Antikristus paljastettu?

  On olemassa lukuisia tulkintoja siitä, kuka tai mikä Antikristus on ja onko hän jo tullut vai tuleeko vasta myöhemmin. Yksi Ilmestyskirjan ja Danielin profetioihin liittyvä tulkinta löytyy YouTube-videosta "The Antichrist Revealed". Tulkinta noudattaa muuten melko tavallisia linjoja, mutta sen sisältämät katolisen kirkon ja paavien julistukset tuovat siihen erityistä lisäväriä.

Antikristuksen tuntomerkit:

  Aluksi todetaan, että Ilmestyskirja sisältää 404 Antikristukseen liittyvää jaetta, joista useimmat ovat symbolisia. Häneen liittyvät merkit on määritetty täsmällisesti, joten ne voidaan jäljittää historiasta.

  Esityksessä luetellaan 11 tällaista profetiaa, ja kerrotaan, että kahdeksan niistä on sellaisia joiden täyttymisen todennäköisyys sattumalta on 10 potenssiin 17. Se on vain yksi mahdollisuus 100 000 000 000 000 000 000 000 :sta.

Profetia 1:

"Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea." (1. Ilm. 17:3) "Nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta." (Dan. 7:17)

Profetioissa nainen edustaa kirkkoa ja peto valtakuntia

Neljäs peto erilainen kuin muut, se ei edusta maallista vaan kirkollista valtaa:

"Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat.. " (Dan. 7:23)

Nainen on roomalaiskatolinen kirkko, peto on Vatikaanivaltio

Profetia 2:

"Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta;" (Ilm. 17:9)

Katolisen tietosanakirjan mukaan "Tämä merkitsee Roomaa, jota sanotaan 'Seitsemän kukkulan kaupungiksi' , ja johon Vatikaanivaltio rajoittuu."

Profetia3:

Pedon luku on ihmisen luku ...ja se on 666 (Ilm. 13:17,18)

Katoliset tietolähteet selittävät:
  "Paavin arvonimi 'Vicarius Filii Dei' tulee latinan kielestä ja merkitsee: "Jumalan pojan sijainen". Kirkolla, joka on näkyvä yhteisö, täytyy olla näkyvä pää. Kristus antoi ennen ylösnousemustaan Pietarin tehtäväksi toimia hänen edustajanaan...tähän perustuen Rooman piispalle on annettu arvonimi "Kristuksen sijainen".

  • Kirjainten lukuarvot: V=5, I=1; C=100, L=50, D=500, muut =0
  • Vicarius = 112, Filii = 53, Dei = 501
  • Yhteensä = 666
Profetia4:

"Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä." (Ilm. 13:1)

Pilkkaamisesta Raamattu kertoo mm.:

"Juutalaiset vastasivat hänelle: 'Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi' ". (Joh. 10:33) "Niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan: 'Kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin?' " (Luuk. 5:21)

Profetian täyttymys:
1. Ihminen (paavi) väittää olevansa Jumala:
  "Rooman paavi tuomitsee kaikkia ihmisiä, mutta häntä ei tuomitse kukaan. Me selitämme, määritämme ja teemme tiedoksi: kuuliaisuus Rooman paaville on välttämätön jokaisen ... pelastukselle ...Jeesus on sanonut olevansa kuningasten kuningas ja kaikkien yläpuolella ...joten hänen sijaisenaan tulen siihen johtopäätökseen, että voin tehdä kaiken, mitä Jumalakin." (Paavi Bonifacius VIII)

Edelleen Vatikaani selittää:
  "Paavi ja Jumala ovat yksi ja sama, joten hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä!" (Paavi Pius V) Ja eräs katolinen julkaisu sanoo: "Paavi ei ole ainoastaan Kristuksen edustaja, hän on itse Jeesus Kristus!"

