Big Bang -teorian ongelmia 2

Yksi Big Bang -teoriaa kritisoivista tiedemiehistä on Virginian yliopiston Ydinteknisen osaston emeritusprofessori R. Rydin. Nettisivullaan hän tuo esiin useita teoriaan liittyviä ongelmia. Hän kirjoittaa mm.:

Big Bang- teorian mukaan universumi alkoi yhdestä geometrisestä alkupisteestä. Niinpä kosmisessa taustasäteilyssä pitäisi näkyä selvästi kuumempi alue tuon alkupisteen suunnassa. Sellaista ei kuitenkaan ole havaittu, joten laajenemisella ei ilmeisesti olekaan mitään keskipistettä (tai sitten punasiirtymälle täytyy olla jokin muu selitys).

Kosmisessa taustasäteilyssä havaittujen pienten lämpötilaerojen pohjalta on luotu kuva siitä, millainen universumi oli n. 380 000 vuotta alkuräjähdyksen jälkeen. Sen lähtökohtana on tietenkin teoria siitä, miten universumi on muodostunut.

Koska kukaan ei kuitenkaan tiedä, kuinka kauan kukin fotoni on matkannut ennen sen havaitsemista, tällaiset päätelmät ovat lähinnä spekulaatioita. Niinpä myös universumin iäksi laskettu 13,7 miljardia vuotta on vain teoreettinen ja sen paikkansapitävyys riippuu siitä, onko itse teoria oikea.

Chandra -luotaimen laitteiden sanotaan löytäneen avaruudesta jo 1500 aktiivista mustaa aukkoa, minkä perusteella niitä on arvioitu olevan koko maailmankaikkeudessa noin 300 miljoonaa. Uusien havaintojen mukaan ne näyttäisivät kuitenkin varhaisessa universumissa olleen luultua harvinaisempia.

Näyttää melkein siltä, kuin näiden 'petojen' - mustien aukkojen - olisi täytynyt olla edeltä käsin olemassa saadakseen galaksien syntyprosessin käyntiin! Kysymyksessä on vanha ongelma: "kumpi oli ensin, muna vai kana?"

Näiden havaintojen sanotaan tukevan 'ylösalaista' mallia galaksien kehityksestä ja sopivan yhteen oletetun pimeän materian kanssa. Teorian mukaan galaksit syntyivät varhaisessa universumissa pimeän aineen kasautuessa gravitaatiokeskittymiksi, jotka vetivät puoleensa tavallisia kaasuja, mitkä sitten tiivistyivät tähtijoukoiksi ja lopulta pieniksi galakseiksi. Galaksit yhdistyivät, törmäilivät toisiinsa ja asteittain lisääntyivät.

Itse asiassa tutkijoilla ei ole mitään todellista selitystä havainnoilleen. He joutuvat turvautumaan pimeään aineeseen ja olettamaan, että sen täytyi kerääntyä yhteen nopeammin kuin tavallinen aine saadakseen aikaan suurimman osan mustista aukoista. Tämä on ristiriidassa sen idean kanssa, että pimeää ainetta täytyisi olla myös galaksien ulkopuolella pitämään ne tiukasti kiertoliikkeessä. Pimeää ainetta on siten sekä galaksien keskustassa että sen ulkopuolella, mutta ei itse sisustassa, koska se vaikuttaisi planeettojen liikkeisiin esim. meidän Aurinkokunnassamme.

Big Bang- keitoksessa on joukoittain kärpäsiä. On ensinnäkin tieteellisesti sopimatonta käyttää teoreettisen mallin ominaisuuksia niin, että tulkitsee havainnot sen mukaan ja yrittää tällä todistaa itse mallin käyttökelpoisuus. Se on yhden sortin kehäpäättelyä, mikä voi parhaimmillaan antaa yhdenmukaisia tuloksia mutta ei täytä tieteen tarkkuusvaatimusta. Teorian todistaminen edellyttää metodista riippumattoman aineiston käyttämistä, ja tässä materiaalissa on paljon sellaista, mikä ei sovi yhteen Big Bang -teorian kanssa.

Ensinnäkään ei näytä olevan läheskään tarpeeksi materiaa selittämään sitä herkkää tasapainoa, mikä tarvitaan jotta universumi olisi ollut olemassa yli 13 mrd vuotta. Jotta kaikkeus estyisi romahtamasta, tarvitaan yleisen suhteellisuusteorian mukaan paljon enemmän materiaa kuin mitä on voitu havaita. Kaiken lisäksi äskeiset havainnot osoittavat avaruuden päinvastoin laajenevan ja jopa kiihtyvästi!

Emme tiedä, mistä tämä tuntematon materia koostuu ja missä se sijaitsee. 27% siitä uskotaan olevan 'pimeää materiaa'. Viimeisin ehdokas kiihtyvän laajenemisen selittämiseksi on 'pimeä energia' tai antigravitaatio, jonka sanotaan kattavan 73% universumin massasta. Tavallista ainetta olisi siten vain murto-osa kaikesta, mikäli teoreetikkoja on uskominen.

Kosmisen taustasäteilyn perusteella teoreettisesti lasketun universumin iän ja Hubblen vakioon sekä joihinkin äskettäisiin havaintoihin perustuvan iän välillä on ristiriita. Jotkut tähtitaivaan kohteet esim. näyttäisivät olevan paljon vanhempia kuin koko universumi.

Laajoilla voimakkaan punasiirtymän alueilla on häiritseviä säteittäisesti symmetrisiä valleja ja tyhjiöitä, joille ei ole mitään selitystä. Jotkut galaksit näyttävät liikkuvan väärään suuntaan. Punasiirtymästä päätellen lähes kaikki kvasaarit näyttävät kiertävän rataa, jonka keskipisteenä on Maa. Lisäksi on suuri joukko gammapurkauksia ja hypernova -ilmiöitä joiden syytä tai energialähdettä ei osata selittää muuten kuin olettamalla niiden jotenkin saavan energiansa mustista aukoista.

Lähde:
http://home.earthlink.net/~rarydin/  
 
 
22.05.07