Suuri Babylon III

Salaliittoteoriat ovat yleensä keskittyneet todistelemaan, että julkisen poliittisen vallan taustalla toimii salainen valtaeliitti, jonka päämääränä on saada aikaan totalitaarista valtaa käyttävä maailmanhallitus. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että tärkeä osa tätä prosessia on maailman suurten uskontojen, varsinkin kristinuskon tuhoaminen. Yhden, yhtenäisen uskonnon tuhoaminen olisi vaikeaa, siksi on pitänyt aiheuttaa siinä mahdollisimman suurta hajaannusta.

 
 

Medicit

Renessanssikaudella Italialainen Medicin pankkiirisuku muutti suuresti poliittista ja uskonnollista ilmapiiriä Euroopassa. Taiteen suosimisen ohessa he tekivät Italiasta keskuspaikan, josta okkultiset traditiot - uusplatonismin valepuvussa - levisivät muualle Eurooppaan. 1400 -luvulla Medicit perustivat Firenzen akatemian, josta hermeettisen kabbalismin ideat levisivät myös Vatikaaniin. Medicien suvusta nousi paaveja ja kardinaaleja, jotka olivat vastaanottavaisia näille näkemyksille. Giulio de' Medicistä tuli paavi Clemens VII, Giovanni de' Medicistä paavi Leo X ja Alessandro de' Medicistä paavi Leo XI.

Lorenzo il Magnifico teki Firenzen kaupungista renessanssin keskuksen. Hänen pojastaan Giovannista tuli paavi Leo X jo seitsemän vuoden ikäisenä, mikä selvästikin oli etukäteen suunniteltu ja valmisteltu. Leo X oli paavi, joka julisti Lutherin kirkonkiroukseen ja antoi Henrik VIII:lle arvonimen 'Uskon puolustaja'. Hän saattoi Vatikaanin lähes vararikkoon suurellisilla Pietarinkirkon rakennustöillä. Temppeli heijasti itse asiassa renessanssin uusplatonistista uskontoa, johon sisältyi myös ristinmerkki, jonka tausta ei suinkaan ollut kristillisyydessä vaan kabbalismissa:

"Vastaavaa käsillä tehtyä ristinmerkkiä käytettiin kuvaamaan kardinaalien neljää suuntaa, perusedellytystä, ihmiskunnan väriä ja Zarathustran neljää taivasta myöhempine kabbala-versioineen. Ympyröimällä kuvio siitä tuli neljä vuodenaikaa tai elämänjaksoa: syntymä, elämä, kuolema ja jälleensyntymä." (The Sign of the Cross)

Hermetismin leviämisen taustalta löytyy - jälleen kerran - Merovingien dynastia. Rene d'Anjou oli se hallitsija, joka renessanssiajalla sai Cosimo de' Medicin käännättämään monia muinaisia tekstejä, kuten Corpus Hermeticum, ensimmäistä kertaa useille Euroopan kielille. Medicejä on sanottu myös renessanssin 'kummisediksi', Italian mafian aloittajiksi. Vaikka heidän aikanaan oli muitakin rikkaita perheitä, Medicit raivasivat tiensä huipulle lahjonnan, kiristyksen ja väkivallan avulla. Dynastia hallitsi Italiaa 1537 - 1737.

Sabbatailaiset

Vuonna 1665 alkoi esiintyä huhuja, joiden mukaan Messias olisi saapunut Sabbetai Zvi -nimisen henkilön hahmossa. Tämän espanjalaista sukua olevan turkkilais-juutalaisen profetiat, näyt ja ilmestykset harhauttivat yli puolet maailman juutalaisista uskomaan, että hän oli luvattu Messias. Mm. Medicien hallitsemasta Toscanasta saapui lähettiläs Smyrnaan osoittamaan kunnioitustaan 'messiaaniselle kuninkaalle'. Seuraavana vuonna monet juutalaisperheet eri puolilta Eurooppaa tekivät 'pyhiinvaelluksia' Livornoon nähdäkseen Messiaan.

Sabbetai Zvi oli kabbalaan vihkiytynyt Mestari, 'Nimen Herra' (Baal Shem), mikä viittaa Jumalan ja enkelien nimiin liittyviin mystisiin voimiin. Vuoden 1666 syksyllä Turkin sulttaani Mohammed IV, saatuaan kuulla Zvin maanpetoksellisesta toiminnasta, pani tämän oletetun messiaan testiin. Tällöin Zvi äkkiä kääntyi muslimiksi ja kielsi kaikki messiaaniset väitteensä. Tämä oli tietysti suuri shokki hänen kannattajilleen. Zvin kääntymys oli kuitenkin vain puolittaista; ajoittain hän esitti käsityksiä, joista jotkut hänen seuraajistaan päättelivät, että kääntymyksestään huolimatta hän oli silti tosi Messias. Hänen seuraajiaan on vieläkin jäljellä joitakin tuhansia, lähinnä Turkissa ja Kreikassa.