2: Paavi väittää voivansa antaa syntejä anteeksi:
  "Tämä juridinen auktoriteetti sisältää myös vallan antaa synnit anteeksi." (Katolinen tietosanakirja) "Jumala itse velvoittaa pitämään kiinni pappiensa oikeudesta paitsi antaa anteeksi myös kieltää tai tarjota synninpäästön ..." (Pappien velvollisuuksista)

Profetiat 5,6,7: Valtakunta joka oli, ei ollut ja on jälleen

"Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva." (Ilm. 17:8)

Historiassa voimme nähdä valtion, joka:

1. on kerran ollut vallassa
2. joka joutui välillä luopumaan vallasta
3. joka on jälleen vallassa

Valtaannousu:
  "Vigilius nousi paavin istuimelle Belisarion sotilaallisen voiman turvin." (History of the Christian Church)

Luopuminen vallasta:   "Vuonna 1798 kenraali Berthier hyökkäsi Roomaan, lakkautti paavillisen hallituksen ja perusti tilalle maallisen.." (Encyclopedia Britannica)

Nousi uuudelleen valtaan:   "...nyt meillä on toinen hallinnollisesti itsenäinen valtio maailmassa .... Pääministeri Mussolini ...ja kardinaali Casparri allekirjoittivat sopimuksen riippumattomasta Vatikaanivaltiosta.." (New York Times, 7.7.1929)

  Vatikaani oli siis vallassa vuosina 538 - 1798, ei ollut vallassa 1798 - 1929, oli jälleen vallassa vuodesta 1923 lähtien.

Profetia 8:

"... ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan." (Ilm. 11:2-3)

42 kuukautta = 1260 päivää. Päivä vuodeksi muutettuna 1260 vuotta.

  Paavi Johannes Paavali II myönsi kirkon tekemät vääryydet, kun hän kehoitti antamaan ne anteeksi. Rooma kävi 1260 vuotta sotaa 'pyhiä' eli tosi kristittyjä vastaan. Sen seurauksena oli yli 100 miljoonaa marttyyria.

Profetia 9:

Hän muuttaa ajat ja lain (Dan. 7:25).

Vatikaani selittää:

"Paavilla on valta muuttaa aikoja ja poistaa tai kumota lakeja... Hänellä on suuri valta ja auktoriteetti muuttaa, selittää tai tulkita jopa jumalallisia lakeja.."

Erään paavin mukaan:
  "Raamattu kehoittaa pitämään sapatin, mutta katolinen kirkko sanoo: 'Ei!' Jumalallisella vallalla minä lakkautan sapatin ja käsken viettämään viikon ensimmäistä päivää ...Ja koko maailma on velvollinen noudattamaan tätä katolisen kirkon ohjetta.."

Kuitenkin eräs katolinen julkaisu tunnustaa:
  "...Alusta loppuun asti Kirjoituksissa ei ole ainuttakaan kohtaa, mikä vaatisi muuttamaan yleisen palvontapäivän viikon viimeisestä päivästä ensimmäiseen..."

Profetia 10:

"Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti". (Ilm. 17:5)

  'Porttous' on väärien oppien sekoittamista alkukristilliseen uskoon. Tämä kehitys huipentuu uskontojen yhdistymisessä. Uskontojen yhdistymistavoitteesta sovittiin Kirkkojen maailmanneuvostossa 26.6.2000

Profetia 11:

" ..ne kymmenen kuningasta .. saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa." (Ilm.17:12)

  Kymmenen kansakunnan edustajat (Rooman Klubi) kokoontuivat huhtik. 1968. pohtimaan ratkaisua maailman rauhaan ja turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Sen tehtäväksi tuli myös valvoa uskontojen yhdistämispyrkimyksiä. Rooman Klubi julkaisi 17.9.1973 raportin nimeltä 'Regionalized and Adaptive Model of the Global World System' (Uskonnollisesti mukautettu malli globaalille maailmajärjestykselle). Dokumentti paljastaa Klubin jakaneen maailman kymmeneen poliittis/taloudelliseen alueeseen, joihin viitataan 'kuningaskuntina'.

  Voimme siis nähdä kaikkien 11 profetian sopivan yhteen historiallisten tapahtumien kanssa.

Raamattu kehoittaa:

"... ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. (2 Tess. 2:2-4)

 

Lisäys 08.12.2010:
  Alussa mainittua videota ei liene enää YouTubessa (ainakaan sen nimisenä), mutta sitä vastaava animaatio löytyy osoitteesta www.remnantofgod.org/flash/theacss.html

 
28.06.10 (päiv. 08.12.2010)