia Juudan kuninkaaksi (598-587)
597 Nebukadnessar hyökkää Jerusalemiin (TOISEN kerran)
594 -Solon lainlaatijana Ateenassa
594 Hesekiel ennustaa Babyloniasta paluun
593 -Psamtik II Egyptin kuninkaaksi (593-588)
593 Hesekiel profeettana Babylonissa (593-570)
589 -Laakisin kirjeet
588 -Hofra (Aeries) Egyptin kuninkaaksi (586-568)
586 Nebukadnessar hyökkää Jerusalemiin (KOLMANNEN kerran)

586 JERUSALEMIN HÄVITYS; kaupunki tuhotaan
586 Nebusaradan vapauttaa Jeremian
586 BABYLONIAN PAKKOSIIRTOLAISUUS ALKAA (586-539)
563 -Gautama Buddha aloittaa Buddhalaisuuden (563-483)
561 -Evil-Merodak Babylonin kuninkaaksi (561-560) (Amel-Marduk)
561 Evil-Merodak vapauttaa Joojakinin
560 -Neriglasar Babylonin kuninkaaksi (560-556)
559 -Kyyros I alkaa hallita
559 -Nergai-shar-usur Babylonin kuninkaaksi (559-556)
556 -Labashi-Marduk Babylonin kuninkaaksi (556)
556 -Nabonidus (Nabunaid) Babylonin kuninkaaksi (556-539)
    Belssassar sijaishallitsijana Nabunaidin rinnalla
551 -Kungfutse (Kiina) aloittaa konfutselaisuuden (551-478)
550 -Kyyros I (Persia) valloittaa Meedian
546 -Kyyros I anastaa vallan lyydialaiselta Kroisokselta 
539 Belsassarin pidot
539 Kyyros valloittaa Babylonin

539 BABYLONIN TUHO
539 MEEDO-PERSIALAINEN valtakunta syntyy

538 Kyyros I:n säädös juutalaisten paluusta
537 JUUTALAISTEN PALUU Jerusalemiin alkaa
537 Temppelin jälleenrakennus alkaa
530 Kyyros I kuolee
530 -Kambyses Meedo-Persian kuninkaaksi (530-522)
525 -Kambyses kukistaa Psamtik II:n (Egypti) 
525 -Kambyseen kuollessa Gautata (Pseudo-Smerdis) kapinoi
522 -Dareios I (522-486)
520 Haggai profeettana Serubbaabelin aikana
520 Sakarja profeettana Serubbaabelin aikana
495 -Elefantinen juutalainen siirtokunta perustetaan Egyptissä 
492 -Kreikka: Persialaissodat (492-472)
490 -Kreikkalaiset lyövät Dareios I:n joukot Marathonin taistelussa
486 Ahasveros Meedo-Persian kuninkaaksi (Artakserkses I) 
485 -Herodotos (485-425)
469 -Sokrates (469-400)
483 -Gautama Buddha kuolee
480 -Kreikkalaiset lyövät Ahasveroksen Salamiin taistelussa
480 -Kreikkalaiset lyödään Thermopylaissa; Ateena poltetaan
479 -Platayan taistelu
478 -Kungfutse kuolee
465 -Artakserkses I Meedo-Persian kuninkaaksi (465-424)
460 -Ateenalainen Perikles (460-429)
456 ESRA palaa Jerusalemiin
445 NEHEMIA palaa jälleenrakentamaan Jerusalemin muureja
431 -Peloponnelaissota (Kreikan sisällissota) 431-404)
430 -Ateenalainen Platon (430-350)
422 -Kserkses II Meedo-Persian kuninkaaksi (424-423)
423 -Dareios II Meedo-Persian kuninkaaksi (423-404)
410 -Elefantinen juutalainen temppeli tuhotaan 
404 -Artakserkses II Meedo-Persian kuninkaaksi (404-358)
404 Jerusalemin temppeli jälleenrakennetaan
400 Malakia, Vanhan Testamentin viimeinen profeetta 

384 -Ateenalainen Aristoteles (384-322)
359 -Makedonialainen Filippos  (359-336)
358 -Artakserkses III Meedo-Persian kuninkaaksi (358-338)
348 -Juutalaiset yrittävät kapinoida Artakserkses III:tta vastaan
348 -Juutalaisia karkoitetaan Hyrkaniaan
338 -Arsakes Meedo-Persian kuninkaaksi (338-336)
338 -Filippos kukistaa kreikkalaiset Khaironeiassa
338 -Filippoksesta tulee kreikkalainen sotapäällikkö
336 -Dareios III Meedo-Persian kuninkaaksi (336-331)
336 -Filippos murhataan; poika Aleksanteri johtajaksi