Keskeistä Sabbetai Zvin messiaanisessa opetuksessa oli, että messiaanisen aikakauden tultua raamatulliset käskyt eivät olleet enää voimassa. Hän väitti, ettei Jumala vaadi mitään keneltäkään. On suorastaan uskomatonta, että puolet juutalaisista uskoi tämän väitteen, vaikka se oli täysin vastoin sitä, mitä he olivat Toorasta oppineet. Ennusmerkit ja ihmeet näyttävät olevan todella tehokas keino harhauttaa ihmisiä.

Turkin sabbatailaiset omaksuivat juutalaisen Puurim-juhlan, mutta muuttivat sen vuotuisiksi orgioiksi, joita sanottiin 'valojen sammuttamiseksi' ja joissa mm. avioparit vaihtoivat puolisoita keskenään.

Frankistit

Zevin jälkeen sabbatailaisten oppia jatkoi ja kehitti puolalaista syntyperää oleva juutalainen Jacob Frank (alk. Leibowicz). Hänen aikanaan sabbatailaiset jatkoivat juutalaisten käännyttämistä sekä katolisuuteen että islamiin. Käännyttämisen todellinen tarkoitus oli toimia välivaiheena kristillisyyden romuttamisessa. Frank oli radikaali kabbalisti, joka johti zoharisteina tunnettua lahkoa. Hän antoi ymmärtää olevansa jälleensyntynyt patriarkka Jaakob, jonka tehtävänä on johtaa Israelia sen sodassa Edomia vastaan. Hän opetti, että jokaisen patriarkan tosi jälkeläisen täytyy alistua kasteeseen päästäkseen osalliseksi profeettojen ennustamasta lohdullisesta tulevaisuudesta. Kääntyminen [nimellisesti] kristillisyyteen oli välttämätön paha, jotta kabbalistiset näkemykset voisivat sen suojissa säilyä. Samassa tarkoituksessa sabbatailaisten turkkilainen Donmeh -lahko piti välttämättömänä nimellistä islamiin kääntymistä.

Myöhemmin Jakob Frank näyttää myös toimineen yhteistyössä Adam Weishauptin kanssa. Weishauptin sanotaan perustaneen Illuminati-järjestön 1776, mutta todellisuudessa se oli olemassa jo aiemmin. Weishauptin vanhemmat olivat katolisuuteen nimellisesti kääntyneitä 'marranos' -juutalaisia ja hän itse oli jesuiittojen kouluttama ja järjestön jäsen. Perustamansa Illuminati -järjestön hän nimesi jo olemassa olevan, Alumradon perustaman järjestön mukaan, johon kuului myös Ignatius Loyola. Itse asiassa Weishaupt vain uudisti Illuminatin.

Rothschildien suku

Illuminatin perustamisessa Weishauptia ja Frankia rahoitti muuan Meyer Amschel. Hän oli rabbiinien kouluttama saksan juutalainen, joka otti myöhemmin nimekseen Rothschild. Hän harjoitti menestyksekästä pankkitoimintaa Frankfurt am Mainissa jo vuonna 1764. Meyerin ja Rotschildien suvun uskotaan liittyvän myös Siionin luostariin ja olleen taustavaikuttajana Siionin Viisaiden Pöytäkirjojen syntyprosessissa. Nimi Rotschild on mukailtu muoto sanoista 'Ruth's Child' , mikä viittaa Vanhan Testamentin Ruutiin, joka oli Daavidin ja Salomon sukulinjaa. Mooabilainen leski Ruut otti miehekseen Booasin ja synnytti Oobedin joka oli Daavidin isoisä. Merovingilaisessa ja vapaamuurarillisessa tarustossa 'Lesken Poika' on Ruutin jälkeläinen ja Messias. Vapaamuurari Albert Piken mukaan Salomo oli tuo 'Juudan suvun Leijona'. (Morals & Dogma)

Siionistit

1800 -luvun puolivälissä Illuminati lähetti saksan juutalaiset Karl Marxin ja Friedrich Engelsin Lontooseen valmistelemaan pohjaa kommunismille. Pian sen jälkeen Rothschild lähetti asiamiehensä John Jakob Astorin ja Jacob Schiffin Saksasta Amerikkaan. He rahoittivat sellaisia suurliikemiehiä kuin Rockefeller ja Morgan, jotka vuonna 1922 perustivat järjestön nimeltä Council on Foreign Relations (Ulkomaansuhteiden Neuvosto), päästäkseen vaikuttamaan Amerikkalaisen yhteiskunnan perusrakenteeseen ja kytkeäkseen sen politiikan Illuminatismiin.

