Olivatko Amerikan ensimmäiset asukkaat afrikkalaisia?

Useat tutkijat ovat viime aikoina päätyneet uskomaan, että varhaisimmat Amerikkaan saapuneet ihmiset olivat Afrikan länsirannikolta lähtöisin olevia mustia negriittisiä heimoja. Heidän uskotaan aloittaneen vaelluksensa eri puolille maailmaa jo hyvin varhain. Jotkut puhuvat jopa ajasta 75 000 - 100 000 vuotta sitten, mikä kylläkin tuntuu vahvasti liioitellulta. Tutkijat uskovat näiden afrikkalaisten mustien heimojen kyenneen tekemään myös pitkiä merimatkoja jo ennen kuin varsinaisina merenkävijöinä tunnetut kansat niitä tekivät.

Äskettäiset kielitieteelliset tutkimukset ja muut menetelmät osoittavat epäilyksettä, että muinaisilla Meksikon Olmeekeilla, jotka tunnetaan myös Xi -kansana, on sama etninen alkuperä kuin Länsi-Afrikan Mende-heimoilla. Clyde A. Wintersin ja eräiden muiden kirjoittajien mukaan joistakin olmeekkien monumenteista on löytynyt mende-kielisiä tekstejä, jotka ovat identtisiä Mende-heimon Länsi-Afrikassa laatimien tekstien kanssa.

Vaikka hiili-14 ajoitusten mukaan mustat olmeekit saapuivat Meksikoon noin 1500 eKr, matkat eteläiseen USA:han ja Meksikoon lienevät alkaneet jo paljon aiemmin, joidenkin tutkijoiden mukaan osaksi jopa viisi tuhatta vuotta eaa. Tämä päätelmä pohjautuu mm. Pohjois-Amerikasta tehtyihin, afrikkalaista alkuperää oleviin puuvillatuote-löydöksiin. Ne ovat voineet saapua löytöpaikkoihinsa vain tekijöidensä mukana. Tuona aikana - ja jopa aiemminkin - Länsi-Afrikan historia ja kulttuuri eli kukoistuskauttaan alueella, joka nykyisin tunnetaan Mauritaniana. Myös Zingh -valtakunnalla oli tuolloin huomattava merkitys. Se on vaikuttanut nykyisen Saharan alueella, joka on tuolloin saattanut olla hedelmällistä aluetta järvineen, joilla erilaiset alukset ovat seilanneet.

Jotkut tutkijat ovat pohtineet ajatusta, olisiko Zingh-valtakunta ollut itse asiassa sama kuin tarunomainen Atlantis tai oliko Atlantis - mikäli se on ollut olemassa - osa Zingh-valtakuntaa.

Muinaiset afrikkalaiset kuningaskunnat tuottivat Olmeek-tyyppistä kulttuuria

   

Ylläoleva muinainen (500-1000 eKr) Kolumbiasta löytynyt kiviveistos shamanistisesta pappi-kuninkaasta osoittaa tiettyjä yhtäläisyyksiä afrikkalaisen Oni-kuninkaan kanssa sekä tekotavaltaan että yleisiltä ominaisuuksiltaan. Monien muiden Länsi-Afikassa ja Keski-Amerikassa tehtyjen tutkimuksten perusteella on syytä uskoa, että afrikkalaiset negridiset heimot perustivat tai vähintäänkin vaikuttivat olmeekkien kulttuuriin.

Muinaista kaupankäyntiä Amerikan ja Afrikan välillä

Muinaiseen merenkäynnin välityksellä tapahtuvaan yhteydenpitoon esihistoriallisen Afrikan ja Amerikan välillä on luonnollisesti liittynyt myös kaupallista toimintaa ja sen myötä kulttuuristen vaikutteiden siirrtymistä. Vaikka länsi-afrikkalaiset eivät ole erityisen tunnettuja pyramidinrakentajina, heillä oli kuitenkin suhteita egyptiläisiin ja muihin, joiden kulttuuriin tämä käytäntö sisältyi. Niinpä ei ole ihme, että näiltä saadut vaikutteet siirtyivät heidän mukanaan uudelle mantereelle.

   

Tämä meso-amerikkalainen pyramidi (vas.) muistuttaa suuresti n. 4000 vuotta sitten rakennettua egyptiläistä Sakkaran pyramidia.

