Tieteellisiä todisteita akupunktiosta!

 

  Akupunktio ei sittenkään ole pelkkää huuhaata, kuten on uskottu, vaan sillä on todellinen, kipua lievittävä vaikutus. Asiaa selvittänyt tutkija suhtautui aluksi hyvin epäluuloisesti akupunktion kykyyn parantaa vaivoja. Hänestä neulojen asettelulla yleensä ei ollut mitään tieteellistä perustetta. Miten neulojen asettelulla iholle - ja varsinkin muualle kuin kipukohtaan - voisi olla jotain todellista vaikutusta. Akupunktion epäuskottavuutta vielä lisäsivät puheet energioista, meridiaaneista ym. Tutkijan perinpohjaisuudella hän kuitenkin päätti, että koska miljoonat ihmiset väittävät saaneensa siitä apua vaivoihinsa, ei tuota vuosituhansia vanhaa hoitomenetelmää kannata suoralta kädeltä tyrmätä. Halua tutkia asiaa lisäsi vielä hänen näkemänsä, erään kiinalaisen lääkäriryhmän tekemä avosydänleikkaus, jossa potilasta ei lainkaan nukutettu, vaan käytettiin akupunktiota. Ts. potilas oli hereillä koko leikkauksen ajan! Näiden lääkärien kerrottiin tehneen jo 300 vastaavaa leikkausta!

Uusissa tutkimuksissa mielenkiintoisia löytöjä

  Akupunktiosta on tehty satoja tutkimuksia. Asiantuntijoiden mielestä ne kuitenkin olivat lähes järjestään liian suppeita, jotta niiden perusteella olisi voinut tehdä varmoja päätelmiä. Niinpä päätettiin paneutua asiaan perusteellisemmin. Uusissa tutkimuksissa tulikin ilmi mielenkiintoisia seikkoja. Yksi niistä oli se, että uskollakin näyttää olevan osansa kivun lievittymiseen. Tätä testattiin lumetutkimuksella, jossa tutkija ns. teatterineulalla simuloi neulan pistämistä. Ts. potilas vain luuli saavansa akupunktiohoitoa. Joissakin tapauksissa se tehosikin, mutta ei läheskään kaikissa. Erään tutkijan mukaan uskon vaikutus oli yllättävän suuri.

Neulat vaikuttavat aivojen kipukeskuksiin

  Vaikuttavimmat testitulokset saatiin kuitenkin kokeissa, joissa pyrittiin selvittämään, onko akupunktiolla todellisia fyysisiä vaikutuksia ja jos on, niin mihin se vaikuttaa?
  Tulos oli yllättävä: sen todettiin vaikuttavan aivojen kipukeskuksiin! Lisäksi todettiin neulojen asemalla ihon pintaan nähden olevan merkitystä. Lähelle pintaa asetettu neula aktivoi kipukeskusta, mutta syvemmälle asetettu deaktivoi sitä, eli vähensi kipukeskuksen toimintaa! Tämän uskottiin saavan aikaan kivun lieventymistä. Todettiin, että useimmat akupunturistit painavat neulan noin 1cm syvyyteen eli juuri sille syvyydelle, missä deaktivoituminen tapahtuu (ns. Di Qi - syvyys).

Tutkijat vakuuttuivat

  Akupunktioon liittyy myös uskomuksia, joille ei liene tieteellisiä perusteita, kuten käsitys energiavirrasta vitaalivoimana, joka kulkee pitkin tiettyjä meridiaaneja ja on yhteydessä suuriin sisäelimiin, ja että akupisteiden kautta voidaan vaikuttaa suoraan näihin elimiin. Pääperiaate akuhoidossa on saada kehon energiat tasapainoon. Vitalismin mukaan kaikkeudessa on olemassa erityinen elämänvoima (QI), ja että kemia ja fysiikka eivät riitä selittämään eliöiden elämää, vaan lisäksi tarvitaan jokin pelkästään elämälle kuuluva ominaisuus. Tämän elämänenergian uskotaan näkyvän ns. aurassa (tai astraali- ja eetterikehossa). Tällaisesta ei kuitenkaan ole löytynyt mitään näyttöä, ja todennäköisempi selitys on, että akupisteet sijaitsevat hermoratojen solmukohdissa, joista niiden vaikutus siirtyy aivoihin.

  Kuitenkin tutkijat tulivat vakuuttuneiksi siitä, että akupunktiolla on todellisia fyysisiä vaikutuksia sitä kautta, että se vaikuttaa aivojen kipukeskuksiin. Jotkut tutkijat uskovat kivunlievyksen perustuvan siihen, että aivot alkavat tuottaa omaa 'morfiinia', endorfiinia. Lopuksi todettiin, ettei akupunktiosta kuitenkaan vielä tiedetä läheskään kaikkea, joten tutkimuksia on syytä jatkaa.

Lähde: YLE Teema, 6.12.18.
Dokumentti vaihtoehtohoidoista  
 
 
Päivitetty 07.12.08