336 -ALEKSANTERI I "Suuri" (336-323)

335 -Aleksanteri kukistaa kapinoivat tebalaiset
333 -Aleksanteri voittaa Issoksen taistelun
332 Tyyron piiritys ja tuho 
332 -Aleksanteri hyökkää Egyptiin
332 Juutalaiset joutuvat Makedonian alaisuuteen
331 -Arbelan taistelu
330 -Aleksanteri polttaa Persepoliksen; Meedo-Persia vall.
330 -Aleksanterin sotaretket Keski-Aasiaan (330-327)
327 -Aleksanteri saapuu Intiaan

327 KREIKKALAINEN IMPERIUMI SYNTYY

324 -Aleksanteri avioituu Susassa
323 -Aleksanteri kuolee Babylonissa

323 KREIKAN VALTAKUNTA JAKAUTUU

323 -Makedonialaiskuninkaat hallitsevat Kreikkaa (323-30)
323 -Ptolemaios hallitsee Egyptiä (323-30)
320 -Ptolemaios I iskee Jerusalemiin
320 -Monia juutalaisia vangitaan Egyptissä
314 -Antogonus valloittaa Palestiinan
312 -Gazan taistelu; Ptolemaios alistaa jälleen juutalaiset
312 -Seleukoksen dynastia hallitsee Syyriaa (312-304)
301 -Ipsoksen taistelu
264 -Ensimmäinen puunilaissota (264-240); Rooma vs. Karthago
218 -Toinen puunilaissota (218-201)
218 -Hannibal ylittää Alpit
218 -Antiokos III miehittää Palestiinan 
216 -Cannaen taistelu Rooman lähellä
217 -Ptolemaios IV valloittaa Palestiinan takaisin
202 -Scipio hyökkää Afrikkaan, kukistaa Hannibalin
202 -Antiokos III jälleenvalloittaa Palestiinan 
200 -Ptolemaioksen kenraali (Scopas) menettää Palestiinan
198 -Syyria murtaa Egyptin vallan Palestiinassa 
198 -Scopas lyödään Paneasissa ja Siidonissa
198 -Palestiina Syyrian (Seleukosten) alaisuuteen
190 -Simon Makkabi juutalaisten ylipappina

176 -MAKKABEALAISAIKA JUUDEASSA

176 -Heliodoros yrittää kaapata temppelin Seleukos IV:ltä
175 -Antiokos IV (Epifanes) Syyrian kuninkaaksi (175-163)
175 -Antiokos IV asettaa Jaasonin ylipapiksi
175 -Juutalaisten hellenisoituminen alkaa
169 -Antiokos ryöstää temppelin
168 -Pydnan taistelu; roomalaiset valtaavat Makedonian
168 -MAKKABILAISKAPINAT ALKAVAT
168 -Makkabilaiset kapinoivat Syyriaa vastaan
167 -Kapinointia Jerusalemissa 
167 -Temppeli häväistään; makkabilaiset kapinoivat
166 -Juudas Makkabi (Juudea) (166-160)
165 - Mattatias kuolee
165 -Gorgias ja Lysine lyövät makkabilaiset
164 -Vainot loppuvat; temppelin puhdistaminen
164 -Hanukkajuhlat alkavat
163 -Antiokos IV (Epifanes) kuolee
163 -Juudas piirittää Akraa; Antiokos V lyö hänet 
162 -Rauha; temppeli palautetaan juutalaisille
162 -Demetrius syöksee Antiokos V:n vallasta
161 Juutalaisten kapinointi jatkuu
161 -Juudaksen voitto Nikanorista
160 -Juudas mestataan
160 -Joonatan Makkabeus (Juudea) (160-142)
157 -Joonatan solmii rauhan Seleukoksen kanssa
152 -Joonatan nimitetään ylipapiksi
149 -Kolmas puunulaissota; Karthago tuhotaan (149-146)
147 -Makedoniasta tulee Rooman provinssi
146 -Rooma hävittää Korintin, valloittaa Kreikan
143 Antiokos VI teloittaa Joonatanin 
142 -Simon Makkabaeus (Juudea) (142-134)
142 -Demetrius II suo juutalaisille autonomian 
141 -Simon valtaa Akran (kreikk. alue Jerusalemissa)
140 -Simon nimitetään etnarkiksi
139 -Antiokos VII antaa juutalaisille etuoikeuksia (139-138)
134 -Simon murhataan
134 -Johannes Hyrkanuksen pojasta ylipappi
134 -Antiokos VII ottaa Jerusalemin; vahvistaa autonomian
134 -Johannes Hyrkanus (Juudea) (134-104)
104 -Aristobulos I (Juudea) (104-103)
103 -Aleksanteri Jannaeus (Juudea) (103-76)
133 -Pergamosta Rooman provinssi
106 -Nabateasta Rooman provinssi
76 -Salome Alexandra (Juudea) (76-67)
67 -Aristobulos II (Juudea) (673)
63 -Pompeius valtaa Jerusalemin