Jotkut Väli-Amerikan pyramideista ovat kooltaan jopa kolminkertaisia Gizan suuriin pyramideihin verrattuna. Niiden rakennusaineena ei kuitenkaan käytetty pääasiassa kiveä vaan muita pehmeämpiä aineita. Alla vasemmalla oleva kuva esittää yksityiskohtaa oikeanpuolisesta koko rakennelmaa esittävästä kuvasta.

   

Yhtäläisyydet olmeekkien ja länsiafrikkalaisen kulttuurin välillä liittyvät siten uskontoon, pyramideihin, aakkosiin ja kirjoitukseen sekä mende-kieleen, joka oli aikoinaan verraten laajalle levinnyt sekä Afrikassa että myös Aasian ja Tyynen Meren saariston alueilla. Erään Mississipin laakson alkuperäisen mustan Washittaw-heimon suulliseen perimätietoonkin kuului kertomuksia merenkulusta ja kaupankäynnistä afrikkalaisten ja amerikkalaisten välillä.

Alukset olivat tuolloin samantapaisia, papyruksesta tai lankuista tehtyjä ja köysillä sidottuja jollaisia käytetään vieläkin joissakin paikoin Afrikkaa. Niissä kuljetettiin kaikenlaista tavaraa, ja ne liikkuivat myös Tyynenmeren alueella.

Myöhemmin 1500 - 1000 eaa - olmeekkien kulttuurin alkaessa kukoistaa - Välimeren maat alkoivat pyrkiä meriherruuteen, ja länsiafrikkalaisten purjehdukset vaikeutuivat. Vaikka heidän maitse tapahtuva kaupankäyntinsä kukoisti, sellaiset maat kuin Kreikka, Foinikia, Assyria, Babylonia ym. kontrolloivat merenkäyntiä. Kokonaan länsi-afikkalaisten merenkäynti ei kuitenkaan loppunut. Esim. ylempänä kuvatun, kiveen veistetyn shamaanin malli on tutkijoiden mukaan tullut Meksikoon mende-kieltä puhuvien ja kirjoittavien länsi-afrikkalaisten mukana n. 800 - 600 eaa. Näistä shamaaneista tuli sitten vaikutusvaltainen pappisluokka Monte Albanissa, ja heidän välityksellään tuli myös afrikkalaisia - mukaan lukien egyptiläisiä ja nuubialaisia - jumaluuskäsityksiä ja palvontamenoja. Alla olevassa kolosaalisessa pääpatsaassa esim. voidaan nähdä nuubialaisia piirteitä.

Vaikka arkeologit siis käyttävätkin nimitystä 'Olmeekit' viittaamaan Meksikon mustiin alkuperäiskansoihin, äskettäiset tutkimukset ovat osoittaneet heidän olleen Mende-kieltä puhuvia länsi-afrikkalaisia. Termiä 'Olmec' arkeologit käyttivät aluksi suurista, afrikkalaisia piirteitä omaavista kivipäistä, joita löytyi runsaasti kumipuita kasvavilta alueilta Meksikosta. Maya-kielellä kumi on 'olli', mistä sitten tuli sana 'Olmec'.

   
Vasemmalla arikkalainen kunigas Benin, oikealla eräs olmeekkien soturikuningas

Amerikan mustien alkukansojen keskuudesta on löytynyt myös runsaasti afikkalaista ja afrikkalaistyylistä esineistöä, piirroksia ja kaiverruksia. Esim. ns. 'mohawk' -hiustyyli on samanlainen kuin Afrikassa käytetty. Kaiken kaikkiaan todistusaineistoa on niin runsaasti, että se on vakuuttanut tutkijat mustien amerikkalaisten alkuasukkaiden afrikkalaisesta alkuperästä. Ajan myötä on luonnollisesti tapahtunut väestön sekoittumista, eivätkä afrikkalaispiirteet enää ole yhtä selvästi nähtävissä.

 
Lähteitä ja linkkejä:
http://www.grahamhancock.com/features/strangers-p1.htm
http://www.raceandhistory.com/historicalviews/ancientamerica.htm
http://hope-of-israel.org/olmec.htm  
 
18.06.08