Apokrykirjat palaavat suomalaiseen Raamattuun.

 
ornament.jpg

 

  Raamatunkäännökomitean suvaitsevaisuus Raamatun ulkopuolisten tekstien suhteen ja epäuskoinen asenne Raamattuun Jumalan sanana näyttää edelleen lisääntyneen. Jo nykyisen käännöksen vapaamielisyyttä on arvosteltu, mutta kritiikki ei nähtävästi ole 'mennyt perille', vaan nyt on lisäksi aikomus sekoittaa asiaa edelleen tuomalla Raamattuun tekstejä, jotka pätevin perustein on siitä aikanaan poistettu.

  Kuten oheinen uutinen kertoo, asiaa perustellaan mm. sillä, että sen jälkeen "..Raamattua on mahdollista lukea sellaisena, kuin se tunnetaan kaikkialla kristillisessä maailmassa." Viitataan myös siihen, että ne ovat aiemmin, 1800-luvun alkupuolelle asti kuuluneet suomalaiseenkin Raamattuun.

  Uutisessa mainitut apokryfit eivät suinkaan ole pahimmasta päästä. Jos lisäykset rajoittuvat lähinnä niihin, eikä mukaan oteta esim. Heenokin kirjan kaltaisia tekeleitä, niiden mukaan ottaminen olisi vielä jotenkin hyväksyttävissä. Lukijoille olisi kuitenkin ehdottomasti kerrottava, ettei niitä pidä lukea samalla hartaudella kuin muita Raamatun kirjoja.

  Jos teologin mielestä kristinuskon alkuperä on jossain muussa kuin historiallisessa Jeesuksessa, hän näkee helposti kristinuskon juuria kaikessa, mikä vähänkin sivuaa kristillisiä käsityksiä. Samasta syystä myös esitetään väitteitä "vaarallisten" kirjojen ja oppien poistamisesta Raamatusta."
  Mutta kun näihin "vaarallisiin kirjoihin" tutustuu kriittisellä ja avoimella mielellä, voi vakuuttua siitä, etteivät ne kuulu niihin teksteihin, joissa Jumalan henki on ollut vaikuttavana tekijänä.

Tietoa apokryfikirjoista löytyy mm. täältä: Apokryfikirjat

05.12.09