Vuonna 1932 Saksassa oli yli 250 juutalaista organisaatiota. Vuotta myöhemmin oli enää yksi: Siionistinen Työväenpuolue. Miten tähän tultiin?
Frankistien politiikka oli aluksi humanistista. Rothschildin rahoilla ja jesuiittojen vallalla Moses Mendelsohn (juut.) toi Saksaan ns. Valistuksen Ajan aatteet. Saksassa rahoitettiin sekä edistysmielisiä että konservatiivisia liikkeitä, minkä tarkoitus oli laimentaa erimielisyyksiä ja helpottaa vieraiden ajatusten leviämistä seurakuntiin. Tämä ei kuitenkaan riittänyt. Tavalliset juutalaiset eivät halunneet ryhtyä yhteistyöhön 'paholaisen' kanssa, joten heidän piintynyt Tooraan perustuva moraliteettinsa täytyi poistaa perusteellisesti ja sallia vain sabbatailaisuus. Tätä tarkoituista varten sabbatailaiset perustivat Siionismin. Liikkeen lopullisena tavoitteena oli perustaa sabbatailainen valtio historialliselle Juudan maalle ja ottaa näin käsiinsä johto juutalaisuudessa.

Tämän ajatuksen läpiviemiseksi juutalaisten olot Euroopassa oli saatava niin sietämättömiksi, että pakeneminen Palestiinaan alkaisi tuntua parhaalta vaihtoehdolta. Niinpä heihin alettiin kohdistaa eriasteista vainoa, jonka alkuunpanijoina olivat jesuiitat ja kommunistien 'taustapiruina' häärivät frankistit.

Siionistit onnistuivat kaiken lisäksi kontrolloimaan maastamuutto-politiikkaa niin, että ainoastaan poliittismielisten siionistijuutalaisten sallittiin muuttaa Israeliin. Ne juutalaiset, jotka vastustivat siionistista liikettä, suljettiin natsien miehittämille alueille. Monet juutalaiset vastustivat siionismia uskonnollisista syistä, koska katsoivat, ettei messiaaninen valtakunta voi toteutua ennen Messiaan tulemista. He olivat perustaneet Agudas Yisroel -nimisen yhdistyksenkin toimintaansa tukemaan, mutta se tukahtui pian. Holokaustiin johtanutta tapahtumainkulkua edisti suuresti se seikka, että monet valtiot sulkivat rajansa juutalaisilta emigranteilta.

 
 

On ihmetelty sitä, miten Adolf Hitlerin kaltainen 'tyhjäntoimittaja' pystyi muutamassa vuodessa nousemaan valtakunnan johtoon. Selitys saattaisi olla siinä, että hänellä oli perhesiteitä korkeilla tahoilla:

"Adolfin isä, Alois Hitler, oli Maria Anna Schicklgruberin avioton poika. Yleisesti oletetaan, että Alois Hitlerin isä oli eräs myllärin apulainen, Johann Georg Hiedler. Alois käytti äitinsä sukunimeä aina neljänkymmenen ikäiseksi, jolloin muutti sen Hitleriksi. ..On kuitenkin niitä, jotka vahvasti epäilevät sitä, että Aloisin isä olisi Johann Georg Hiedler. Mm. Thyssen ja Koehler väittävät kansleri Dollfussin määränneen Itävallan poliisin suorittamaan perusteellisen tutkimuksen Hitlerin perheestä. Tutkimuksen tuloksena valmistui salainen raportti, joka todisti Maria Anna Schicklgruberin asuneen Vienissä raskaaksi tulonsa aikaan ja olleen palvelijattarena paroni Rotschildin talossa. Heti kun raskaus havaittiin, hänet lähetettiin kotiinsa, jossa Alois syntyi. Mikäli pitää paikkansa, että joku Rotschildeista oli hänen isänsä, silloin myös Adolf Hitler oli osaksi juutalainen. Adolf Hitlerin kerrotaan tienneen tästä raportista ja sen sisällöstä ja yrittäneen mitätöidä sen."

Samojen lähteiden mukaan Aloisin syntymän aikaan (1837) ainoa Rotschild, joka asui Vienissä, oli Salomon Mayer. Hänen poikansa ja vaimonsakin asuivat muualla. On siten mahdollista, että Aloisin isä oli juuri Salomon Mayer, joka myöhemmin muutti nimensä Rotschildiksi. Yksi asia näyttää kuitenkin varmalta: ilman Hitleriä tuskin olisi nykyistä Israelin valtiota.