63 ROOMAN IMPERIUMI syntyy

62 Juudeasta Rooman alusmaa
63 -Hyrkanus ylipapiksi
63 -Dekapolis syntyy (10 Galilean kaupunkia)
63 -Hyrkanus II (Juudean etnarkiksi) (63-40)
63 -Antipater Juudean kuvernöörinä
63 -Hyrkanuksen pappeudesta tulee periytyvä
58 -Caesarin Gallialaissodat (55-51)
55 Caesarin tutkimusretki Britanniaan (55-54)
52 -Pompeios yksinomaan Rooman konsuliksi
49 -Julius Caesarin ja Pompeiuksen välirikko  
48 -Farsaloksen taistelu; Pompeius lyödään
46 -Antipaterin poika Fasael Juudean komentajaksi
48 -Antipaterin poika Herodes Galilean komentajaksi
44 -JULIUS CAESAR MURHATAAN
44 -Antipater ja Herodes tukevat Cassiusta
43 -Antoniuksen, Octavianuksen ja Lapiduksen triumviraatti
43 -Antipater murhataan
42 -Brutus ja Cassius tapetaan Filippoksen taistelussa
42 -Markus Antonius Egyptin hallitsijaksi (42-31)
41 -Fasael ja Herodes neljännesruhtinaiksi
40 -Parthia hyökkää Juudeaan
40 -Herodekselle tarjotaan kuninkuutta, mikäli voittaa
38 -Herodes kukistaa Parthian 
37 -Antonius liittoutuu Kleopatran kanssa
37 -Herodes valtaa Jerusalemin, tulee hallitsijaksi
37 -HERODES I 'SUURI' (37-4)
32 -Octavianuksen sodat, kukistaa Antoniuksen ja Egyptin
30 -Egyptistä Rooman provinssi
27 -Octavianus teloittaa Antoniuksen ja Kleopatran; ottaa vallan 
27 -Octavianus muuttaa nimensä Augustukseksi
27 -AUGUSTUS Rooman keisariksi (27-14 A.D.)
25 -Pontuksesta Rooman provinssi
25 -Galatiasta Rooman provinssi
20 -Herodes alkaa jälleenrakentaa temppeliä
10 -Pääosa temppelistä valmistuu 

VIIDES VUOSITUHAT ALKAA

Keisari Augustuksen määräys verorekisteriin ilmoittautumisesta 
JEESUS SYNTYY BEETLEHEMISSÄ 
4 - Herodes kuolee
- Kyreniuksen toinen kausi 
- Keisari Augustus kuolee 

14 jKr - Keisari TIBERIUS Rooman hallitsijaksi (14-37) 
Jeesus kastetaan Jordan -virrassa 
27 jKr Jeesuksen 3½ vuotta kestävä julkinen toiminta alkaa 
n. 30 jKr Jeesus ristiinnaulitaan 

Petteri Haipolan laatimia perusteellisempia laskemia:

Raamatun aikakartat 1. vaihtoehto   "Egyptissä 430 vuotta" (2. Moos 12:40)
Raamatun aikakartat 2. vaihtoehto   "Egyptissä ja Kanaaninmaassa 430 vuotta"
Ihmiskunnan ja Juudan sukuluettelo Adamista Kristukseen   eli aikakartat 1 ja 2.

Viimeksi mainittu laskelma löytyy myös tästä

16.08.06 (Päivit. 07.07.08)