 
 

Vainojen aikoina jotkut frankistit pakenivat turvaan Yhdysvaltoihin, jossa - nimellisesti katolisina - menestyivät pankki- ja liikemiehinä. Heitä ovat mm. siionisti Felix Brandeis, Henry Morgenthau Jr., Stephen Weiss, Judah Magnes ja Felix Warburg. Yksi viimeksimainitun suvun jäsenistä, James Paul Warburg, sanoi 1950:

"Maailmanhallitus tulee, haluamme sitä tai emme. Kysymys on vain siitä, saadaanko se aikaan valtakeinoin vai yhteisellä sopimuksella."

J.P. Warburg, joka on aktiivinen toimija United World Federalists -järjestössä, on Paul Moritz Warburgin poika. Hänen veljen- ja sisarenpoikiaan ovat Felix Warburg ja Jacob Sciff, joilta virtasi miljoonia Venäjän vallankumouksellisille saksalaisen pankkiirin, James Warburgin veljen, Maxin välityksellä.

Yhdysvalloissa monet sabbatailaiset muuttivat nimensä salatakseen juutalaisen alkuperänsä. Näitä olivat mm. Madeleine Albright, John Kerry (Kohn) ja Wesley Clark. Erään israelilaisen lähteen mukaan myös Osama bin Laden olisi äitinsä puolelta juutalaista sukua. Tämän sanotaan olevan yleisesti tiedossa Israelissa, jossa 'vapaa tiedonvälitys' kuitenkin vaikenee asiasta.

Näennäisesti katolisuuteen tai islamiin kääntyneiden kabbalistien uskotaan toimivan salaisesti myös islamilaisessa maailmassa. Tämä saattaisi osaksi selittää muslimimaailman nykyisen sekasortoisen tilan. Siionin Viisaiden Pöytäkirjat antavat toimintaohjeita tällaisen tilan aikaansaamiseksi:

"Meidän on aikaansaatava koko Euroopassa ja suhteittemme avulla sieltäkäsin myös muissa maanosissa riitaisuuksia ja vihamielisyyttä. ... Toiseksi sekoitamme juonitteluillamme kaikkiin hallituksiin valtio-oikeudellisten ja taloudellisten sopimusten tai velkasitoumusten avulla vetämämme langat. Päästäksemme tähän päämäärään täytyy meidän käyttää viekkautta ja salajuonia suullisia neuvotteluja käydessämme ja sopimuksia tehdessämme, mutta julkisuudessa, niin sanotuissa 'virallisissa asiakirjoissa', meidän on noudatettava päinvastaista menettelytapaa ja osoittauduttava kunniallisiksi ja mukautuviksi."

Monet ovat halunneet leimata nämä Siionin Viisaiden Pöytäkirjat väärennetyiksi. Toimittaja Rose Cohen toteaa:

"... riippumatta siitä, ovatko ne aidot vai ei, ne heijastavat hämmästyttävällä tavalla todellisuutta. Lue ne, ja päätä itse!"

Siionin Viisaiden Protokollan kolmas pöytäkirja alkaa:

"Tänään voin ilmoittaa teille, että olemme vain muutaman askeleen päässä päämäärästämme. Muutama askel enää ja tiemme päättyy vertauskuvallisen käärmeen ympyrään, joka on kansamme tunnuskuva. Kun tämä kehä sulkeutuu, jäävät kaikki Euroopan valtiot siihen kuin voimakkaisiin pihteihin. "

Mihin tässä mainittu käärme viittaa? Okkulttisessa traditiossa se on symboli Ouroboroksesta, käärmeestä, joka syö omaa häntäänsä. Se on myös teosofisen liikkeen symboli ja viittaa gnostilaiseen ideaan 'Pedes Finis Aborigine' eli palaamista Eedeniin ja luomisessa vallinneeseen (gnostilaisen käsityksen mukaiseen) tilaan. Eli kuten New Age kirjoittaja Tim Robbins totesi:

"Tarkoituksemme on ... palata Eedeniin, tulla ystäviksi käärmeen kanssa ja sijoittaa tietokoneemme villiomenapuiden joukkoon."

Tämä käärme kuvaa myös niitä valtakuntia, jotka se on 'syönyt' eli joissa se on saanut huomattavan vallan, aina Perikleen ajoista asti.

Mikä sitten on Suuri Babylon? Lyhyesti sanottuna se on 'Saatanan synagoogan' okkulttisten ja väärien oppien turmelema kristillisyys. Sen ytimenä on Katolinen kirkko, mutta protestanttiset kirkkokunnatkaan eivät ole kyenneet poistamaan kaikkia vääriä oppeja eikä käytäntöjä. Suurimpia syitä siihen lienee edelleen yleisesti käytetty 'pakkokastaminen' eli lapsikaste.

 
Lähde:
www.watch.pair.com  
 
Osa 2
Edellinen luku
 
 
12.09.06